Vedení Českého filharmonického sboru Brno

 

Správní rada

předseda správní rady:
Ing. Jan Pištělák, CSc., ředitel firmy Sonet, spol. s r.o.

členové správní rady   
Mgr. Václav Božek, Koordinátor poradců orgánů Jihomoravského kraje 
Ing. Miroslav Franc, manažer
PhDr. Karla Hofmannová, novinářka, hudební a divadelní recenzent
Ing. Jaroslav Kacer, Předseda Komise Rady města Brna pro chytré a otevřené město
Ing. Jiří Němec, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje
JUDr. Hana Svobodová, jednatelka koncertní agentury ARS/KONCERT, spol. s r.o.


Dozorčí rada

předseda dozorčí rady   
Doc. Jaroslav Veselý, CSc., docent Stavební fakulty VUT Brno

členové dozorčí rady   
Ing. Slavoj Čegan, předseda představenstva ČEGAN HOLDING, a.s.
JUDr. Roman Hodoši, advokát


Zaměstnanci    

MgA. Petr Fiala, ředitel a sbormistr ČFSB
BcA. Michael Dvořák, asistent sbormistra
Ladislav Chmelík, tajemník ČFSB
MgA. Vítězslav Šlahař, Ph.D., produkce koncertů v ČR
Mgr. Dušan Trnka, ekonom ČFSB