Český filharmonický sbor Brno na novoročním koncertě Filharmonie Brno

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) byl přizván k účinkování na novoročním koncertě Filharmonie Brno, který se uskuteční 1. ledna 2020 ve 20.00 v brněnském Janáčkově divadle. Ve spolupráci s Filharmonií Brno provede IX. symfonii L. v. Beethovena. Sólisté: Kateřina Kněžíková (soprán), Jana Hrochová (alt), Richard Samek (tenor), Roman Janál (bas). Dirigent Dennis Russell Davies.

Více informací o koncertě a vstupenkách na

https://filharmonie-brno.cz/

Český filharmonický sbor Brno v německém Aschaffenburgu a ve Stuttgartu

Český filharmonický sbor Brno čeká i letos tradiční vánoční spolupráce se Stuttgartskou filharmonií. Na koncertech 29. prosince 2019 ve Stadthalle v německém Aschaffenburgu a 30. prosince 2019 ve stuttgartské Liederhalle představí německému publiku ve svém podání skladby Henryka Góreckého (Totus tuus), Francise Poulenca (Hodie Christus natus est), Antona Brucknera (Ave Maria) a Petra Fialy (Gratia Musa tibi). V druhé půli koncertu zazní IX. symfonie L. v. Beethovena. Spoluúčinkují: Vera-Lotte Boecker (soprán), Edna Prochnik (alt), Kai Kluge (tenor), Adam Palka (bas). Sbormistr Petr Fiala, dirigent Dan Ettinger.

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno v Drnovicích

V rámci svých každoročních koncertů pro obce Jihomoravského kraje zavítá Český filharmonický sbor Brno ve svém komorním uskupení se sbormistrem Janem Svejkovským v pátek 27. prosince 2019 v 18.00 do jihomoravských Drnovic. V kostele sv. Vavřince za doprovodu varhaníka Martina Jakubíčka a flétnistky Martiny Venc Matušínské zazní tradiční vánoční program Českého filharmonického sboru Brno „Klenoty českých Vánoc“ sestavený z klasických českých koled a pastorel. Koncert se koná za podpory Jihomoravského kraje.

4. koncert 14. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno

V neděli 22. prosince 2019 se v brněnském Besedním domě uskuteční tradiční vánoční koncert v rámci 14. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno. Český filharmonický sbor Brno za doprovodu orchestru Czech virtuosi, harfistky Dominiky Svozilové a varhaníka Martina Jakubíčka provede Vánoční oratorium francouzského skladatele Camilla Saint-Saënse. V druhé půli večera zazní tradiční Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ Jakuba Jana Ryby. S Českým filharmonickým sborem vystoupí jeho sólisté Pavlína Švestková (soprán), Pavla Zbořilová (mezzosoprán), Marie Vrbová (alt), Václav Jeřábek (bas) a hostující Tomáš Kořínek (tenor). Koncert bude řídit jako dirigent Petr Fiala.

Vstupenky u Českého filharmonického sboru Brno nebo na

https://ticbrno.cz/predprodej/titul-cfsb-4-vanocni-koncert  

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno v Brně

Český filharmonický sbor Brno zve všechny své příznivce na tradiční vánoční koncert pro rodiny s dětmi, který se uskuteční v neděli 22. prosince 2019 v 16.00 v brněnském Besedním domě. Na programu výběr z koled v úpravách českých hudebních skladatelů a Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ J. J. Ryby. Sólisté: Jana Melišková (soprán), Pavla Zbořilová (alt), Tomáš Kořínek (tenor), Pavel Maška (bas). Orchestr Czech virtuosi (um. vedoucí Karel Procházka). Dirigent: Jan Svejkovský. Koncert se koná za podpory Jihomoravského kraje.

https://ticbrno.cz/predprodej/titul-cfsb-4-vanocni-koncert  

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno v Jihlavě

V sobotu 21. prosince 2019 v 17.00 se v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě uskuteční vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno. V průběhu večera zazní Gloria Antonia Vivaldiho, a dále výběr z českých pastorel a koled v úpravách českých hudebních skladatelů. S komorním seskupením Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra a dirigenta Petra Fialy vystoupí sólisté Jana Melišková (soprán), Pavlína Švestková (soprán) a Pavla Zbořilová (alt). Instrumentální doprovod budou tvořit Martin Jakubíček (varhany), Martina Venc Matušínská (flétna) a Graffovo kvarteto (umělecký vedoucí Štěpán Graffe).

Český filharmonický sbor Brno v Bonnu

Na slavnostním zahájení Beethovenovských oslav v Bonnu (250 let od narození skladatele) zazní dne 16. prosince 2019 v sále Oper Bonn v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Beethoven Orchester Bonn vybrané sbory z Beethovenových kantát a Beethovenova Chorální fantazie. Účinkujícími sólisty budou Mathias Brandt (speaker), Ilse Eerens (soprán), Olivia Trummer (klavír). Účinkující vystoupí pod vedením dirigenta Dirka Kaftana. Koncert bude nahráván a živě přenášen rozhlasovými stanicemi ARD a EBU, audiovizuální záznam koncertu bude zařazen do livestream vysílání stanice WDR.

Český filharmonický sbor Brno ve Frankfurtu nad Mohanem

Dne 1. prosince 2019 vystoupí Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice pro společnost ADAC Hessen-Thüringen na dvou koncertech ve frankfurtské Alte Oper s programem sestaveným z významných oratorních a operních sborů J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka, B. Smetany, A. P. Borodina a G. Verdiho. Dirigent: Marcus Bosch.

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupí v rámci aktuální koncertní sezóny Severočeské filharmonie Teplice na koncertě konaném 28. listopadu 2019 v teplickém Domě kultury s programem sestaveným ze slavných oratorních a operních sborů J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka, B. Smetany, A. P. Borodina a G. Verdiho. Severočeská filharmonie Teplice vystoupí pod taktovkou dirigenta Marcuse Bosche.

Více informací o vstupenkách na http://www.severoceskafilharmonie.cz/

3. koncert 14. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno

V neděli 17. listopadu 2019 se v brněnském Besedním domě uskutečnil další z řady abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno. Posluchači si měli možnost s Českým filharmonickým sborem Brno a sbormistrem Petrem Fialou připomenout 30. výročí svatořečení významné osobnosti českých dějin sv. Anežky České a 30. výročí bojů za svobodu a demokracii. V průběhu večera zaznělo oratorium Petra Fialy Píseň sestry Anežky a bratra Františka, Čtyři malé modlitby sv. Františka z Assisi skladatele Francise Poulenca, výběr z mužských sborů Josefa Bohuslava Foerstera, fragment z Polní mše Bohuslava Martinů v úpravě pro varhany a mužský sbor, varhanní Vigilie a kantáta Hora tří světel téhož autora. Hostem večera byla herečka Barbora Seidlová. Dále účinkovali: Pavlína Švestková (soprán), Tomáš Badura (baryton), Vítězslav Šlahař (recitace), Martin Jakubíček (varhany), Český filharmonický sbor Brno (mužský sbor). Dirigent: Petr Fiala.

Koncert byl živě přenášen Televizí Noe

Český filharmonický sbor Brno v polských Katowicích

Český filharmonický sbor Brno v čele se sbormistrem Petrem Fialou zavítal v rámci svých letošních zahraničních cest také do polských Katowic, kde ve spolupráci s Národním symfonickým orchestrem Polského rozhlasu pod vedením dirigenta Lawrence Fostera provedl na koncertě 7. listopadu 2019 v koncertním sále NOSPR Quattro pezzi sacri Giuseppe Verdiho. 

2. koncert 14. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno

Na 2. koncertě 14. ročníku Cyklu abonentních koncertů dne 20. října 2019 v 19.00 v brněnském Besedním domě přivítal Český filharmonický sbor Brno Graffovo kvarteto a violistku Kristinu Fialovou. V rámci komorního koncertu zazněly skladby Adagio Mikise Theodorakise, Smyčcový kvartet d moll „Smrt a dívka“ Franze Schuberta a Dvořákův Smyčcový kvintet Es dur, op. 97 „Americký“.

Český filharmonický sbor Brno ve Strážnici

V neděli 20. října 2019 v 17.00 vystoupil komorní sbor Českého filharmonického sboru Brno v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. V rámci koncertního odpoledne zazněly slavné sbory a árie z oper Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Georgese Bizeta, Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho. S Českým filharmonickým sborem Brno se strážnickému publiku představili také jeho sólisté Jana Melišková (soprán), Pavlína Švestková (soprán) a Marie Vrbová (alt) za klavírního doprovodu Miriam Zuziakové. Dirigent Petr Fiala. Koncert se uskutečnil za podpory Jihomoravského kraje.

Český filharmonický sbor Brno v Auditoriu Parco della Musica v Římě

V neděli 13. října 2019 se v proslulé koncertní síni Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia  v Římě uskutečnil samostatný recitál Českého filharmonického sboru Brno. Český filharmonický sbor Brno ve svém komorním uskupení představil římskému publiku skladby českých autorů A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, Z. Šestáka, J. Barteka, O. Halmy a P. Fialy, v průběhu koncertu zazněl také výběr z duchovních motet A. Brucknera. Sólisté: Pavlína Švestková (soprán), Miriam Zuziaková (klavír). Sbormistr a dirigent Petr Fiala. Koncert se uskutečnil za podpory Ministerstva kultury České republiky.

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Český filharmonický sbor Brno vystoupil v neděli 6. října 2019 ve svém komorním uskupení v kostele sv. Kateřiny v Olomouci v rámci 26. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby. V průběhu večera zazněly skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Antona Brucknera, Henryka Góreckého, Johna Tavenera a Petra Fialy. Vystupujícími sólisty byli Jana Melišková (soprán), Pavel Drápal (tenor), Petr Nouzovský (violoncello) a Jan Svejkovský (gong). Sbormistr a dirigent Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno ve spolupráci s Českou filharmonií

Český filharmonický sbor Brno provedl na třech koncertech v pražském Rudolfinu ve dnech 2., 3. a 4. října 2019 v rámci aktuálního ročníku cyklu abonentních koncertů České filharmonie Glagolskou mši Leoše Janáčka. Sólisté: Jana Šrejma Kačírková (soprán), Lucie Hilscherová (alt), Aleš Briscein (tenor), Jan Martiník (bas). Českou filharmonii řídil dirigent Petr Altrichter.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

Na závěrečném koncertě 16. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu zazněly dne 28. září 2019 v ostravské katedrále Božského Spasitele v podání Českého filharmonického sboru Brno (pod vedením sbormistra Petra Fialy) skladby Te Deum Antonína Dvořáka a Dvořákův Žalm 149. Účinkujícími sólisty byli Pavla Vykopalová (soprán) a Roman Hoza (baryton). Orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava vystoupil pod vedením dirigenta Roberta Kružíka.

Český filharmonický sbor Brno v Opavě

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) provedl v rámci abonentního cyklu koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava a 62. ročníku festivalu Bezručova Opava v úterý 24. září 2019 v opavském kostele sv. Václava 9. symfonii Ludwiga v. Beethovena. Sólisté: Kateřina Kněžíková (soprán), Roksana Wardenga (mezzosoprán), Ľudovít Ludha (tenor), Martin Gurbaľ (bas). Dirigent: Risto Joost.

Více informací o programu na https://www.jfo.cz/koncert/3-abonentni-koncert-v-opave/

Český filharmonický sbor Brno v Labské filharmonii

V druhé půli září zavítal Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou do Labské filharmonie Hamburk, kde ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava provedl dne 22. 9. 2019 v rámci koncertu pořádaného soukromým pořadatelem 9. symfonii Ludwiga van Beethovena. Účinkujícími sólisty byli: Kateřina Kněžíková (soprán), Štěpánka Pučálková (mezzosoprán), Ľudovít Ludha (tenor), Martin Gurbaľ (bas). Dirigent: Risto Joost.

Více informací o programu na https://www.elbphilharmonie.de/en/whats-on/janacek-philharmonie-ostrava-risto-joost/12867.

Zahajovací koncert 14. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno

V neděli 15. září 2019 přivítal Český filharmonický sbor Brno v brněnském Besedním domě všechny své přátele a příznivce na zahajovacím koncertě 14. ročníku Cyklu abonentních koncertů ČFSB. Pod vedením 2. sbormistra Jana Svejkovského nastudoval pro tuto příležitost skladby Intende voci Franze Schuberta a Te Deum Otto Nicolaie. Koncert byl uvozen slavnostní předehrou k opeře W. A. Mozarta Titus. Sólisté: Veronika Holbová (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Jaroslav Březina (tenor), Lukáš Bařák (bas), sólisté Českého filharmonického sboru Brno Jana Melišková (soprán) a Aleš Procházka (bas). Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Jakub Klecker.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

Na zahajovacím koncertě 16. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu zaznělo v úterý 3. září 2019 v ostravské katedrále Božského Spasitele v podání Českého filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a Filharmonie Brno řízené dirigentem Rolandem Kluttigem oratorium Roberta Schumanna Ráj a Peri. Sólisté: Betsy Horne (soprán, Peri), Marie Hänsel (soprán), Mareike Jankowski (mezzosoprán), Johannes Strauss (tenor), Rudolf Rosen (bas). Z koncertu byl pořízen záznam pro Český rozhlas.

V neděli 8. září 2019 se v Ostravě-Mariánských horách v kostele Panny Marie Královny uskutečnil v rámci 16. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu koncert ze skladeb Gabriela Faurého a Francise Poulenca. V podání Českého filharmonického sboru Brno vedeného sbormistrem Petrem Fialou zazněly Faurého Cantique de Jean Racine, op. 11 a Requiem, op. 48 a Poulencova skladba Gloria G dur pro soprán a baryton solo, sbor a orchestr. Účinkující: Kateřina Kněžíková (soprán), Jakub Kettner (baryton), PKF – Prague Philharmonia. Dirigent: Philippe Bernold.

