1. ročník cyklu abonentních koncertů 2006/2007 | 16. koncertní sezona
Sál Josefa Dobrovského, Konvent milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno

1. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 15. října 2006, 19.30 a pondělí 16. října 2006, 19.30
Pocta Dmitriji Šostakovičovi (100 let od narození)
D. Šostakovič: Sedm romancí na básně Alexandra Bloka, op. 127 pro soprán a klavírní trio, Klavírní trio e – moll op. 67
W. A. Mozart: Korunovační mše C dur (KV 317) pro sóla, smíšený sbor a orchestr
Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Petr Julíček – tenor, Martin Šujan – bas
Puella trio
Terezie Fialová – klavír, Eva Karová – housle
Markéta Vrbková – violoncello
Český filharmonický sbor Brno, komorní sbor
Čeští komorní sólisté, (um. vedoucí Ivan Matyáš)
dirigent Petr Fiala

2. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 12. listopadu 2006, 19.30 a pondělí 13. listopadu 2006, 19.30
Pocta Mozartovi (250 let narození)
W. A. Mozart: Exultate, jubilate pro soprán a orchestr (KV 165)
Regina coeli in B pro soprán, sbor a orchestr (KV 127)
Requiem d-moll pro sóla, smíšený sbor a orchestr (KV 626)
Simona Houda-Šaturová – soprán, Karla Bytnarová – alt,
Tomáš Černý – tenor, Jiří Sulženko – bas
Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor)
Čeští komorní sólisté, (um. vedoucí Ivan Matyáš)
dirigent Petr Fiala

3. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 17. prosince 2006, 19.30 a pondělí 18. prosince 2006, 19.30 hodin
Johan Sebastian Bach: Vánoční oratorium (č. I, II, III) pro sóla, smíšený sbor a orchestr
Eva Daňhelová – soprán, Jana Ehrenbergerová – alt,
Marek Olbrzymek – tenor, Tomáš Badura – baryton, Aleš Procházka – bas
Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor)
Čeští komorní sólisté, um. vedoucí Ivan Matyáš
dirigent Petr Fiala

4. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 21. ledna 2007, 19.30, a pondělí 22. ledna 2007, 19.30
B. Martinů: Hora tří světel, oratorium pro baryton, recitátora, mužský sbor a varhany
A. Bruckner: Duchovní moteta pro smíšený sbor
(po koncertě uvedení nového CD s motety A. Brucknera)
Eva Daňhelová – soprán, Pavla Zbořilová – alt,
Tomáš Badura – baryton, Martin Jakubíček – varhany, recitátor v jednání
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Petr Fiala

5. ABONENTNÍ KONCERT
neděle 18. března 2007, 19.30 a pondělí 19. března 2007, 19.30
G. Ph. Telemann: Scherzi melodichi pro housle, violu a basso continuo
J. Ch. F. Bach: Sonata 2 pro housle, violu a cembalo
C. Ph. E. Bach: Kvartet in G pro housle, violu, violoncello a cembalo
J. Haydn: Sedm slov Kristových (výběr) pro housle, violoncello a cembalo (arr. G.Vrijens)
J. A. Benda: Italské árie pro soprán, housle, violoncello a cembalo
Zuzana Rous (Holandsko) – viola, Eva Adamová – soprán
České barokní trio
(Antonín Rous – housle, Jan Škrdlík – violoncello, Martin Jakubíček – cembalo)