Petr Fiala: Česká vánoční mše, Mariánská mše, Maria, Růže tajemná

Petr Fiala: Česká vánoční mše (1966)

1. Vstup / 1:39

2. Gloria / 2:39

3. Mezizpěv / 1:06

4. Obětování / 1:37

5. Svatý / 2:16

6. Po pozdvihování / 3:05

7. K přijímání / 1:20

8. Závěr / 1:21

 

Petr Fiala: Mariánská mše (1962)

9. Kyrie / 2:06

10. Gloria / 2:12

11. Credo / 1:45

12. Offertorium / 2:21

13. Sanctus / 1:28

14. Benedictus / 1:48

15. Agnus / 1:20

16. Závěr / 1:05

 

Petr Fiala: Maria, Růže tajemná (výběr mariánských písní)

17. Slzičky Panny Marie (1991) / 2:55

18. Hvězdo jitřní (1990) / 1:06

19. Pod obrazem Panny Marie (2004) / 2:15

20. Maria pomoz (2012) / 2:06

21. Zdrávas buď Královno nebe (2010) / 2:51

22. Ó Panno Panen, věži bílá (1967) / 2:04

23. Maria, Růže tajemná (1991) / 2:16

24. Večerní Ave (1962) / 2:14

25. Neopouštěj nás (1966) / 2:26

26. Zdrávas Maria (1967) / 1:36

27. A ty Panno, která nezraněna stojíš (1989)  / 2:19

total time: 53:56

 

Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) (1–8)

Čeští komorní sólisté (1–8)

Královéhradecký dětský sbor JITRO (9–16), sbormistr Jiří Skopal (9–16)

Dívčí sbor od sv. Augustina Brno (17–21, 23)

varhany: František Vaníček (9–16), Martin Jakubíček (1–8,17–27)

sólisté: Marie Vrbová alt (1, 6, 24, 25, 26), Hana Škarková soprán (6, 27)

Bohuslava Jelínková mezzosoprán (22), Lucie Strejcová mezzosoprán (11, 13), 

Magdalena Řezáčová mezzosoprán (12) Michaela Salačová mezzosoprán (15) 

Martin Javorský tenor (3, 7), Vítězslav Šlahař baryton (7)

Vladimír Krátký recitace (2, 5)

Kateřina Pilerová flétna (18, 20–23)

Magdalena Graffová housle (17,19)

Klára Hegnerová viola (19)

sbormistr a dirigent Petr Fiala (1–8, 17–27)

 

Nahráno v Brně v Besedním domě 10. 12. 2016 (1–8, 17–27)
Nahráno v Litomyšli v kostele Povýšení sv. Kříže 23. 10. 2016 (9–16)
Zvukový mistr Václav Roubal a Karel Soukeník
Producent a hudební režie Jiří Štilec
ArcoDiva 2017
UP 0175 2 131back to the list