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jan Svejkovský) vystoupil dne 14. září 2019 na koncertě v rámci 16. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, v jehož průběhu zaznělo ofertorium Intende voci Franze Schuberta a Te Deum Otto Nicolaie. Koncert se uskutečnil v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských horách. Sólisté: Veronika Holbová (soprán), Václava Krejčí Housková (mezzosoprán), Jaroslav Březina (tenor), Lukáš Bařák (bas), sólisté Českého filharmonického sboru Brno Jana Melišková (soprán) a Aleš Procházka (bas). Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Jakub Klecker.

Český filharmonický sbor Brno v Německu

K připomínce 80 let od zahájení 2. světové války a 30. výročí pádu Berlínské zdi se v Marienkirche v německém městě Salzwedel konal v sobotu 31. srpna 2019 koncert v rámci aktuálního ročníku Altmark-Festspiele. Ke spolupráci na provedení díla Arthura Honnegera Jana z Arku na hranici byl přizván také Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala). V hlavních rolích Melke Droste (Jana) a Michael Rotschopf (Bratr Dominik). Dále účinkovali: Marten Krebs, Joerg Hempel, Jochen Kowalski, Julia Sophia Wagner, Marie Luise Dressen, Elvira Dressen. Symfonický orchestr Národní filharmonie Lvov řídil dirigent Reinhard Seehafer.

Český filharmonický sbor Brno v Berlíně

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupí ve spolupráci se Slovenským filharmonickým sborem dne 30. srpna 2019 na zahajovacím koncertě nové koncertní sezóny Konzerthausorchester Berlin. Oba sbory se budou podílet na provedení 8. symfonie G. Mahlera. Sólisté: Erin Wall (soprán), Michaela Kaune (soprán), Marisol Montalvo (soprán), Mihoko Fujimura (alt), Gerhild Romberger (alt), Robert Dean Smith (tenor), Michael Nagy (baryton), Michail Petrenko (bas). Dále účinkuje Staats und Domchor Berlin. Dirigent: Christoph Eschenbach.

Český filharmonický sbor Brno ve Švýcarsku

Dne 24. srpna 2019 vystoupí Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) na Menuhin Festivalu ve švýcarském Gstaadu, kde ve spolupráci s Ochestrem opery Curych a Curyšskou filharmonií ve festivalovém stanu koncertně provede operu G. Bizeta Carmen. Sólisté: Gaëlle Arquez (Carmen), Marcelo Alvarez (Don José), Julie Fuchs (Micaela), Luca Pisaroni (Escamillo), Uliana Alexyuk (Frasquita), Sinéad O´Kelly (Mercédes), Manuel Walser (Dancaire), Omer Kobiljak (Remendado), Alexander Kiechle (Zuniga), Dean Murphy (Morales). Dirigent: Marco Armiliato.

Český filharmonický sbor Brno v Kuksu

Komorní ženský sbor Českého filharmonického sboru Brno vystoupí v rámci 10. ročníku MHF Hudební léto Kuks na koncertě konaném 17. srpna 2019 v kostele Nejsvětější Trojice v areálu národní kulturní památky hospitál Kuks u Dvora Králové nad Labem. Na koncertě zazní slavné moteto Wolfganga Amadea Mozarta Exsultate jubilate a Stabat Mater J. Kř. Vaňhala. Účinkují: Marta Reichelová (soprán), Lucie Hilscherová (alt), komorní orchestr Czech virtuosi, dirigent Petr Fiala. Více informací o koncertě a vstupenkách na http://hudebniletokuks.cz/

Český filharmonický sbor Brno na Festivalu Petra Dvorského v Třebíči

Komorní ženský sbor Českého filharmonického sboru Brno vystoupí v rámci 21. ročníku MHF Petra Dvorského na koncertě konaném 14. srpna 2019 v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. Na koncertě zazní slavné moteto Wolfganga Amadea Mozarta Exsultate jubilate a Stabat Mater J. Kř. Vaňhala. Účinkují: Marta Reichelová (soprán), Lucie Hilscherová (alt), komorní orchestr Czech virtuosi, dirigent Petr Fiala. Více informací o koncertě a vstupenkách na http://www.arskoncert.cz/mhfpd/cz/program.asp

Český filharmonický sbor Brno na Rheingau Musik Festival

Dne 4. srpna 2019 vystoupí Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) opět v rámci věhlasného Rheingau Musik Festivalu v klášteře v Eberbachu. Ve spolupráci s Philharmonien der Nationen a dirigentem Justem Frantzem provede slavnou skladbu německého skladatele Carla Orffa Carmina burana. Dále účinkují: Anna-Lena Elbert (soprán), Martin Petzold (tenor), Dominik Köninger (baryton), Limburger Domsingknaben. Koncert bude nahráván pro stream Telecom Deutschland.

Český filharmonický sbor Brno v německém Neumünsteru

Dne 2. srpna 2019 se v Holstenhalle 1 v německém Neumünsteru uskuteční koncert v rámci letošního ročníku Schleswig-Holstein Musik Festivalu věnovaný populárnímu německému dirigentu Justu Frantzovi k jeho významnému životnímu jubileu. Justus Frantz si k oslavám svých 75. narozenin přizval na základě předešlé skvělé spolupráce také Český filharmonický sbor Brno, s nímž provede skladbu Carla Orffa Carmina burana. Na koncertě dále vystoupí Anna-Lena Elbert (soprán), Martin Petzold (tenor), Dominik Köninger (baryton), Limburger Domsingknaben a Philharmonien der Nationen. Sbormistr Petr Fiala, dirigent Justus Frantz.

Český filharmonický sbor Brno v rakouském Grafeneggu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupí na koncertě dne 27. července 2019 v rámci letošního ročníku Grafenegg Festival s 9. symfonií Ludwiga van Beethovena. Sbor a Orchestr mladých Evropské unie povede dirigent Vasily Petrenko, účinkujícími sólisty budou Miah Persson (soprán), Theresa Kronthaler (alt), Norbert Ernst (tenor) a Leon Košavić (bas). Koncert bude nahráván pro rozhlas Austrian Classical Radio a ORF.

Český filharmonický sbor Brno na Opern Festspiele v německém Heidenheimu

Jako již tradičně vystoupí Český filharmonický sbor Brno (sbormistryně Zuzana Kadlčíková) na řadě operních a koncertních představení v rámci letošního ročníku Opernfestspiele Heidenheim. Český filharmonický sbor Brno čeká ve dnech 5. až 27. července 2019 celkem 8 provedení opery P. I. Čajkovského Piková dáma, ve dnech 18. a 19. července 2 scénická provedení opery G. Verdiho Ernani a 21. července galakoncert z děl Ludwiga van Beethovena. Představení Pikové dámy se budou konat za příznivého počasí v areálu Schloss Hellenstein, za nepříznivého počasí ve Festspielhaus Congress Centrum Heidenheim, kde se uskuteční také galakoncert a obě provedení Ernani. Beethovenovský galakoncert a opera Ernani budou zaznamenány na CD. Účinkují: Stuttgarter Philharmoniker a Capella Aquileia, sólisté Opernfestspiele Heidenheim. Dirigent: Marcus Bosch. Více informací na https://www.opernfestspiele.de/,Lde/12009225.html

Český filharmonický sbor Brno na Festivalu Richarda Strausse v německém Garmisch-Partenkirchen

Komorní ženský sbor Českého filharmonického sboru Brno provedl dne 29. června 2019 v Kloster Ettal v německém Innenhofu v rámci letošního ročníku Festivalu Richarda Strausse v Garmisch-Partenkirchen ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu skladbu Sen noci svatojánské F. M.-Bartholdyho. Sólistky: Marta Reichelová (soprán), Lucie Hilscherová (mezzosoprán). Dirigent Cornelius Meister. Sbormistr Petr Fiala. Koncert byl open-air.

Český filharmonický sbor Brno v německém Hofu

Ve spolupráci s Hofer Symphoniker a dirigentem Hermannem Bäumerem provedl Český filharmonický sbor Brno vedený sbormistrem Petrem Fialou dne 28. června 2019 v kostele sv. Michaela v německém Hofu velkolepé Verdiho Rekviem. Sólisté: Susanne Bernhard (soprán), Sanja Anastasia (mezzosoprán), Sung Min Song (tenor), Andreas Bauer Knabas (bas). Koncert v rámci abonentního cyklu koncertů Hofer symphoniker se konal na památku dirigenta a přítele Českého filharmonického sboru Brno Enocha zu Guttenberga.

Český filharmonický sbor Brno na Smetanově Litomyšli

Na neděli 23. června 2019 zařadila produkce Národního festivalu Smetanova Litomyšl do dramaturgického plánu letošního festivalového ročníku dramatické dílo Hectora Berlioze Faustovo prokletí. Český filharmonický sbor Brno vedený sbormistrem Petrem Fialou vystoupí na tomto koncertě po boku renomovaných sólistů Isabelle Cals (Markéta), J.-N. Brienda (Faust), P.-Y. Pruvota (Mefisto), Martina Gurbaľa (Brander) a Filharmonie Brno řízené dirigentem Dennisem Russelem Daviesem. Koncert budou moci vyslechnout v živém vysílání také posluchači Českého rozhlasu. Více informací o koncertě a vstupenkách na https://www.smetanovalitomysl.cz/cs

Český filharmonický sbor Brno v Karlových Varech

V pátek 21. června 2019 zavítá Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou do Karlových Varů, kde v Grandhotelu Pupp provede spolu s Karlovarským symfonickým orchestrem pod vedením dirigenta Martina Lebela na závěrečném koncertě Hudebního festivalu Beethovenovy dny velkolepou Missu solemnis L. v. Beethovena. Sólisté: Veronika Holbová (soprán), Petra Vondrová (alt), Jaroslav Březina (tenor), David Nykl (bas).  Více informací o koncertě a vstupenkách na http://www.kso.cz/cz

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

Závěrečný koncert 55. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga v. Beethovena se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 v Domě kultury v Teplicích. Teplické festivalové publikum bude mít možnost vyslechnout Beethovenovu Missu solemnis v podání sólistů Marty Reichelové (soprán), Barbory Poláškové (alt), Jaroslava Březiny (tenor) a Martina Gurbaľa (bas), Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Severočeské filharmonie Teplice. Hudebního nastudování se zhostí dirigent Petr Vronský. Více informací o koncertě a vstupenkách na  http://severoceskafilharmonie.cz

Český filharmonický sbor Brno v Drážďanech

Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou přijal pozvání německé Eventagentur Platner ke spolupráci na provedení skladby Carmina burana německého skladatele Carla Orffa. Koncert se uskutečnil pod širým nebem v neděli 16. června 2019 v Grosse Garten Junge Garde v Drážďanech. V první půli večera zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno slavné sbory z oper A. Dvořáka, G. Verdiho, R. Wagnera a A. P. Borodina. Na přípravě a realizaci projektu se dále podílela Severočeská filharmonie Teplice pod uměleckým vedením dirigenta Norberta Baxy a sólisté Luisa Albrechtová (soprán), Jan Mikušek (kontratenor), Dieter Goffing (baryton).

Český filharmonický sbor Brno na Smetanově Litomyšli

Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou je již tradičním hostem prestižního Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Na letošním 61. ročníku provedl na nádvoří litomyšlského zámku dne 14. června ve spolupráci s Českou filharmonií a dirigentem Jakubem Hrůšou monumentální oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Sólisté: Kateřina Kněžíková (Ludmila), Alena Kropáčková (Svatava), Richard Samek (Bořivoj), Jozef Benci (Ivan), Ondřej Koplík (Rolník).

Český filharmonický sbor Brno v Praze

Na závěrečném koncertě 25. koncertní sezóny Pražské komorní filharmonie vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve středu 12. června 2019 v Dvořákově síni pražského Rudolfina při provedení skladby Gabriela Faurého Requiem d moll. Sólisté: Kateřina Kněžíková (soprán), Adam Plachetka (basbaryton). Dirigent: Emmanuel Villaume. Koncert byl nahráván Českou televizí. 

Český filharmonický sbor Brno v Šumperku

Český filharmonický sbor Brno zavítal dne 7. června 2019 do severomoravského města Šumperk, kde vystoupil na zahajovacím koncertě 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti.  V šumperském domě kultury zazněla v podání Českého filharmonického sboru Brno a Filharmonie Bohuslava Martinů Beethovenova IX. symfonie. Sólisté: Tereza Mátlová (soprán), Jana Hrochová (alt), Tomáš Černý (tenor), Martin Gurbaľ (bas). Sbormistr Petr Fiala, dirigent Leoš Svárovský.


Český filharmonický sbor Brno ve Zlíně

Ve čtvrtek 6. června 2019 zazněla ve zlínském kongresovém centru na závěrečném koncertě cyklu abonentních koncertů Filharmonie Bohuslava Martinů Beethovenova IX. symfonie. Ke spolupráci byl přizván Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala). Sólisté: Tereza Mátlová (soprán), Jana Hrochová (alt), Tomáš Černý (tenor), Martin Gurbaľ (bas). Dirigent: Leoš Svárovský. 

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

V rámci tradičních Svátků města Olomouce zazněla při příležitosti oslav 200. výročí inaugurace arcibiskupa Rudolfa Jana na večerním koncertě dne 31. května 2019 v kostele sv. Mořice v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Moravské filharmonie Olomouc impozantní Missa solemnis Ludwiga van Beethovena. Hudebního nastudování se ujal dirigent Peter Valentovič. Dále účinkovali: Lucie Silkenová (soprán), Markéta Cukrová (mezzosoprán), Tomáš Černý (tenor), Peter Mikuláš (bas). Více informací o koncertě a vstupenkách na https://svatkymesta.olomouc.eu/

Koncert byl živě přenášen TV Noe.

8. ab. koncert 28. koncertní sezóny Českého filharmonického sboru Brno

Na závěrečném koncertě 13. ročníku Cyklu abonentních koncertů dne 26. května 2019 v 19.30 hod. provede Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci s Czech virtuosi v kostele sv. Janů v Brně („U Minoritů“) monumentální oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Sólisté: Pavla Vykopalová (Ludmila), Jana Sýkorová (Svatava), Tomáš Černý (Bořivoj), Petr Levíček (Rolník), Peter Mikuláš (Ivan). Dirigent: Jakub Klecker.

