Vedení Českého filharmonického sboru Brno

 

Správní rada

předseda správní rady:
Ing. Jaroslav Kacer, odborný poradce v oblasti Smart Cities

členové správní rady:
Mgr. Václav Božek, koordinátor poradců orgánů Jihomoravského kraje 
Ing. Miroslav Franc, manažer
PhDr. Karla Hofmannová, novinářka, hudební a divadelní recenzent
Mgr. Tomáš Hron, generální ředitel firmy SONET
Mgr. Martin Maleček, člen Rady Jihomoravského kraje
Ing. Jiří Němec, člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje
JUDr. Hana Svobodová, jednatelka koncertní agentury ARS/KONCERT, spol. s r.o.


Dozorčí rada

předseda dozorčí rady   
Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc., docent Stavební fakulty VUT Brno

členové dozorčí rady   
Ing. Slavoj Čegan, předseda představenstva ČEGAN HOLDING, a.s.
JUDr. Roman Hodoši, advokát


Zaměstnanci    

MgA. Petr Fiala, ředitel a sbormistr
Mgr. Adam Procházka, tajemník
MgA. Vítězslav Šlahař, Ph.D., manažer koncertního provozu pro Českou republiku
Mgr. Dušan Trnka, ekonom