Jak můžete pomoci Českému filharmonickému sboru Brno


Český filharmonický sbor Brno vítá sponzorské dary jednotlivců a společností.
Dary jsou určeny především k zajištění existence sboru,
a k realizaci Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s.


Dary můžete posílat na účet Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s.

ČSOB, a.s., č. ú.: 282389615/0300Více informací
na tel. 602 711 062
nebo na e-mailové adrese: chmelik@cfsbrno.cz


Děkujeme!