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na závěrečném koncertě Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc dne 24. května 2019 v olomouckém kostele sv. Mořice zazní v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a ženské části Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) Symfonie č. 3 d moll Gustava Mahlera. Dále účinkují Jana Sýkorová (alt), Koncertní sbor Permoník (sbormistryně Martina Juríková). Dirigent: Heiko Mathias Förster. V případě nepříznivých klimatických podmínek se koncert uskuteční v koncertním sále Moravské filharmonie Olomouc. Více informací o koncertě a vstupenkách na http://dvorakovaolomouc.cz/

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Ženská část Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) byla přizvána ke spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava na provedení 3. symfonie d moll Gustava Mahlera. Dále účinkují: Bernarda Fink (alt), Koncertní sbor Permoník (sbormistryně Martina Juríková). Dirigent: Heiko Mathias Förster. Koncert, který se uskuteční v sídle Janáčkovy filharmonie v Domě kultury města Ostravy dne 23. května 2019, bude natáčen pro Český rozhlas. Více informací o koncertě a vstupenkách na https://www.jfo.cz

Český filharmonický sbor Brno v Linci

V rakouském Linci vystoupí Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) po boku Bachchor Salzburg v rámci cyklu abonentních koncertů Bruckner Orchester Linz ve dnech 21. a 22. května při příležitosti provedení 8. symfonie Es-dur (Symfonie tisíců) Gustava Mahlera. Dále účinkují: Meagan Miller (soprán 1), Michaela Kaune (soprán 2), Mirella Hagen (soprán 3), Michaela Selinger (alt 1), Janina Baechle (alt 2), Vincent Wolfsteiner (tenor), Christoph Pohl (baryton), Wilhelm Schwinghammer (bas), St. Florianer Sängerknaben. Dirigent: Markus Poschner.

Český filharmonický sbor Brno v Liege (Belgie)

Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou zavítá v rámci svých zahraničních cest do belgického Lutychu, kde ve dnech 17. a 19. května 2019 provede v Salle Philharmonique de Liege ve spolupráci s Orchestre Philharmonique Royal de Liege kantátu Carla Orffa Carmina Burana. Účinkují: Chen Reiss (soprán), Cornel Frey (tenor), Adrian Eröd (baryton), Maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie (dir. Véronique Tollet). Dirigent Christian Arming. Koncerty budou natáčeny pro rozhlas Musique 3 a TV MEZZO.

Český filharmonický sbor Brno v Katowicích

Národní filharmonický orchestr Polského rozhlasu pod vedením Alexandera Liebreicha provedl na zahajovacím koncertě festivalu Katowice kultura natura dne 10. května 2019 v koncertním sále NOSPR v polských Katowicích rozsáhlé oratorium Arthura Honnegera Jana z Arku na hranici. K této významné spolupráci byl přizván také Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala). Účinkující:  Florence Darel (Johanka), Jacek Borkowski (bratr Dominik), Sarah Aristidou (Svatá Panna), Marita Solberg  (Markéta), Gerhild Romberger (Kateřina), Rolf Romei (Porcus, hlas, herold, kněz), Marcin Habela (bas, recitace), Philippe Tłokiński (recitace), Warszawski Chór Chłopięcy (Krzysztof Kusiel-Moroz – sbormistr). 

Český filharmonický sbor Brno v Příbrami

7. května 2019 vystoupil komorní sbor Českého filharmonického sboru Brno v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami na koncertě v rámci 51. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, a to s programem sestaveným ze skladeb Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Vystupujícími sólisty byli Tomáš Kořínek – tenor, Marie Vrbová – alt, Pavla Kopecká – harfa, Leoš Zavadilík – housle, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Petr Fiala. Více informací o vstupenkách a programu na https://www.hfad.cz/

Český filharmonický sbor Brno v Letovicích

V neděli 28. dubna 2019 se v kostele sv. Prokopa v Letovicích uskutečnil velikonoční koncert Českého filharmonického sboru Brno. V podání mužského sboru zazněly Poulencovy Čtyři krátké modlitby sv. Františka z Assisi, výběr z mužských sborů Josefa Bohuslava Foerstera, a dále skladby Bohuslava Martinů (varhanní Vigilie, Polní mše v úpravě pro baryton sólo, mužský sbor a varhany, kantáta Hora tří světel). Sólisté: Tomáš Badura – baryton, Vítězslav Šlahař – umělecký přednes, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala. Koncert se konal za podpory Jihomoravského kraje a města Letovice.

Český filharmonický sbor Brno v Brně

Ve spolupráci s komorním orchestrem Czech virtuosi uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v sobotu 27. dubna 2019 v 19:00 v kostele sv. Augustina v Brně na velikonočním koncertě Czech virtuosi oratorium J. Haydna Stvoření. Účinkující: Markéta Böhmová – soprán, Tomáš Kořínek – tenor, Roman Hoza – baryton. Dirigent: Robert Kružík. Více informací o koncertu na www.czechvirtuosi.cz.

Český filharmonický sbor Brno v Bochumi

V první polovině dubna tohoto roku zavítal Český filharmonický sbor Brno do německé Bochumi, kde v Anneliese Brost Musikforum Ruhr ve dnech 12. až 14. 4. provedl v rámci koncertního cyklu Bochumských filharmoniků na Mezinárodním sympoziu Richarda Wagnera ve třech po sobě jdoucích večerech v koncertním provedení celou operu Richarda Wagnera Parsifal. Na programu jednotlivých večerů se dále objevily skladby J. S. Bacha, R. Schumanna, A. Brucknera, J. Masseneta a dalších. V sólových rolích se pod vedením Stevena Sloana představili Doris Soffel, Nadine Lehner a Judith Rosmair (Kundry), Frank van Aken (Parsifal), Simon Bailey (Gurnemanz), Michael Bachtadze (Amfortas), Thomas Menert (Titurel) a další.

Na samostatném dopoledním sborovém koncertě dne 14. 4. 2019 provedl Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra a dirigenta Petra Fialy skladby B. M. Černohorského, A. Dvořáka, A. Brucknera a L. Janáčka. Koncert se konal za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

7. ab. koncert 28. koncertní sezóny Českého filharmonického sboru Brno

Na svém 7. abonentním koncertě letošní sezóny provede Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice v neděli 7. dubna 2019 v brněnském Besedním domě slavnostní oratorium L. van Beethovena Kristus na hoře Olivetské. V průběhu večera dále zazní Píseň osudu Johannese Brahmse a klavírní koncert Petra Ebena. Sólisté: Nicola Proksch – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Martin Gurbal´- bas, Terezie Fialová – klavír. Dirigent: Stanislav Vavřínek.

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 zavítá Český filharmonický sbor Brno do Teplic v Čechách, kde v rámci abonentního koncertního cyklu Severočeské filharmonie Teplice provede v koncertním sále Domu kultury slavnostní oratorium L. van Beethovena Kristus na hoře Olivetské. V průběhu večera dále zazní Píseň osudu Johannese Brahmse a klavírní koncert Petra Ebena. Sólisté: Nicola Proksch – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Martin Gurbal´- bas, Terezie Fialová – klavír. Dirigent: Stanislav Vavřínek.

Český filharmonický sbor Brno na Pardubickém hudebním jaru

V úterý 2. dubna 2019 vystoupí Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) po boku věhlasného komorního souboru Barocco sempre giovane vedeného Josefem Krečmerem na Pardubickém hudebním jaru 2019. Program sestavený výhradně z díla Antonia Vivaldiho bude završen vokální skladbou Gloria. Účinkuje Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) a jeho sólisté Pavlína Švestková (soprán), Jana Melišková (soprán), Pavla Zbořilová (alt) a Barocco sempre giovane se sólisty Ivou Kramperovou a Markétou Čepickou (housle), Matějem Štěpánkem, Janem Zemenem a Helenou Matyášovou (violoncella). Dirigent: Petr Fiala (druhá polovina večera).

Český filharmonický sbor Brno v Kloboukách u Brna

Český filharmonický sbor Brno (mužský sbor) zve všechny příznivce duchovní hudby na koncert, který se uskuteční 31. března 2019 v 18.00 hod. v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna. Na programu skladby Bohuslava Martinů (Polní mše v úpravě pro baryton sólo, mužský sbor a varhany, Hora tří světel, Vigilie), vybrané mužské sbory Josefa B. Foerstera a Čtyři krátké modlitby sv. Františka z Assisi od Francise Poulenca. Sólisté: Tomáš Badura - baryton, Vítězslav Šlahař - umělecký přednes, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala. Koncert se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a města Klobouky u Brna.

Český filharmonický sbor Brno v Dortmundu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupil ve dnech 19. a 20. 2. 2019 na dvou koncertech v Konzerthaus Dortmund. Ve spolupráci s Dortmundskými filharmoniky uvedl Velkou mši c-moll Wolfganga Amadea Mozarta a Rachmaninovu symfonii Zvony. Z koncertu byl pořízen záznam na CD. Účinkující: Akiho Tsujui (soprán), Ashley Thournet (soprán), Olesya Golovneva (soprán), Benjamin Glaubitz (tenor), Maxim Aksenov (tenor), Lucas Singer (bas), Luke Stoker (bas). Dirigent: Gabriel Feltz.

Český filharmonický sbor Brno v Bamberku

V konzerthalle Bamberg uvedl Český filharmonický sbor Brno (ženský sbor, sbormistr Petr Fiala) dne 13. 2. 2019 ve spolupráci s Bamberským symfonickým orchestrem 3. symfonii Gustava Mahlera. Sólistka Bernarda Fink (alt). Dirigent: Jakub Hrůša.

5. ab. koncert 28. koncertní sezóny Českého filharmonického sboru Brno

Na 5. abonentním koncertě letošní koncertní sezóny Českého filharmonického sboru Brno vystoupí dne 10. 2. 2019 v brněnském Besedním domě jako host renomovaný komorní hudební soubor Barocco sempre giovane (um. vedoucí Josef Krečmer). V první půli večera zazní vybrané komorní instrumentální skladby Antonia Vivaldiho, po přestávce bude následovat Vivaldiho Gloria. Sólisté: Jana Melišková (soprán), Pavlína Švestková (soprán), Pavla Zbořilová (alt), Iva Kramperová a Markéta Čepická (housle), Matěj Štěpánek, Jan Zemen a Helena Matyášová (violoncella). Sbor: Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor). Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Künzelsau

V koncertním sále Reinholda Würtha v Carmen Würth Forum v německém Künzelsau zazníěla dne 2. 2. 2019 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a orchestru Würth Philharmoniker slavná Carmina Burana německého skladatele Carla Orffa. Sólisté: Anna-Lena Elbert (soprán), Martin Petzold (tenor), Dietrich Henschel (baryton). Dirigent: Justus Frantz.

4. ab. koncert 28. koncertní sezóny Českého filharmonického sboru Brno

Na svém Novoročním koncertě v rámci Cyklu abonentních koncertů 28. koncertní sezóny uvedl Český filharmonický sbor Brno dne 13. 1. 2019 v brněnském Besedním domě vybrané árie a sbory z Bachova Vánočního oratoria a Velkou mši c moll Wolfganga Amadea Mozarta. Sólisté: Marta Reichelová, Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Jakub Tuček – tenor, Václav Jeřábek – bas. Koncert se uskutečnil ve spolupráci s Jihočeskou filharmonií. Dirigent a sbormistr Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 10. 1. 2019 byl Český filharmonický sbor Brno hostem Jihočeské filharmonie. V rámci cyklu abonentních koncertů Jihočeské filharmonie uvedl v koncertní síni Otakara Jeremiáše (kostel sv. Anny) vybrané sbory a árie z Bachova Vánočního oratoria a Velkou mši c moll Wolfganga Amadea Mozarta. Sólisté: Marta Reichelová, Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Jakub Tuček – tenor, Václav Jeřábek – bas. Dirigent a sbormistr Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

V neděli 30. 12. 2018 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve stuttgartské Liederhalle (Německo) na koncertě pořádaném Stuttgartskými filharmoniky k příležitosti oslav závěru roku. Součástí programu byla již tradičně IX. symfonie Ludwiga van Beethovena. Sólisté: Valda Wilson – soprán, Melanie Forgeron – mezzosoprán, Tilman Unger – tenor, David Steffens – bas. Dirigent: Marcus Bosch.


Český filharmonický sbor Brno v Bořitově

Na 2. svátek vánoční, dne 26. 12. 2018, zavítal Český filharmonický sbor Brno ve svém komorním uskupení v rámci adventních a vánočních benefičních koncertů do jihomoravské obce Bořitov. V místním kostele sv. Jiří se uskutečnil koncert klasických vánočních písní a pastorel. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura – tenor, Martina Venc Matušínská – flétna, Miriam Zuziaková – varhany. Dirigent: Robert Ferrer. Koncert se konal za podpory Jihomoravského kraje.

3. ab. koncert 28. koncertní sezóny Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě v rámci 13. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno zazněly 23. 12. 2018 v 19:30 hodin v brněnském Besedním domě klasické české pastorely představitelů tzv. české kantorské hudby 18. a 19. století, v druhé polovině večera potom již tradiční Česká mše vánoční „Hej mistře!“ Jakuba Jana Ryby. Spoluúčinkoval orchestr Czech virtuosi (um. vedoucí Karel Procházka). Sólisté: Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Jakub Tuček – tenor, Tomáš Krejčí – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno v Brně

Na vánočním koncertě 23. 12. 2018 v 16:00 hodin v brněnském Besedním domě zazněly v podání komorního uskupení Českého filharmonického sboru Brno klasické české pastorely představitelů tzv. české kantorské hudby 18. a 19. století, v druhé polovině programu pak již tradičně Česká mše vánoční „Hej mistře!“ Jakuba Jana Ryby. Spoluúčinkoval orchestr Czech virtuosi (um. vedoucí Karel Procházka). Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Pavel Valenta – tenor, Pavel Maška – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Robert Ferrer. Koncert se konal za podpory Jihomoravského kraje.

