Kontakt

Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. 
Výstaviště 1 (pavilon Brno) 
PO BOX 15 
603 00  Brno

IČO: 253 189 26

web: www.cfsbrno.cz 
e-mail: info@cfsbrno.cz

 

ředitel a hlavní sbormistr – Petr Fiala
e-mail: fiala@cfsbrno.cz
telefon: +420 602 510 921

2. sbormistr – Michael Dvořák
e-mail: dvorak@cfsbrno.cz
telefon: +420 777 809 951

tajemník – Ladislav Chmelík
e-mail: chmelik@cfsbrno.cz
telefon: +420 602 711 062

produkce koncertů v ČR – Vítězslav Šlahař 
e-mail: slahar@cfsbrno.cz 
telefon: +420 774 371 194

ekonom – Dušan Trnka
e-mail: trnka@cfsbrno.cz
telefon: +420 724 244 167

 

Agenturní zastoupení

ARS/KONCERT spol. s r.o. 
Grohova 32
602 00   Brno 
tel: +420 543 420 951 
+420 602 763 905
fax: +420 543 420 950 
e-mail: ars@arskoncert.cz 
www.arskoncert.cz