Dušan Rapoš: Pietro e Lucia

Rockovo-symfonická operno-baletná dráma
„o nenaplnenej láske a jej prdčasnej smrti“
texty árií: Eva Vejmělková
hudba: Dušan Rapoš
producent: Ján Majerský
orchestrácia: Ladislav Scholtz
hrajů: Magic Minds Rock-Symphony Group
Český národní symfonický orchestr
spieva: Český filharmonický sbor Brno
zbormajster: Petr Fiala
dirigujů: Marcello Rota, Jan Chalupecký
Otokar Klein (Pietro), Eva Hornyáková (Lucia),
Terézia Kružliaková (Luciina matka),
Alexander Teliga (Francúzsky velitel),
Martin Gurbal´(Nemecký delostrelec),
Miroslav Dvorský (Ježíš Kristus)
2010 MJ ADVISORYback to the list