Český filharmonický sbor Brno v Bamberku

V Konzerthalle Bamberg (Německo) uvedl Český filharmonický sbor Brno (ženský sbor, sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci s Bamberským symfonickým orchestrem ve dnech 15. a 16. 12. 2018 3. symfonii Gustava Mahlera. Účinkovali Bernarda Fink (alt), dirigent: Jakub Hrůša.

Český filharmonický sbor Brno v Letovicích

Ve středu 12. 12. 2018 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) v rámci svých benefičních adventních a vánočních koncertů v Městském kulturním středisku Letovice pro Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích. Na koncertě zazněly klasické vánoční písně a pastorely. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Pavel Drápal – baryton, Martina Venc Matušínská – flétna, Miriam Zuziaková – klavír. Dirigent: Petr Fiala. Koncert se konal za podpory Jihomoravského kraje

Český filharmonický sbor Brno v Bílovicích nad Svitavou

V neděli 9. 12. 2018 zavítal Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) v rámci benefičních adventních a vánočních koncertů do Bílovic nad Svitavou. V místním kostele sv. Cyrila a Metoděje v 18:00 hodin uvedl vybrané vokální skladby J. K. Vodňanského, B. M. Černohorského, W. A. Mozarta, Z. Fibicha a A. Brucknera. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Tomáš Badura – tenor. Spoluúčinkoval Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Robert Ferrer. Koncert se konal za podpory Jihomoravského kraje.

2. ab. konc. 28. konc. sezóny Českého filharmonického sboru Brno

V neděli 18. 11. vystoupil Český filharmonický sbor Brno v brněnském Besedním domě s programem sestaveným z duchovních skladeb Antona Brucknera a českých skladatelů 20. století (Leoš Janáček: Otčenáš, Petr Řezníček: Dies irae, Petr Fiala: Gratia Musa tibi). Koncert se uskutečnil v rámci 13. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno. Sólisté: Tomáš Kořínek – tenor, Pavlína Švestková – soprán, Pavla Kopecká – harfa, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Bratislavě

V pátek 16. 11. vystoupil Český filharmonický sbor Brno v bratislavské Redutě s duchovními skladbami Antona Brucknera a českých skladatelů 20. století (Leoš Janáček: Otčenáš, Petr Řezníček: Dies irae, Petr Fiala: Gratia Musa tibi). Koncert se uskutečnil v rámci cyklu abonentních koncertů Slovenské filharmonie. Sólisté: Tomáš Kořínek – tenor, Pavlína Švestková – soprán, Pavla Kopecká – harfa, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Kyjově

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se uskutečnil v rámci cyklu koncertů KPH Kyjov v prostorách kyjovského Městského kulturního střediska benefiční sborový koncert Českého filharmonického sboru Brno. Český filharmonický sbor Brno a jeho sólisté se kyjovskému publiku představili s programem sestaveným ze slavných árií a sborů české a světové operní literatury. Účinkující: Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura – baryton, Miriam Zuziaková – klavír. Dirigent: Petr Fiala.
Koncert podpořil Jihomoravský kraj.


Český filharmonický sbor Brno v Berlíně (Německo)

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) provedl ve spolupráci se Staatskapelle Berlin na dvou koncertech ve dnech 12. a 13. 11. 2018 v berlínské Státní opeře Pod lipami (1. koncert) a v budově Berlínské filharmonie (2. koncert) Glagolskou mši Leoše Janáčka. Sólisté: Iwona Sobotka (soprán), Anna Lapkovskaja (alt), Simon O´Neil (tenor), Jan Martiník (bas). Dirigent: Sir Simon Rattle.

Český filharmonický sbor Brno v Brně

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) provedl ve spolupráci s Filharmonií Brno, brněnskou Kantilénou (sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík), dirigentem Dennisem Russelem Daviesem a sólisty Pavlou Vykopalovou (soprán) a Brianem Caspem (recitace) ve dnech 1. a 2. 11. 2018 v Kulturním centru Babylon (sál Stadion) Symfonii č. 3 Leonarda Bernsteina „Kaddish“ a Žalmovou symfonii Igora Stravinského. Koncerty se konaly v rámci šéfdirigentské řady cyklu abonentních  koncertů Filharmonie Brno.

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

V pátek 26. 10. 2018 se v ostravském kostele sv. Václava uskutečnil koncert Českého filharmonického sboru Brno, jehož program nabídl posluchačům výběr ze sborového díla Leoše Janáčka. V průběhu večera zazněly vybrané Janáčkovy mužské sbory, Ukvalské písně, Zdrávas Maria, Otčenáš a jiné skladby. Spoluúčinkující: Tomáš Kořínek (tenor), Pavla Kopecká (harfa), Leoš Zavadilík (housle), Martin Jakubíček (varhany). Koncert realizovaný v rámci dvoudenního Hudebního maratonu Leoše Janáčka řídil sbormistr Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Ostravské hudební publikum  vyslechlo ve čtvrtek 25. 10. 2018 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Janáčkovy filharmonie Ostrava Janáčkovo Věčné evangelium. Koncert se uskutečnil v rámci dvoudenního Hudebního maratonu Leoše Janáčka. V průběhu večera dále zazněly skladby Luboše Fišera Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy, Koncert pro housle a orchestr a moll Antonína Dvořáka a monolog a modlitba Jenůfy z Janáčkovy opery Její pastorkyňa. Koncert od dirigentského pultu řídil Heiko Mathias Förster, sólisté Kateřina Kněžíková (soprán), Ľudovít Ludha (tenor) a Jan Mráček (housle).

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

V dómu sv. Václava v Olomouci uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v pátek 19. 10. 2018 v rámci 25. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc slavné Verdiho Requiem. Spoluúčinkujícími sólisty byli Nana Miriani (soprán), Jana Sýkorová (alt), Tomáš Černý (tenor) a Martin Gurbal (bas). Dirigent: Jaromír M. Krygel. Z koncertu byl pořízen záznam pro televizi Noe.

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích, Mnichově a Praze

Dne 18. 10. 2018 zazněla v teplickém Domě kultury ve světové premiéře v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Severočeské filharmonie Teplice skladba argentinského skladatele Daniela Doury Sinfonia argentina. Reprízy koncertu proběhnou 21. 10. 2018 v Mnichově (Herkulessaal) a 3. 11. 2018 v Praze (Obecní dům). Dirigent: R. Montenegro.

Český filharmonický sbor Brno v Kroměříži

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupil dne 14. 10. 2018 ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů v rámci 16. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae v kostele sv. Mořice v Kroměříži. V průběhu večera zazněly skladby Antonína Dvořáka Te Deum, Biblické písně, Agnus Dei z Mše D dur a sbor Hospodine, pomiluj ny z oratoria Svatá Ludmila. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Markéta Cukrová – alt, Pavel Valenta – tenor, Jaroslav Patočka – bas. Dirigent: František Macek.

Český filharmonický sbor Brno v Praze

V rámci abonentního cyklu koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu vystoupil dne 1. 10. 2018 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Na programu Chichesterské žalmy L. Bernsteina. Dirigent John Axelrod.

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Chrámový prostor ostravské katedrály Božského Spasitele rozezvučely dne 28. 9. 2018 tóny monumentálního Dvořákova Stabat Mater. Ostravské publikum uslyšelo tento opus génia české hudby v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Filharmonie Brno a sólistů Simony Šaturové (soprán), Markéty Cukrové (alt), Richarda Samka (tenor) a Petera Mikuláše (bas). Dirigent Robert Kružík. Koncert byl závěrečným koncertem 15. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu.

Český filharmonický sbor Brno v Maďarsku a v Lednici

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Daniel Simandl) byl přizván k účasti na koncertě pořádaném dne 26. 9. 2018 v rámci 11. ročníku St. Gellert Festival v maďarském Szegedu. Pod vedením dirigenta Yoona Kuk Lee a ve spolupráci se St. Gellert Akademie Orchester zaznla v prostorách szegedského dómu Velká mše c-moll Wolganga Amadea Mozarta a Haydnovo moteto Insanae et Vanae Curae. Sólisté: Wendy Krikken – soprán, Mariya Taniguchi – soprán, Maria Hegele – mezzo-soprán, Aleksander Rewinski – tenor, Felix Mischitz – baryton. Pořad byl reprízován dne 27. 9. v chrámu sv. Matyáše v Budapešti a dne 29. 9. v rámci aktuálního ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu v kostele sv. Jakuba Staršího v areálu státního zámku Lednice.

Český filharmonický sbor Brno v Linci (Rakousko) a Bonnu (Německo)

Ve spolupráci s věhlasným francouzským orchestrem Les Siecles uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve dnech 20. 9. a 22. 9. 2018 „dramatickou legendu“ Hectora Berlioze La Damnation de Faust (Faustovo prokletí). První koncert se uskutečnil v Brucknerhausu v rakouském Linci, druhý ve World Conference Center v německém Bonnu. Dirigentem obou koncertů byl François-Xavier Roth. Sólisté Anna Caterina Antonacci – soprán, Bryan Register – tenor, Mathieu Lécroart – baryton, Kyle Ketelsen – bas-baryton. Z koncertu v Bonnu byl pořízen rozhlasový záznam.


Český filharmonický sbor Brno v Praze

V rámci aktuálního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha byl v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci s Českou filharmonií proveden v Dvořákově síni pražského Rudolfina dne 18. 9. 2018 pod vedením dirigenta Petra Altrichtera Žalm 149 Antonína Dvořáka.


Český filharmonický sbor Brno v Karlových Varech

Dne 15. 9. 2018 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v karlovarském Grandhotelu Pupp na zahajovacím koncertě 184. koncertní sezony Karlovarského symfonického orchestru a 60. ročníku festivalu Dvořákův karlovarský podzim. Na programu oratorium Antonína Dvořáka Svatební košile. Sólisté: Lucie Kaňková – soprán, Martin Šrejma – tenor, Roman Hoza – bas. Dirigent Jan Kučera.

Český filharmonický sbor Brno ve Frýdku-Místku

V kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku se dne 13. 9. 2018 v rámci 15. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu uskutečnil sborový koncert Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala). Posluchači vyslechli Missu brevis Zdeňka Fibicha, Hymnus k svatému Jakubu Bohuslava Martinů, skladbu Petra Fialy Regina coeli laetare a kantátu Dies irae brněnského skladatele Petra Řezníčka. Účinkující: Markéta Szendiuchová, Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Vítězslav Šlahař – bas, Petr Nouzovský – violoncello, Martin Jakubíček – varhany, Vladimír Krátký – umělecký přednes.

Český filharmonický sbor Brno v Praze

Na zahajovacím koncertě Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha zaznělo v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a České filharmonie ve Dvořákově síni pražského Rudolfina dne 7. 9. 2018 monumentální oratorium Antonína Dvořáka Svatební košile. Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Richard Samek – tenor, Svatopluk Sem – bas. Dirigent Jakub Hrůša.

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Dne 4. 9. 2018 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v rámci 15. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši a ve spolupráci s Filharmonií Brno provedl sbor skladbu Leoše Janáčka Amarus a Janáčkovu Glagolskou mši. Spoluúčinkující:  Kateřina Kněžíková – soprán, Alena Kropáčková – alt, Ladislav Elgr – tenor, Jakub Kettner – baryton, Jozef Benci – bas.

Český filharmonický sbor Brno na Mezinárodním Rheingau Musik Festivalu v Německu

Na Mezinárodním Rheingau Musik Festivalu v bazilice eberbašského kláštera uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského a za doprovodu Filharmonie Brno dne 24. 8. 2018 Chichesterské žalmy a Missu brevis Leonarda Bernsteina. Spoluúčinkval Jan Mikušek – kontratenor.

Český filharmonický sbor Brno v Brně

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupil dne 22. 8. 2018 v rámci 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk. Na koncertě věnovaném osobě skladatele Leonarda Bernsteina (100 let od narození) a zároveň připomínce 100. výročí založení Československé republiky uvedl Český filharmonický sbor Brno pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského Bernesteinovy Chichestreské žalmy a Missu brevis. V průběhu večera dále zaznělo několik symfonických básní Smetanova cyklu Má vlast. Spoluúčinkující: Jan Mikušek – kontratenor, Filharmonie Brno. Koncert se uskutečnil v areálu hradu Špilberk.

Český filharmonický sbor Brno v Jaroměřicích nad Rokytnou

Již tradičně vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) dne 18. 8. 2018 v rámci programu 20. Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského v areálu Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Na programu Beethovenova Symfonie č. 9 d moll („Óda na radost“). Spoluúčinkující: Andrea Vizvári – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Michal Lehotský – tenor, Peter Mazalán – basbaryton, Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Jakub Klecker.

Český filharmonický sbor Brno ve Vídni

2. 8. 2018 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci s European Union Youth Orchestra ve vídeňském Stephansdomu při slavnostní příležitosti ke 100. výročí ukončení 1. světové války a 100. výročí vzniku Rakouské republiky. Tzv. „Koncert pro mír“ je rovněž připomínkou a oslavou období míru, které trvá v Evropě již více než 70 let. V průběhu večera zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno skladby H. Goreckeho (Totus tuus), A. Brucknera (Ave Maria), J. Haydna (Qui tollis peccata mundi - Paukenmesse) a G. Mahlera (finale z 2. symfonie). Na programu byly dále skladby G. Holsta, O. Respighiho, F. Schuberta, G. Mahlera a L. Boulangera. Sólisté: Cornelia Horak (soprán), Maria Nazarova (soprán), Iris Vermillion (mezzosoprán), Thomas Hampson (baryton), Luca Pisaroni (bas-baryton), Christoph Wagner-Trenkwitz (mluvené slovo). Dirigent Manfred Honeck.

Český filharmonický sbor Brno v Německu

Český filharmonický sbor Brno nastudoval a scénicky (příp. koncertně) provedl v červenci 2018 společně s orchestry Stuttgarter Philharmoniker, Capella Aquileia a Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz na Opernfestspiele Heidenheim 2018 (Německo) v Schloss Hellenstein, Open Air, v případě špatného počasí Festspielhaus Congres Centrum Heidenheim 11 představení Verdiho opery Nabucco, 2 představení Verdiho Lombarďanů a 2 koncertní představení suity „Last night“ z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Na galakoncertě v Heidenheimu ve dnech 8. a 9. 7. dále zazněla Beethovenova IX. symfonie a skladba Zříceniny athénské pro sóla, sbor a orchestr. Sbormistři: Zuzana Kadlčíková (Verdi, Gershwin) a Petr Fiala (Beethoven). Dirigent: Marcus Bosch.

