Jakub Jan Ryba: Hej, Mistře! / Hey, Master! / Czech Christmas

 

Koledy / Carols

1. Nesem vám noviny / We Bring You Glad Tidings | 2:39
2. Štěstí, zdraví, pokoj svatý / We Wish You Joy and Health and Holy Peace | 1:30
3. A teče vodička / And the Water Flows | 2:31
4. Půjdem spolu do Betléma / We Shall Go To Bethlehem Together| 1:32
5. Čarovné noci / Child of the Wondrous Night | 3:31
6. Veselé vánoční hody / Merry Christmas Feast | 2:19


Jakub Jan Ryba (1765–1815) 
Česká vánoční mše Hej, Mistře! / Czech Christmas Mass ‘Hey, Master!’

7. Kyrie – Hej, Mistře! / Hey, Master! | 5:01
8. Gloria – Sláva budiž Bohu velikému / Glory to Great God | 5:11
9. Graduale – Vzhůru bratři / Wake up, Brothers |3:22
10. Credo – Pospíchejme k Betlému / Let Us Hasten to Bethlehem | 5:53
11. Offertorium – V pokoře poklekněme / Humbly Let Us Kneel | 7:07
12. Sanctus – Nebe hlásej svatý / Let Heavens Proclaim, ‘Holy!’ | 2:01
13. Benedictus – Pane země a Nebe / Lord of the Earth and Heavens | 3:47
14. Agnus Dei – Nyní se do tvé ochrany poroučíme / Now We Commend Us to Thy Protection | 3:15
15. Communio – S radostí, s plesáním / With Joy and Jubilation | 2:40

total time: 53:00 


Hana Škarková – soprano, Marie Vrbová – alto, 
Petr Levíček – tenor, Richard Novák – bass 
Martin Jakubíček – organ


The Czech Philharmonic Choir Of Brno (Chamber Choir): 

soprány / soprani: Jana Zachovalá, Petra Olexová, Věra Melicharová, Eva Daňhelová, Petra Vachová, 
Michaela Tománková, Lenka Brabcová, Petra Hamerníková, Monika Fifernová, 
alty / altos: Romana Crháková, Jana Janků, Adriana Kozubíková, Pavla Zbořilová, Dagmar Suchá,
tenoři / tenors: Zdeněk Nečas, Jiří Ressler, Roman Kopřiva, Martin Fabián, Tomáš Dittmann, 
basy / bassi: David Vonšík, Aleš Baláš, Jiří Černý, Viktor Moravec, Ivo Šiler


The Czech Chamber Soloists


Petr Fiala – conductor


Hudební úpravy / Arrangements: Martin Jakubíček (4, 3, 6), František Fiala (2, 4), Petr Fiala (5)
Recorded in Brno, Besední dům, September 2, 2012
Recording Director: Jiří Štilec, Sound Engineers, Editing: Václav Roubal, Karel Soukeník

ArcoDiva UP 0155 | 2012back to the list