7. ročník cyklu abonentních koncertů 2012|2013 | 22. koncertní sezona
Besední dům, Komenského nám. 8, Brno | začátky v 19.30 hodin

Záštitu nad 7. ročníkem cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno převzali
Alena Hanáková, ministr kultury České republiky,
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a Roman Onderka, primátor statutárního města Brna.

Činnost Českého filharmonického sboru Brno podporuje
Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury České republiky a statutární město Brno.

 

 

Ceny vstupného

Abonentní vstupenka na celý cyklus
(7 koncertů): 850 Kč

Zlevněná abonentní vstupenka na celý cyklus
pro abonenty Filharmonie Brno: 790 Kč   
děti, studenti, senioři: 550 Kč

Jednotlivé vstupenky na koncerty
Cena 150 Kč, děti, studenti, senioři: 70 Kč

Místa rezervovaná pro abonmá v Besedním domě:
1. polovina sálu:  řada 2–8,  místa 1–20
2. polovina sálu:  řada 10–16,  místa 1–20

 

Vstupenky

pokladna Filharmonie Brno, Besední ulice (tel.: 539 092 811)
nebo u Českého filharmonického sboru Brno, tel.: 602 711 062

 


1. Abonentní koncert • neděle 14. října 2012

Jules Massenet: Marie-Magdeleine –
oratorium pro 4 sólisty, smíšený sbor a orchestr
(k 100. výročí úmrtí Julese Masseneta)

Eva Dřízgová – soprán
Lucie Hilscherová – alt
Jaroslav Březina – tenor
Martin Gurbaľ – bas

Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

dirigent Stanislav Vavřínek



2. Abonentní koncert • neděle 18. listopadu 2012

Petr Fiala: Flos et ventus, De amicitia (cyklus)

Leoš Janáček: Český orloj

Q VOX – mužské vokální kvarteto
(Petr Julíček, Tomáš  Badura, Tomáš Krejčí, Aleš Procházka)



3. Abonentní koncert • neděle 16. prosince 2012

Ludwig van Beethoven: Chorální fantazie
pro klavír, smíšený sbor a orchestr

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

Terezie Fialová – klavír

Hana Škarková – soprán
Marie Vrbová – alt
Petr Levíček – tenor
Richard Novák – bas

Martin Jakubíček – varhany

Český filharmonický sbor Brno

Čeští komorní sólisté
umělecký vedoucí Ivan Matyáš

dirigent Petr Fiala



4. Abonentní koncert • neděle 20. ledna 2013

Slavné operní sbory a předehry

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák,
Richard Wagner, Alexander Borodin, Giuseppe Verdi

N. Asagri-Rossmann soprán

Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala

Moravská filharmonie Olomouc

dirigent Hooman Khalatbari



5. Abonentní koncert • neděle 10. února 2013

Hosté Českého filharmonického sboru Brno –

Eben trio

Petr Fiala: Klavírní trio

Felix Mendelssohn: Klavírní trio d-moll

Bedřich Smetana: Trio g-moll

Eben trio
(Terezie Fialová klavír • Roman Patočka housle
Markéta Kubínová-Vrbková violoncello)



6. Abonentní koncert • neděle 17. března 2013

Koncert k 70. výročí narození Petra Fialy

Petr Fiala: Píseň sestry Anežky a bratra Františka –oratorium na text Zuzany Novákové,

Píseň pro ještě nenarozeného – kantáta na text Zuzany Novákové,

Křest svaté Ludmily – oratorium pro sóla, sbor a orchestr,

Pocta Janu Sarkandrovi – oratorium pro sóla, sbor a orchestr;

Antonín Dvořák: Te Deum pro soprán, bas, sbor a orchestr

Simona Šaturová – soprán
Hana Škarková – soprán
Lucie Hilscherová – alt
Richard Novák – bas 
Máša Málková a Alfréd Strejček – recitace

Martin Jakubíček – varhany

Český filharmonický sbor Brno

Čeští komorní sólisté
umělecký vedoucí Ivan Matyáš

dirigent Petr Fiala


 

7. Abonentní koncert • neděle 21. dubna 2013

Beethoven, Čajkovskij, Grieg

Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír

plakát koncertu