Český filharmonický sbor v Dortmundu (Německo)

Ve spolupráci s Dortmunder Philharmoniker provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve dnech 3. a 4. 7. 2018 v Konzerthaus Dortmund 8. symfonii Es-dur Gustava Mahlera. Sólisté: Michaela Kaune, Emily Newton, Ashley Thouret – soprán; Iris Vermillion, Janina Baechle – alt; Brenden Patrick Gunnell – tenor; Markus Eiche – baryton; Karl-Heinz Lehner – bas. Spoluúčinkovali: Knabenchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund a Slovenský filharmonický zbor Bratislava. Dirigent: Gabriel Feltz.

Český filharmonický sbor Brno v Kolíně nad Rýnem (Německo)

Ve dnech 17.-19. 6. 2018 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v rámci abonentního koncertního cyklu Gürzenich-Orchester Köln na třech koncertech v německém Kolíně nad Rýnem. Český filharmonický sbor Brno se podílel na provedení kantáty Segeje Tanějeva Jan z Damašku a symfonické poémy Sergeje Rachmaninova Zvony pro orchestr, sbor a sólisty. Účinkovali: Anna Samuil – soprán, Dmytro Popov – tenor, Vladislav Sulimski – basbaryton. Dirigent: Dmitrij Kitajenko.

Český filharmonický sbor Brno na Pražském jaru

V rámci svého evropského turné s Budapest Festival Orchestra a dirigentem Ivánem Fischerem vystoupil Český filharmonický sbor Brno dne 24. 5. v pražském Obecním domě na prestižním mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Na programu 2. symfonie Gustava Mahlera. Sólisté: Christiane Karg – soprán, Elisabeth Kulman – alt.

Český filharmonický sbor Brno na evropském turné

Český filharmonický sbor Brno uskutečnil v měsíci květnu za doprovodu Budapest Festival Orchestra evropské turné s 2. symfonií Gustava Mahlera. Ve dnech 11.–13. 5. 2018 vystoupil sbor na třech koncertech v Palace of Arts v Budapešti (Maďarsko), 19. 5. v Bruggách (Concertgebouw, Belgie), 20. 5. v Baden-Badenu (Festspielhaus, Německo), 22. 5. ve Frankfurtu nad Mohanem (Alte Oper, Německo), 24. 5. v Praze (Obecní dům, Česká republika) a 25. 5. v Drážďanech (Kulturpalast, Německo). Koncert 12. 5. byl zaznamenáván a živě vysílán televizní stanicí Mezzo. Účinkující: Christiane Karg – soprán, Elisabeth Kulman – alt. Dirigent: Iván Fischer.

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci a v Brně

Český filharmonický sbor Brno vystoupil dne 2. 5. 2018 v olomouckém chrámu sv. Mořice na zahajovacím koncertě 17. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc. Návštěvníci koncertu měli možnost v podání věhlasného sboru, špičkových sólistů a Moravské filharmonie Olomouc vyslechnout monumentální Rekviem Antonína Dvořáka. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Petr Fiala.

Repríza tohoto koncertu se uskutečnila dne 27. 5. v minoritském kostele sv. Janů v Brně. Tímto koncertem byl završen 12. ročník cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno.

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupí dne 26. 4. 2018 v rámci abonentního cyklu koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Na programu oratorium Josepha Haydna „Stvoření“. Koncert se uskuteční ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Účinkující: Nicola Proksch – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Bernhard Hansky – bas. Dirigent: Václav Luks.

7. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 7. abonentním koncertě v rámci 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno dne 22. 4. 2018 zazněly v brněnském Besedním domě v podání Českého filharmonického sboru Brno a přizvaných sólistů vokální skladby významných českých skladatelů: A. Dvořák – Moravské dvojzpěvy (výběr); J. Suk – Deset zpěvů pro ženský sbor na slova lidových písní; B. Martinů – Hora tří světel; J. B. Foerster – Píseň bratra Slunce. Začátek koncertu v 19.30 hod. Sólisté: Roman Hoza – baryton, Tomáš Badura – baryton, Jarmila Šranková – klavír, Miriam Zuziaková – klavír, Vladimír Krátký – umělecký přednes, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Jiří Najvar.

Český filharmonický sbor Brno v Brně

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupil ve dnech 12. a 13. 4. 2018 v sále Stadion brněnského Kulturního centra Babylon na abonentním koncertě Filharmonie Brno. Na programu Německé rekviem J. Brahmse. Začátek koncertů v 19.00 hod. Sólisté: Martina Janková – soprán, Martin Bárta – baryton. Dirigent: Andreas Sebastian Weiser.

Český filharmonický sbor Brno v Brně

Na závěrečném koncertě Velikonočního festivalu duchovní hudby dne 8. 4. 2018 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci s Filharmonií Brno v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendelově náměstí v Brně Glagolskou mši Leoše Janáčka. Během koncertu dále zaznělo Te Deum Arvo Pärta (v podání Vox Iuvenalis – sbormistr Jan Ocetek) a ve světové premiéře orchestrální dílo britského skladatele Davida Matthewse New Fire. Začátek koncertu ve 20.00 hod. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jana Hrochová – mezzosoprán, Aleš Briscein – tenor, Richard Novák – bas. Dirigent: Dennis Russell Davies.

Český filharmonický sbor Brno v Bratislavě a v Praze

V budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci s uměleckou agenturou Art Triton a Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu dne 6. 4. 2018 pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoše kantátu Carla Orffa Carmina burana. Součástí programu byly také slavné árie, sbory a orchestrální části z oper R. Wagnera, G. Verdiho, A. Dvořáka, G. Rossiniho, J. L. Belly a J. Brahmse. Tentýž koncert se uskutečnil také 10. 4. 2018 v pražském Rudolfinu. Sólisté: Luisa Albrechtová – soprán, Nikolay Někrasov – baryton, Jozef Brindzák – kontratenor.

Český filharmonický sbor Brno v kostele sv. Janů v Brně (u minoritů)

Na zahajovacím koncertě Velikonočního festivalu duchovní hudby pořádaného Filharmonií Brno bylo provedeno dne 25. 3. 2018 v podání Českého filharmonického sboru Brno oratorium L. v. Beethovena Kristus na hoře Olivetské pod taktovkou Mariána Lejavy a offertorium Fr. Schuberta Intende voci pro tenor, sbor a orchestr řízené sbormistrem a dirigentem Petrem Fialou. Dále účinkovali: Nicola Proksch (soprán), Jan Petryka (tenor), Jan Martiník (bas). Místo konání koncertu: kostel sv. Janů (u minoritů). Koncert byl věnovaný významnému životnímu jubileu Petra Fialy.

http://www.filharmonie-brno.cz/#detail/-62-mk-7-na-hore-olivetske/

Český filharmonický sbor Brno ve Zlíně

Dne 22. 3.2018 zaznělo ve zlínském Kongresovém centru v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Filharmonie Bohuslava Martinů monumentální oratorium G. F. Händela Mesiáš. Sólisté: Kateřina Kněžíková (soprán), Markéta Cukrová (alt), Václav Čížek (tenor), Roman Hoza (basbaryton). Dirigent Vojtěch Spurný. Koncert se uskuteční v rámci abonentní řady koncertů Filharmonie Bohuslava Martinů.

Český filharmonický sbor Brno v Bambergu

V rámci abonentního cyklu koncertů Bamberger Symphoniker provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Konzerthalle Bamberg (Německo) ve dnech 16. a 17. 3. 2018 2. symfonii Gustava Mahlera. Účinkující: Simona Šaturová – soprán, Barbara Fink – alt. Dirigent Jakub Hrůša. Součástí programu bude také skladba Totus tuus polského skladatele Henryka Góreckeho řízená sbormistrem Petrem Fialou.

Český filharmonický sbor Brno v Obecním domě v Praze

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze zazněly 12. 3. 2018 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Jiří Najvar) ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu slavné sbory z operet E. Kálmána, J. Strausse, F. Lehára a O. Nedbala. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jana Šrejma Kačírková – soprán, Aleš Briscein – tenor, Roman Hoza – baryton. Dirigent Robert Jindra.

6. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 6. abonentním koncertě v rámci 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno uvede Český Na 6. abonentním koncertě v rámci 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno uvedl Český filharmonický sbor Brno 11. 3. 2018 v brněnském Besedním domě komorní skladby Petra Fialy a Mši D dur Antonína Dvořáka. Koncert k 75. výročí narození Petra Fialy se konal za podpory Státního fondu kultury ČR.  Účinkující: Kristina Fialová – viola, Terezie Fialová, Renata Bialasová a Miriam Zuziaková – klavír, Petr Nouzovský – violoncello, Jiří Lukeš a Ladislav Horák – akordeon, Zuzana Kopřivová – soprán, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala. Koncert byl natáčený Českým rozhlasem.

Český filharmonický sbor Brno v Lille

V Lille (Francie) uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Orchestre National de Lille 2 koncerty - 15. 2. a 16. 2. 2018 v Aditorium de Nouveau Siecle – J. Brahms: Schicksaalslied a Altrapsodie, A. Prokofjev: Alexander Něvský.  Dirigent: Jean Claude Casadesus. Koncerty přenášeny živě na webu orchestru a facebooku. 16. 2. 2018 v Aditorium de Nouveau Siecle zazněl odpolední sborový koncert se skladbami A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, A. Brucknera a P. Fialy. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Miriam Zuziaková – klavír. Dirigent Petr Fiala. 

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Dne 12. 2. 2018 zazněla ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze Janáčkova Glagolská mše v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Rozhlasový záznam. Sólisté: Jana Šrejma Kačírková – soprán, Eliška Weisová – alt, Richard Samek – tenor, Jozef Benci – bas. Dirigent: Jiří Rožeň


Český filharmonický sbor Brno v Bernu

Glagolskou mši L. Janáčka uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Berner Symphonieorchester ve dnech 1. 2.  a 2. 2. 2018 v Bernu v Berner Münster (Švýcarsko). Sólisté: Andrea Danková – soprán, Hilke Andersen – mezzosoprán, Tomáš Černý – tenor, Yuong Kwon – baryton. Dirigent: Mario Venzago. Koncert podpořil v rámci Prezentace české hudby v Bernu Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR
width="110"

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Dne 20. 1. 2018 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem PKF-Prague Philharmonia „Stvoření“ J. Haydna. Sólisté: Simona Houda-Šaturová – soprán, Paul Groves – tenor, Martin Snel – bas. Dirigent: Emmanuel Villaume 

Český filharmonický sbor Brno v Besedním domě v Brně

Stará hudba 20. století – Requiem pro sóla, smíšený sbor a instrumentální soubor A. Snittkeho uvedl 18. 1. a 19. 1 2018 v Besedním domě Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jiří Najvar) společně s Filharmonií Brno. Sólisté: soprán – Marta Reichelová, Aneta Podracká Bendová a Romana Kružíková, alt – Pavla Zbořilová, tenor – Martin Javorský. Dirigent Stefan Veselka cembalo (Bach)

5. ab. koncert Českého filharmonického sbor Brno

Na 5. abonentním koncertě v rámci 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno uvedl Český filharmonický sbor Brno společně s MF Olomouc 14. 1. 2018 v Besedním domě v Brně Slavné sbory ze slavných oratorních děl světových skladatelů – J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. Haydna, F. Mendelssohna, J. Brahmse a A. Dvořáka. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na abonentním koncertě Moravské filharmonie Olomouc zazněly 11. 1. 2018 v sále Reduta v Olomouci Slavné sbory ze slavných oratorních děl světových skladatelů – J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. Haydna, F. Mendelssohna, J. Brahmse a A. Dvořáka – v podání Českého filharmonického sboru Brno společně s MF Olomouc. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Beethovenovu IX. symfonii provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker dne 30. 12. 2017 ve Stuttgartu v Liederhalle Beethoven-Saal (Německo). Sólisté: Manuela Uhl – soprán, Agnieszka Rehlis – alt, Thomas Piffka – tenor, Taras Koshchenko – bas. Dirigent: Noam Zur

Sborový koncert uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) v Stiftskirche ve Stuttgartu (Německo) dne 29. 12. 2017 s díly J. J. Ryby, J. S. Bacha a A. Brucknera. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura – baryton, Přemysl Kšica – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Rajhradě

Benediktinské opatství Rajhrad a město Rajhrad uspořádali v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v benediktinském klášteře v Rajhradě 26. 12. 2015 Benefiční vánoční koncert Klenoty českých vánoc, kde zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno - komorní sbor (sbormistr Petr Fiala) skladby P. Fialy, A. Michny z Otradovic, F. Michaličky, J. I. Linky, J. J. Ryby a Vánoční koledy. Sólisté: Martin Javorský – tenor, Pavlína Švestková – soprán, Marie Vrbová – alt, Bohuslava Jelínková – mezzosoprán, Vladimír Krátký – recitace, Miriam Zuziaková – varhany. Dirigent: Jiří Najvar

4. ab. koncert Českého filharmonického sbor Brno

Na vánočním koncertě v rámci 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) 23. 12 2013 v 19.30 hodin v Besedním domě v Brně zazněl v první půli Koncert D-dur pro violu a orchestr K. Stamice a ve druhé polovině provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Czech Virtuosi (um. vedoucí Karel Procházka) „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Sólisté Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Martin Javorský – tenor, Tomáš Krejčí – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jiří Najvar.

