Pocta českým světcům

Pocta českým světcům
Fiala: Pocta Janu Sarkandrovi, Křest svaté Ludmily, Jediný chorál
Ryba: Chvalozpěv k sv. Janu Nepomuckému
soli: Romana Pávková: soprán, Lea Vítková: soprán,
Kateřina Zezulová: alt, Tomáš Krejčiřík: tenor, Vladimír Chmelo: byryton,
Jiří Dušek: recitace, Marta Pilátová: flétna, Martin Jakubíček: varhany
Český filharmonický sbor
Čeští komorní sólisté,
um. vedoucí Ivan Matyáš
sbormistr a dirigent Petr Fiala
1995 Panton 81 1400-2 231back to the list