2. ročník cyklu abonentních koncertů 2007/2008 | 17. koncertní sezona
Sál Josefa Dobrovského, Konvent milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno

1. ABONENTNÍ KONCERT
neděle  21. a pondělí 22. října 2007, 19.30
Slavné oratorní árie a sbory
Johann Sebastian Bach: Vánoční oratorium (výběr)
Georg Friedrich Händel: Mesiáš (výběr)
Wolfgang Amadeus Mozart: Regina coeli C–dur (soprán sólo, sbor)
Ludwig van Beethoven: Mše C–dur
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Dvojsbor z oratoria Eliáš   (sbor)
Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – alt
Petr Julíček – tenor, Vítězslav Šlahař – bas
Čeští komorní sólisté, (um. vedoucí Ivan Matyáš)
Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor)
dirigent Petr Fiala
Na koncertě 21. října 2007 bylo představeno nové CD „Duchovní díla W. A. Mozarta“

2. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 4. a pondělí 5. listopadu 2007, 19.30
J. Pachelbel, J. Mysliveček, J. K. Vaňhal, F. X. Richter,
G. Fauré: Requiem
Hana Škarková – soprán, Tomáš Badura – baryton
Čeští komorní sólisté, (um. vedoucí Ivan Matyáš)
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Jakub Hrůša

3. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 9. a pondělí 10. prosince 2007, 19.30
W. A. Mozart: Klavírní koncert A dur
C. Saint–Saëns: Vánoční oratorium
David Mareček – klavír
Čeští komorní sólisté, (um. vedoucí Ivan Matyáš)
Pěvecký sbor VUT v Brně VOX IUVENALIS
dirigent Jan Ocetek

4. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 27. a pondělí 28. ledna 2008, 19.30
A. Dvořák, E. Grieg, spirituály
Q VOX – mužské vokální kvarteto

5. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 24. a 25. února 2008, 19.30
„Trpící matka“ – výběr árií a sborů ze Stabat Mater
Pergolesiho, Vaňhala, Haydna a Schuberta
sólisté Českého filharmonického sboru Brno
Čeští komorní sólisté, (um. vedoucí Ivan Matyáš)
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Petr Fiala