Vánoční koncert Českého filharmonického sbor Brno

Na vánočním koncertě 23. 12. 2017 v 16.00 hodin v Besedním domě v Brně uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) Čarovné noci a Zpěvy u jesliček P. Fialy a „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Spoluúčinkující: Czech Virtuosi (um. vedoucí Karel Procházka), sólisté: Bohuslava Jelínková – mezzosoprán, Pavla Zbořilová – alt, Vladimír Krátký – recitace, Markéta Szendiuchová – soprán, Pavel Valenta – tenor, Vítězslav Šlahař – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jiří Najvar. Koncert podpořil Jihomoravský kraj, Státní fond kultury ČR, Nadace ČEZ 

Český filharmonický sbor Brno v Praze na Žofíně

Na předvánočním koncertě 26.  ročníku cyklu Svátky hudby v Praze – Václav Hudeček a jeho hosté – vystoupil 20. 12. 2017 ve Velkém sále Paláce Žofín Český filharmonický sbor Brno společně s Musica Lucis Praga se skladbami J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta a Vánočními koledami. Sólisté: Jana Melišková, Markéta Szendiuchová – soprán, Marie Vrbová – alt, Václav Hudeček – housle. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Kloboukách u Brna

Na adventním koncertě v evangelickém kostele Klobouky u Brna zazněly 10. 12. 2017 v podání Českého filharmonického sboru Brno (komorní sbor) skladby J. K. Vodňanského, B. M. Černohorského, Z. Fibicha, A. Brucknera a W. A. Mozarta. Sólisté: Jana Melišková – soprán, František Herman – varhany. Dirigent: Jiří Najvar

Český filharmonický sbor Brno v Německu (Bamberg, Hamburk)

Na koncertním turné v Německu 28. 11. – 5. 12. uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Bamberger Symphoniker dva koncerty s Mozartovým Don Giovanni 1. 12. 2017 v Konzerthalle, Joseph-Keilberth-Saal Bamberg a 4. 12. 2017 v Elbphilharmonie v Hamburgu – dirigent: Jakub Hrůša a třetí, Sborový koncert 2. 12. 2017 se skladbami J. J. Ryby, J. S. Bacha a A. Brucknera v Konzerthalle, Joseph-Keilberth-Saal Bamberg. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura – tenor, a Christian Schmitt a Přemysl Kšica – varhany. Dirigent: Petr Fiala   

https://www.bamberger-symphoniker.de/programm-tickets/konzertuebersicht/christian-gerhaher-ist-don-giovanni-01-12-2017.html

https://www.bamberger-symphoniker.de/programm-tickets/konzertuebersicht/orgel-sonderkonzert-zum-advent-02-12-2017.html

3. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 3. koncertě 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 2017/2018 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Jihočeské filharmonie – Dušičkový koncert – J. Brahms: Ein deutsches Requiem 12. 11. 2017 v Besedním domě v Brně. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – bas. Dirigent: Petr Chromčák

http://www.cfsbrno.cz/data/abonent_concerts/CFSB-27.-sez_3.ab.konc.jpg

Český filharmonický sbor Brno v Německu (Norimberk)

V Norimberku (Německo) v Meistersingerhalle provedl 10. 11. 2017 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Die Staatsphilharmonie Nürnberg skladbu L. Bernsteina Symfonie č. 3 „Kaddish“. Dirigent: Marcus Bosch 

https://www.nuernberg.de/internet/meistersingerhalle/veranstaltungskalender.html

Český filharmonický sbor Brno v Českých Budějovicích

V katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích zazněl 2. 11. 2017 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Jihočeské filharmonie Brahmsovo Německé Requiem. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – bas. Dirigent: Petr Chromčák

http://www.jcfilharmonie.cz/cs/koncerty/mimoradne-koncerty-a-akce/cesky-filharmonicky-sbor-brno/

Český filharmonický sbor Brno v Mnichově

Dne 29. 10. 2017 uvedl Český filharmonický sbor Brno koncert a cappella v Allerheiligen - Hofkirche v Mnichově (Německo) se skladbami B. M. Černohorského, Z. Fibicha, P. Fialy, P. Řezníčka a A. Brucknera. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Tomáš Badura – tenor, Petr Nouzovský – violoncello, Jan Ocetek – gong a Přemysl Kšica – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Koncert podpořil v rámci Prezentace české hudby v Mnichově  Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR

Dne 28. 10. 2017 uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno v Herkulesssal v Mnichově (Německo) koncert A. Dvořák: Stabat Mater. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Gustav Beláček – bas. Dirigent: Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno v Itálii

Na dvou koncertech v Itálii v Auditoriu Rai „A. Toscanini“ v Torině ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2017 zazněl v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Torino Das Klagende Lied Gustava Mahlera (koncerty budou vysílány v rozhlasovém a televizním přenosu). Sólisté: Aga Mikolaj – sopran, Yulia Matochkina – konttraalt, Brenden Gunell – tenor a Thomas Tatzl – baryton. Dirigent: James Conlon

Český filharmonický sbor Brno na MHF Moravský podzim 2017

V rámci festivalu Moravský podzim 2017 uvedl v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 19. 10. 2017 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jiří Najvar), komorní sbor Aidija (sbormistr Romualdas Gražinis) společně s Filharmonií Brno Symfonie č. 8 „Antifony“ M. Kabeláče. Solisté: Lucie Silkemová – soprán, bicisté Filharmonie Brno: Lukáš Krejčí, Radek Tomášek, Petr Hladík, Tomoe Sonoda, Maximilian Jopp a Martin Opršál j. h. a Přemysl Kšica varhany. Dirigent Marko Ivanović 

2. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 2. koncertě 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 2017/2018 – Novodobá premiéra Suppého Mše – provedl v Besedním domě v Brně 15. 10. 2017 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s PKF-Prague Philharmonia Grosse instrumental messe F. von Suppé. Sólisté: Marie Fajtová – soprán, Jana Hrochová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Jiří Brückler – bas. Dirigent: Leoš Svárovský. 

Koncert podpořil Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno uvedl 14. 10. 2016 na 24. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2017 v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci Messa di Gloria P. Mascagniho – přenos ČRo Vltava. Sólisté: Kateřina Kalvachová – soprán, Tomáš Černý – tenor, Jiří Brückler – bas. Dirigent: Jaromír M. Krygel.

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Na 2. koncertě sezony PKF – Prague Philharmonia zazněla 8. 10. 2017 ve Dvořákově síni Rudolfina v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem PKF – Prague Philharmonia Grosse instrumental messe F. von Suppé. Sólisté: Marie Fajtová – soprán, Jana Hrochová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Jiří Brückler – bas. Dirigent: Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno ve Slavkově

Při ekumenické bohoslužbě v Chrámu vzkříšení Páně ve Slavkově 7. 10. 2017 zazpívalo okteto Českého filharmonického sboru Brno za doprovodu Františka Hermana – varhany výběr z Missy brevis Z. Fibicha. Dirigent: Jiří Najvar

V rámci Slavkovské iniciativy smíření 2017 se Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) (sbormistr Petr Fiala) představil 6. 10. 2017 v Historickém sálu slavkovského zámku ve Slavkově na koncertě se skladbami J. K. Vodňanského, B. M. Černohorského, Z. Fibicha, A. Brucknera a P. Fialy za doprovodu Martina Jakubíčka – varhany. Sólisté: Pavlína Švestková. Dirigent: Jiří Najvar. Český filharmonický sbor Brno účinkuje bez nároku na honorář, koncert podpořil Jihomoravský kraj

Český filharmonický sbor Brno v Rakousku

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno uvedl 1.10. 2017 Beethovenovu IX. symfonii v Casinu v Baden bei Wien (Rakousko). Sólisté: Malin Hartelius – soprán, Arina Holecek – alt, Jörg Schneider – tenor, Wolfgang Bankl – bas. Dirigent: Norbert Pfafflmeyer 

Český filharmonický sbor Brno v Německu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Bochumer Symphoniker uskutečnil ve dnech 30. 9. a 1.10. 2017 dva koncerty – Missa Solemnis L. van Beethovena v Anneliese Brost Musikforum Ruhr v Bochumi (Německo Sólisté: Brigite Christensen – soprán, Maria Riccarda Wesseling – mezzosoprán, Lothar Odinius, Mika Kares – tenor. Dirigent: Steven Sloane (USA)

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

V rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebním festivalu 2017 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno 28. 9. 2017 v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánské Hory Trilogii sacrée Dětství Ježíšovo H. Berlioze. Sólisté: Yumiko Tanimura – soprán (Francie), Sébastien Droy – tenor (Francie), Roman Nédélec – baryton (Francie), Fédéric Caton – baryton (Francie), Martin Gurbaĺ – bas (Slovensko). Dirigent: Philipe Bernold (Francie)

Český filharmonický sbor Brno v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

Posvátnou Trilogii H. Berlioze Dětství Ježíšovo provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala)na zahajovacím koncertě sezóny Filharmonie Brno společně s Filharmonií Brno 27. 9. 2017 v Katedrále sv. Petra a Pavla Sólisté: Yumiko Tanimura – soprán (Francie), Sébastien Droy – tenor (Francie), Roman Nédélec – baryton (Francie), Fédéric Caton – baryton (Francie), Martin Gurbaĺ – bas (Slovensko). Dirigent: Philipe Bernold (Francie)

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festival

V rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebním festivalu 2017 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Ostrava Youth Orchestra 26. 9. 2017 v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánské Hory Stabat Mater G. Rossiniho. Sólisté: Veronika Holbová – soprán, Eva Kalwasińska – mezzosoprán (Polsko), Aleksander Krucsek – tenor (Polsko), Damian Suchozebrski – bas (Polsko). Dirigent: Paolo Gatto (Itálie)

1. ab. konc. 12. ročníku Cyklu ab. koncertů ČFSB

Na zahajovacím koncertě 12. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 2017/2018 zazněla 24. 9. 2017 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín v Besedním domě v Brně Mše C dur L. van Beethovena. Sólisté: Andrea Široká – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Martin Gurbaĺ – bas. Dirigent: Vojtěch Spurný

Koncert podpořil Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

V rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebním festivalu 2017 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín 23. 9. 2017 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovec Mši C dur L. van Beethovena. Sólisté: Andrea Široká – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Martin Gurbaĺ – bas. Dirigent: Vojtěch Spurný

Český filharmonický sbor Brno ve Zlíně

V rámci abonentního koncertu FBM Zlín 2017 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín 21. 9. 2017 v Kongresovém centru Zlín Mši C dur L. van Beethovena. Sólisté: Andrea Široká – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Martin Gurbaĺ – bas. Dirigent: Vojtěch Spurný

Český filharmonický sbor Brno v Boleradicích

Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) uskutečnil 16. 9. 2017 v Boleradicích v divadle v rámci literárně hudebního programu Pocta Mrštíkům koncert, kde zazněly skladby J. K. Vodňanského, B. M. Černohorského, Z. Fibicha, A Brucknera a P. Fialy. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Miriam Zuziaková – klavír. Dirigent: Petr Fiala. Český filharmonický sbor Brno účinkuje bez nároku na honorář, koncert podpořil Jihomoravský kraj 

Český filharmonický sbor Brno v Hradci Králové

Na zahajovacím koncertě jubilejní sezóny FHK uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Hradec Králové 14. 9. 2017 v Sále Filharmonie Hradec Králové Fantazii c moll pro klavír, sbor a orchestr L. van Beethovena. Sólista: Matyáš Novák – klavír. Dirigent: Andreas Sebastian Weiser (Německo) 

Český filharmonický sbor Brno na Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha

Na zahajovacím koncertě 17. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha zazněla 7. 9. 2017 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem PKF Prague Philharmonia Stabat Mater A. Dvořáka. Sólisté: Kristine Opolais – soprán (Lotyšsko), Janka Kurucová – mezzosoprán (Slovensko), Piotr Beczala – tenor (Polsko), René Pape – bas (Německo). Dirigent: Emmanuel Willaume (Francie)

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavského hudebním festivalu

V rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebním festivalu 2017 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno 4. 9. 2017 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě Německé Requiem J. Brahmse. Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Rudolf Rosen – baryton (Švýcarsko). Dirigent: Ondřej Vrabec

Český filharmonický sbor Brno na Hudebních slavnostech Emy Destinové

Na 28. Hudebních slavnostech Emy Destinové vystoupil 31. 8. 2017 v kostele sv. Jana Nepomuckého Český filharmonický sbor Brno ve Sborovém koncertu se skladbami J. K. Vodňanského, B. M. Černohorského, A. Brucknera, P. Fialy a J. Tavenera.  Sólisté: Jana Melišková – soprán, Pavlína Švestková – soprán, Petr Nouzovský – violoncello. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na MHF Petra Dvorského

Na 19. Mezinárodním hudebním festivalu Petra Dvorského provedl 19. 8. 2017 v Chrámu sv. Markéty Český filharmonický sbor Brno společně s Moravskou filharmonií Olomouc Mozartovo Requiem. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Martin Javorský – tenor, Pavel Maška – bas. Dirigent: Jiří Najvar

Český filharmonický sbor Brno na MHF Český Krumlov

Na 26. Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov provedl 4. 8. 2017 v Pivovarské zahradě Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín Verdiho Requiem. Sólisté: Eva Hornyáková – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Jaroslav Březina – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Stanislav Vavřínek

Český filharmonický sbor Brno v Německu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) nastuduje a scénicky provede v červenci společně s orchestry Stuttgarter Philharmoniker, Capella Aquileia a Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz na Opernfestspiele Heidenheim 2017 (Německo) v Schloss Hellenstein, Open Air, v případě špatného počasí Festspielhaus Congres Centrum Heidenheim 8 představení Wagnerovy opery Der Fliegende Holländer, 2 představení Verdiho Un giorno di regno (sbormistr Jan Ocetek) a Dvořákovo Stabat Mater v Paulskirche Heidenheim. Dirigenti: Marcus Bosch, Mario Venzago a Ari Rasilainen. Dvořákovo Stabat Mater podpořil Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR 

Český filharmonický sbor Brno v Polsku

V Polsku uskutečnil Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Poznaňskou filharmonií dva koncerty. V Poznani v Univerzitní aule 23. 6. 2017 a 24. 6. 2017 v klášteře Chorin uvedl Stabat Mater K. Szymanowskeho a Symfonii č. 9 L. van Beethovena. Sólisté: Aleksandra Kubas-Kuk – soprán, Agnieszka Rehlis – mezzosoprán, Robert Gierlach – bas-baryton. Dirigent: Marek Pijarowski

