Contact

Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. 
Výstaviště 1 (pavilon Brno), PO BOX 15 
603 00  Brno

IČO: 253 189 26

 

Director of Music and Choir Master –
Petr Fiala

E-mail: fiala@cfsbrno.cz
Tel.: +420 602 510 921
 

Secretary –
Ladislav Chmelík

E-mail: chmelik@cfsbrno.cz
Tel: +420 602 711 062

Concert Manager for the Czech Republic – 
Vítězslav Šlahař 
E-mail: slahar@cfsbrno.cz 
Tel.: +420 774 371 194

Financial Manager –
Dušan Trnka

E-mail: trnka@cfsbrno.cz
Tel.: +420 724 244 167

 

Representing Agency

 

Dr. Hana Svobodova
Partner
ARS/KONCERT spol. s r.o.
Grohova 32, CZ-602 00 Brno
tel: +420 543 420 951
fax: +420 543 420 950
mobil:+420 602 763 905
e-mail svobodova@arskoncert.cz
www.arskoncert.cz