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu v Praze

Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedl 19. 6. 2017 v Dvořákově síni Rudolfina v Praze Symfonii č. 2, c moll „Vzkříšení“ společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Sólisté: Jana Šrejma Kačírková – soprán, Veronika Hajnová – mezzosoprán. Dirigent: Ondrej Lenárd  

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Smetanova Litomyšl

V rámci 59. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2017 zazněla 18. 6. 2017 na Státním zámku v Litomyšl na II. nádvoří skladba Totus Tuus H. M. Góreckeho v podání Českého filharmonického sboru Brno – dirigent Petr Fiala. Dále Stabat Mater K. Szymanowskeho a výběr z hudby k filmové trilogii H. Shore Pán prstenů v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Poznaňskou filharmonií. Sólo: Aleksandra Kubas-Kuk – soprán, Agnieszka Rehlis – mezzosoprán, Robert Gierlach – bas-baryton. Dirigent: Marek Pijarowski

Český filharmonický sbor Brno v Praze, v Obecním domě

Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) provedl 11. 6. 2017 společně s orchestrem PKF – Prague Philharmonia Smetanově síni Obecního domu Praha Německé requiem J. Brahmse. Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Lucas Maechem – baryton, František Šťastný – varhany. Dirigent Emmanuel Villaume

Český filharmonický sbor Brno V Berlíně

Ve dnech 9.6. a 10. 6. 2017 uskutečnil v Berlíně v Konzerthaus Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Konzerthausorchestrem Berlín dva koncerty včetně rozhlasového záznamu díla L. Janáčka Glagolská mše. Sólisté: Camilla Nylund – soprán, Michelle Breedt – alt, Ľudovít Ludha – tenor, Zdeněk Plech – bas. Dirigent Juraj Valčuha.
Koncert podpořil Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR   

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Janáčkův máj

Na 42. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj Ostrava zazněla 2. 6. 2017 v kostele sv. Václava v Opavě suita z baletu K. Szymanowskeho Harnasie v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Tadeusza Szeligowskiego Poznaň. Sólo: Martin Javorský. Dirigent: Łukasz Borowitz

7. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na závěrečném koncertě 11. ročníku cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno zahráli v Besedním domě v Brně 28. 5. 2017 Čeští komorní sólisté v první polovině Kvintet č. 5 F-dur pro smyčcový orchestr J. Myslivečka a Romanci G dur a F-dur pro housle a orchestr L. van Beethovena. Sólo: Jiří Vodička – housle. Ve druhé polovině uvedl Český filharmonický sbor Brno společně s ČKS Stabat Mater J. K. Vaňhala. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – alt. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sboru Brno na Pražském jaru

Na 72. Mezinárodním festivalu Pražské jaro ve Foru Karlín provedl 24. 5. 2017 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno monumentální faustovskou kantátu „Buďte rozvážní a bděte…“ A. Schnittkeho a Planety G. Holsta. Sólisté: Kateřina Jalovcová – alt, Jan Mikušek – kontratenor, Richard Samek – tenor a Roman Janál – baryton. Adam Uzelac – light desing. Dirigent: Dennis Russel Davies 

Český filharmonický sboru Brno v Německu

Na dvou koncertních vystoupeních v Německu provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s WDR Sinfonienorchester Köln a WDR Rundfunkchor Köln skladbu H. Berlioze Grande Messe des Morts (Requiem) op. 5. Dne 18. 5. 2017 v Dómě v Kolíně nad Rýnem – rozhlasový live přenos a TV přenos ze záznamu na 3SAT 29. 5. 2017. Druhý koncert 19. 8. 2017 v Konzerthaus v Dortmundu, Sólo: Andrew Staples – tenor. Dirigent: Jukka-Pekka Saraste  

Český filharmonický sboru Brno v Rudolfinu v Praze

U příležitosti Dne Evropy zazněla v Rudolfinu v Praze jedna z nejoblíbenějších skladeb klasicistního období Symfonie č. 9 d moll Ludwiga van Beethovena v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Sólisté: Nikola Proksch, Eva Maria Riedl-Buschan, Richard Samek a Peter Mikuláš. Dirigent: Jan Kučera

Český filharmonický sbor Brno v Německu

Na zahraničním turné v Německu provedl Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno na třech koncertních vystoupeních vždy Polovecké tance A. Borodina a Carmina burana C. Orffa. Dne 25. 4. 2017 ve Franfurtu v Alte Oper, 26. 4. 2017 v Essenu v sále Philharmonie a 27. 4. 2017 v Erlangenu v Heindrich Lades Halle. Sólisté: Marie Fajtová – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Petr Mazalán – baryton. Dirigent: Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně

Na závěrečném koncertě Velikonočního hudebního festivalu pod názvem Apoštol Pavel zaznělo 23. 4. 2017 v kostele sv. Janů v Brně oratorium F. Mendelssohna Bartholdy – Paulus v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno.  Sólisté: Marie Fajtová – soprán, Štěpánka Pučálková – mezzosoprán, Ján Rusko – tenor, Roman Hoza – baryton. Dirigent: Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno v Brně-Židenicích

V Chrámu Spasitele v Brně-Židenicích na benefičním Velikonočním koncertě uvedl 21. 4. 2017 skladby J. K. Vodňanského, B. M. Černohorského, Z. Fibicha, A. Brucknera a P. Fialy Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) (sbormistr Petr Fiala) za doprovodu Martina Jakubíčka – varhany. Sólisté: Pavlína Švestková. Dirigent: Jiří Najvar

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Scénické oratorium A. Honnegera Jana z Arku na hranici provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala), Český národní symfonický orchestr a Kühnův dětský sbor (sbormistr Jiří Chvála) 19. 4. 2017 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Účinkují Tereza Kostková, Petr Kostka, Filip Sychra, Jaromír Meduna, Jaroslav Slánský, Bára Štěpánová, Jana Doležílková, Jana Sýkorová, Jana Sibera, Aleš Briscein a Zdeněk Plech. Dirigent: Libor Pešek 


6. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

V rámci 6. abonentního koncertu Českého filharmonického sboru Brno, vystoupil 19. 3. 2017 v Besedním domě v Brně Petr Nouzovský – violoncello a Filharmonie Hr. Králové s Violoncellovým koncertem č. 1 B. Martinů. Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s  Filharmonií  Hradec Králové a Královéhradeckým dětským sborem Jitro (sbormistr Jiří Skopal) uvedl cyklus skladeb B. Martinů Kytice. Sólisté: Lucie Silkenová – soprán, Jana Hrochová – mezzosoprán, Tomáš Černý – tenor, Petr Brückler– bas. Dirigent: Leoš Svárovský. Koncert podpořila Nadace Bohuslava Martinů

Český filharmonický sbor Brno v Hradci Králové

V Sále Filharmonie Hradec Králové zazněl 16. 3. 2017 Violoncellový koncert č. 1 B. Martinů v podání Petra Nouzovského – violoncello a Filharmonie Hradec Králové, dále cyklus skladeb B. Martinů Kytice s Českým filharmonickým sborem Brno (sbormistr Petr Fiala), Filharmonií Hradec Králové a Královéhradeckým dětským sborem Jitro (sbormistr Jiří Skopal). Sólisté: Lucie Silkenová – soprán, Jana Hrochová – mezzosoprán, Tomáš Černý – tenor, Petr Brückler – bas. Dirigent: Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu v Praze

Operní sbory (G. Verdi, R. Wagner, A. Borodin) a monumentální dílo C. Orffa Carmina burana uvedl 10. 3. 2017 v Rudolfinu v Praze Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice. Sólisté: Luisa Albrechtová – soprán, Nikolaj Někrasov – baryton, Jan Mikušek – kontratenor. Dirigent: Norbert Baxa

5. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Jako hosté, v rámci 5. abonentního koncertu Českého filharmonického sboru Brno, vystoupil Slovenský filharmonický zbor 19. 2. 2017 v Besedním domě v Brně se skladbami V. Silvestrova, I. Hrušovského, F. Biebla, P. Fialy a S. Rachmaninova. Sólo: Helena Oborníková – alt. Dirigent: Jozef Chabroň

Český filharmonický sbor Brno natáčí...

Vydavatelství ArcoDiva natočilo s Českým filharmonickým sborem Brno 18. 2. 2017 v Besedním domě v Brně CD Česká vokální hudba 20. a 21. století se skladbami P. Řezníčka: Dies irae a B. Martinů: Hymnus k sv. Jakubu, Hora tří světel. Sólisté: Markéta Szendiuchová – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura – baryton, Vítězslav Šlahař – bas, Alfréd Strejček – recitace, Petr Nouzovský – violoncello, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala. Nahrávku podpořily Státní fond kultury ČR a Nadace Bohuslava Martinů.

Český filharmonický sbor Brno natáčí...

Český rozhlas dne 9. 2. 2017 studiově natočil v Brně v Husově sboru skladbu Petra Fialy Regina coeli laetare v podání Českého filharmonického sboru Brno. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Petr Nouzovský – violoncello, Jan Ocetek – gong. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Belgii

V Liege (Belgie) v rámci festivalu „Exils“ dne 2. 2. 2017 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Orchestre Philharmonique Royal de Liege na koncertě, včetně natáčení pro rozhlas R.T .B. F. – Radio publique Belge v Salle Philharmonique de Liege, Sen noci svatojánské F. Mendelssohna a Symfonii č. 13 „Babí jar“ D. Šostakoviče. Dirigent: Christian Arming

Český filharmonický sbor Brno v Janáčkově divadle v Brně

Ve dnech 26. 1. (koncert natáčel ČRo) a 27. 1. 2017 zazněla v Janáčkově divadle v Brně v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno Kantáta J. Nováka: Dídó pro vypravěče (Richard Novák), mezzosoprán (Marlene Lichtenberg) a mužský sbor (mužská část ČFSB) a dále Symfonická báseň J. Suka: Zrání (ženská část ČFSB). Dirigent: Stefan Veselka

Český filharmonický sbor Brno v Berlíně

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Konzerthausorchster Berlin uvedl 13. 1. a 15. 1. 2017 Symfonii č. 2 c moll „Vzkříšení“ G. Mahlera ve Velkém sále Konzerthaus Berlin. Sólisté: Christina Landshammer – soprán, Elisabeth Kulman – mezzosoprán. Dirigent: Iván Fischer

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Beethovenovu IX. symfonii provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker dne 30. 12. 2016 ve Stuttgartu v Liederhalle Beethoven-Saal (Německo). Sólisté: Martina Welschenbach – soprán, Helena Rasker – alt, Marcel Reijans  – tenor, Levente Páll – bas. Dirigent: Otto Tausk

Český filharmonický sbor Brno v Bořitově

V prostorách kostela sv. Jiří v Bořitově zazněly 28. 12. 2016 v podání komorního sboru Českého filharmonického sboru Brno České koledy a pastorely. Sóĺisté: Jana Melišková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Pavel Maška – baryton, Martina Matušínská – flétna, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Jan Ocetek. Koncert podpořil Jihomoravský kraj.

Český filharmonický sbor Brno v Hranicích

Dne 27. 12. 2016 provedl Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš) v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích České vánoční koledy a Českou mši vánoční „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Sóĺisté: Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Martin Javorský – tenor, Vítězslav Šlahař – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala


Český filharmonický sbor Brno v Drnovicích

V prostorách kostela sv. Vavřince v Drnovicích zazněla 27. 12. 2016 v podání komorního sboru Českého filharmonického sboru Brno Česká mše vánoční „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Sóĺisté: Pavlína Švestková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Pavel Valenta – baryton, Pavel Maška – bas, Martina Matušínská – flétna, Petr Kolář – varhany. Dirigent: Jiří Najvar. Koncert podpořil Jihomoravský kraj.

4. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě v rámci 11. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno zazněly 18. 12. 2016 v 19.30 hodin v Besedním domě v Brně skladby P. Fialy Ó panno panen, věži bílá…, Česká mše vánoční a J. J. Ryby Česká mše vánoční „Hej, Mistře!“ v podání Českého filharmonického sboru Brno (komorní sbor) – záznam TV NOE. Spoluúčinkující: Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš), sólisté: Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura, Martin Javorský – tenor, Vítězslav Šlahař  – bas, Vladimír Krátký – recitace, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Petr Fiala. 

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno v Brně

Na vánočním koncertě 18. 12. 2016 v 16.00 hodin v Besedním domě v Brně uvedl komorní sbor Český filharmonický sbor Brno Vánoční koledy a pastorely a „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Spoluúčinkující: Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš), sólisté: Pavlín Švestková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Pavel Valenta – tenor, Pavel Maška – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek. Koncert podpořil Jihomoravský kraj.

Český filharmonický sbor Brno v Židlochovicích

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vystoupil 17. 12. 2016 v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích se skladbami J. K.Vodňanského, B. M. Černohorského, A. Brucknera, Z. Fibicha, H. Góreckiho a P. Fialy – záznam TV NOE. Sólisté: Pavlín Švestková – soprán, Pavla Tomáš Badura– tenor,  Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala. Koncert podpořil Jihomoravský kraj.

Předvánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno v Brně

Pastorely starých českých mistrů – předvánoční koncert v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně se uskutečnil 16. 12. 2016 v podání Českého filharmonického sboru Brno (komorní sbor). Sóĺisté: Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Martin Javorský – tenor, Martina Matušínská – flétna, Martin Jakubíček – klavír. Dirigent: Petr Fiala. Koncert podpořil Jihomoravský kraj.

Natáčení nového CD Českého filharmonického sboru Brno

Vydavatelství Arco Diva natočilo 10. 12. 2016 v Besedním domě s Českým filharmonickým sborem Brno (komorní sbor) a s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš) na CD Českou vánoční mši Petra Fialy. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura – baryton, Vladimír Krátký – recitace. Dirigent: Petr Fiala.  

Český filharmonický sbor v Janáčkově divadle v Brně

Světová premiéra kritické edice B. Martinů Svatební košile a Koncert C dur op. 39 pro klavír a orchestr s mužským sborem F. Bussoniho zazněla ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2016 v Janáčkově Divadle v Brně (veřejná generální zkouška 23. 11. v 11.00 hodin) v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno. Sólisté: Kirill Gernstein – klavír, Adriana Kohútková – soprán, Peter Berger – tenor, Josef Benci – bas. Dirigent: Jiří Rožeň 

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice uvedli na 2. abonentním koncertě cyklu B SF Teplice 17. listopadu 2016 v Domě kultury v Teplicích Glagolskou mši L. Janáčka. Sólisté: Gabriela Beňačková – soprán, Andrea Kalivodová – alt, Jakub Pustina – tenor, Zdeněk Plech – bas, Přemysl Kšica - varhany. Dirigent: Charles Olivieri Munroe

3. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 3. koncertě 11. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 2016/2017 zahráli 6. 11. 2016 v Besedním domě v Brně Václav Hudeček – housle s Terezií Fialovou – klavír a MF Olomouc v jeho první polovině skladbu W. A. Mozarta Koncert pro housle, klavír a orchestr a ve druhé polovině zaznělo v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Moravské filharmonie Olomouc Mozartovo Requiem. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Martin Javorský – tenor, Vítězslav Šlahař – bas. Dirigent: Robert Kružík. 
Koncert podpořil Státní fond kultury ČR.

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na abonentním koncertě MFO „Pocta Mozartovi“ v sále Reduta v Olomouci zahráli 3. 11. 2016 Václav Hudeček – housle s Terezií Fialovou – klavír a MF Olomouc v jeho první polovině skladbu W. A. Mozarta Koncert pro housle, klavír a orchestr a ve druhé polovině zaznělo v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Moravské filharmonie Olomouc Mozartovo Requiem. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Martin Javorský – tenor, Vítězslav Šlahař – bas. Dirigent: Robert Kružík. 

2. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Host Českého filharmonického sboru Brno Martin Jakubíček – varhany, společně s Českým filharmonickým sborem Brno (komorní sbor), Petrem Nouzovským – violoncello a Janou Meliškovou – soprán, vystoupil 16. 10. 2016 na 2. abonentním koncertě ČFSB v Besedním domě v Brně se skladbami J. S. Bacha, P. Fialy, J. Tavenera, L. Bernsteina, M. P. Musorgského. Dirigent: Petr Fiala.

Koncert podpořil Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ.

Český filharmonický sbor Brno na Podzimního festivalu duchovní hudby

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Moravskou filharmonií Olomouc provedl 15. 10. 2016 na 23. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2016 v Katedrále sv. Václava v Olomouci Symfonii č. 9 L. van Beethovena. Sólisté: Lucie Silkenová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Gustáv Beláček – bas. Dirigent: Jaromír M. Krygel. Záznam TV NOE 

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Janáček Brno 2016

Na 5. Mezinárodním divadelním a hudebním festivalu Janáček Brno 2016 se 10. 10. 2016  v Besedním domě v Brně představil Český filharmonický sbor Brno  se skladbami V. Nováka Dvě balady na slova lidové poezie moravské, B. Martinů České madrigaly (výběr) a Hymnus k sv. Jakubu. P. Řezníčka Dies irae, P. Fialy Regina coeli laetare – česká premiéra, L. Janáčka Veni sancte Spiritus, Maryčka Magdonova a 70 000. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Jana Melišková – soprán, Marie Vrbová – alt, Vítězslav Šlahař – bas, Alfréd Strejček – recitace, Martin Jakubíček – varhany, Petr  Nouzovský – violoncello, Miriam Zuziaková a Terezie Fialová – klavír. Dirigent: Petr Fiala

1. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na zahajovacím koncertě 11. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 2016/2017 zazněla 25. 9. 2016 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Czech Virtuosi v Besedním domě v Brně Symfonie h moll „Nedokončená“ a Velká mše As-dur  Franze Schuberta. Sólisté: Barbora Perná – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Jaroslav Březina – tenor, David Szendiuch – bas. Dirigent: Jan Kučera.

Koncert podpořil Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ.


width="110"           width="70"          

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

V rámci 13. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2016 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánské Hory Mši As dur Franze Schuberta. Sólisté: Barbora Perná – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Jaroslav Březina – tenor, David Szendiuch – bas. Dirigent: Jan Kučera 

Český filharmonický sbor Brno ve Vídni

Na vzpomínkovém multi-mediálním koncertě, k připomenutí hrůzy 2. světové války s názvem Defiant Requiem: Verdi at Terezín, provedl 20. 9. 2016 ve vídeňském Koncerthaus  (Rakousko) Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Orchestre Wiener Akademie Werdiho  Requiem. Sólisté: Aga Mikolaj – soprán, Janina Baechle – mezzosprán, Bruce Sledge – tenor a Jorming Park – bas. Dirigent: Murry Sidlin 

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Na Zahajovacím koncertě sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava 2016/2017 vystoupil 8. a 9. 9. 2016 v Domě kultury města Ostravy Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s JF Ostrava  se skladbou L. Janáčka Glagolská mše. Sólisté: Andrea Danková – soprán, Terezie Kružliaková – alt, Ľudovít Ludha – tenor a Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Heiko Mathias Förster 

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

Dne 1. 9. 2016 na zahajovacím koncertě 13. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2016 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s PKF Prague Philharmonia v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě-centru Missu solemnis D dur Ludwiga van Beethovena. Sólisté: Berharda Bobro – soprán (Slovinsko), Kora Pavelic – mezzosoprán (Chorvatsko), Roman Payer – tenor (Rakousko), Rudolf Rosen – bas (Švýcarsko). Dirigent: Roland Klüttig (Německo)

Český filharmonický sbor Brno na MHF Petra Dvorského 2016

Na „Zámeckém koncertě v Dukovanech“ zazněly 17. 8. 2016 na Zámku Dukovany v podání Českého filharmonického sboru Brno (komorní sbor) skladby J. Campanuse Vodňanského, B. M. Černohorského, A. Brucknera, L. Janáčka, B. Martinů, H. Góreckeho a P. Fialy. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán. Dirigent: Jan Ocetek

Český filharmonický sbor Brno na MHF Špilberk 2016

V rámci 17. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) 16. 8. 2016 v Brně na Velkém nádvoří hradu Špilberk Te Deum A. Dvořáka a Carmina burana C. Orffa. Spoluúčinkující: Filharmonie Brno, sólisté: Marie Fajtová – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Peter Mazalán – baryton. Dirigent: Leoš Svárovský


Český filharmonický sbor Brno v Schloss-und Wallfahrtskirche Hohenstadt

Dne 31. 7. 2016 uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) na Festivalu Evropské chrámové hudby v Schloss-und Wallfahrtskirche Hohenstadt (Německo) sborový koncert (J. K. Vodňanský, B. M. Černohorský, P. Fiala, F. Mendelssohn-Bartholdy, A.Bruckner, J. Tavener) se světovou premiérou skladby Petra Fialy Regina coeli laetare (Královno nebes, raduj se). Sólisté: Jana Melišková, Pavlína Švestková-soprán, Petr Nouzovský-violoncello. Dirigent: Petr Fiala 

Český filharmonický sbor Brno na Mezinárodním Rheingau Music Festivalu v Německu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedl 8. 7. a 9. 7. 2014 na Mezinárodním Rheingau Music Festivalu v bazilice Eberbach (Německo) Te Deum A. Dvořáka a Carmina burana Orffa v koncertním vystoupení s rozhlasovým záznamem. Spoluúčinkující: Filharmonie Brno, sólisté: Marie Fajtová – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Roman Janál – baryton. Dirigent Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno v Německu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jan Ocetek) nastudoval a scénicky provedl v červenci společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker na Opernfestspiele Heidenheim 2016 (Německo) v Schloss Hellenstein, Open Air, v případě špatného počasí Festspielhaus Congres Centrum Heidenheim 10 představení Pucciniho opery La Bohéme a 2 představení Verdi: Oberto Conte di San Bonifaco ve Festspielhaus Congres Centrum Heidenheim. Dirigent: Marcus Bosch 

Český filharmonický sbor Brno Pod otevřeným nebem v Praze

Jubilejní 120. sezónu České filharmonie završil koncert Pod otevřeným nebem (Open Air) na Hradčanském náměstí v Praze 22. 6. 2016, na kterém se představil s Beethovenovou Symfonií č. 9 v přímém přenosu ČT Art Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českou filharmonií. Sólisté: Nikola Proksch - soprán, Václava Krejčí Housková- mezzosoprán, Jaroslav Březina – tenor, Jan Martiník – bas. Dirigent: Petr Altrichter  

Český filharmonický sbor Brno v Litomyšli

Na 58. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl – na koncertě s názvem „Gustav Mahler – Symfonie tisíců“, v přímém přenosu Českého rozhlasu, vystoupil 19. 6. 2016 ve výjimečném provedení Symfonie č. 8 Es dur G. Mahlera - Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala), Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pěvecký sbor města Bratislavy a Kühnův dětský sbor. Sólisté: Maida Hundeling, Eva Hornyáková, Kateřina Kněžíková, Terézia Kružliaková, Veronika Hajnová, Daniel Frank, Anton Keremidtchiev, Peter Mikuláš. Dirigent: Ondrej Lenárd

Český filharmonický sbor Brno v Litomyšli

Na 58. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl – na koncertě s názvem „Trojhvězdí vídeňských klasiků“ vystoupil 16. 6. 2016 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Česká Sinfonietta se mší W. A. Mozarta Requiem d moll. Sólisté: Barbora Perná – soprán, Alžběta Vomáčková – mezzosoprán, Jozef Moravec – tenor, Marián Krejčík – bas, Aleš Bárta – varhany). Dirigent: Radek Baborák

Český filharmonický sbor Brno ve Valticích

Český filharmonický sbor Brno uvedl 12. 6. 2016 na Zámku Valtice v Zámecké jízdárně Slavné árie a sbory z českých a světových oper (B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich, G. Verdi).Sólisté: Martino Hammerle-Bortolotti – baryton, Helena Fialová – klavír. Dirigent: Petr Fiala  

Český filharmonický sbor Brno v Plzni

Na Závěrečném koncertě koncertní sezony Plzeňské filharmonie 2015/2016 zazněla v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Plzeňskou filharmonií 9. 6. 2016 v Měšťanské besedě v Plzni Stabat Mater A. Dvořáka. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor a David Szendiuch – bas. Dirigent: Jakub Klecker.

Český filharmonický sbor Brno v Kutné Hoře

V rámci IX. ročníku Mezinárodního festivalu Kutná Hora provede 8. 6. 2016 v kostele sv. Jakuba v Kutné hoře Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) Lamentace pro 2 komorní sbory J. Galluse, Moteta A. Brucknera a Gratia Musa tibi P. Fialy. Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Marie Vrbová – alt, Tomáš Badura – tenor, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala  

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Na Slavnostním koncertě k 20. výročí založení Ostravsko-Opavské diecéze zazněla 7. 6. 2016 v přímém přenosu TV Noe v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava slavnostní mše K. Ditterse von Dittersdorfa Missa solemnis in C a Te Deum A. Dvořáka. Sólisté: Veronika Holbová – soprán, Jana Hrochová – alt, Petr Nekoranec – tenor a Lukáš Bařák – baryton, Jan Šťáva – bas. Dirigent: Petr Altrichter 

Český filharmonický sbor Brno na MHF Janáčkův máj v Ostravě

Po 35 letech uvedl 5. 6. 2016 na MHF Janáčkův máj v Ostravě Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno v multifunkční aule Gong celovečerní velkolepě koncipované dílo H. Berlioze Romeo a Julie. Sólisté: Jana Sýkorová – mezzosoprán, Jaroslav Březina – tenor a Gustav Beláček – baryton. Dirigent: Petr Vronský

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Pražské jaro

Na závěrečném koncertě MHF Pražské jaro 2016 zaznělo 4. 6. 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v přímém přenosu Českého rozhlasu The Fruit of Silence (Ovoce ticha) P. Vaskse na text Matky Terezy a Gloria F. Poulenca v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. Sólistka: Hila Fahima– soprán. Dirigent: Tomáš Netopil

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Koncertní provedení Turandot G. Pucciniho uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker a dětským sborem Aurelius Sängerknaben dne 31. 5. 2016 ve Stuttgartu (Německo) v Liederhalle Beethoven-Saal. Sólisté: Maria Guleghina, Marco Berti a další. Dirigent: Dan Ettinger

8. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na Slavnostním závěrečném koncertě 10. ročníku Cyklu abonentních koncertů ČFS Brno provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Plzeňskou filharmonií 22. 5. 2016 v kostele sv. Janů „U Minoritů“ v Brně Stabat Mater A. Dvořáka. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor a David Szendiuch – bas. Dirigent: Jakub Klecker. Koncert podpořil Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ.

Český filharmonický sbor Brno v katedrále sv. Víta v Praze

V rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. zazněla 17.5.2016 v katedrále sv. Víta v Praze kantáta P. Ebena Pocta Karlu IV., Čtyři sonety do kamene J. Krčka a Te Deum A. Dvořáka v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českou filharmonií. Sólisté: Lucie Silkenová – soprán, Petr Nekoranec – tenor, Svatopluk Sem – baryton. Dirigent: Jiří Bělohlávek  

Český filharmonický sbor Brno v DRFG aréně v Brně

Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice a Dětským sborem Brno uvedl 5.5. 2016 v DRFG aréně v Brně monumentální dílo C. Orffa Carmina burana. Sólisté: Luisa Albrechtová – soprán, Martin Bárta – baryton, Jan Mikušek – kontratenor. Dirigent: Norbert Baxa

Český filharmonický sbor Brno v Obecním domě v Praze

Jazzové oratorium H.M.S. Royal Oats E. Schulhoffa v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Jan Ocetek) společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu slyšeli včetně veřejné generální zkoušky posluchači v Obecním domě v Praze 25. 4. 2016. Sólisté: Petra Froese – soprán, Jaroslav Březina – tenor. Dirigent. Tomáš Brauner

7. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 7. abonentním koncertě v rámci 10. ročníku Cyklu abonentních koncertů ČFS Brno provedl Český filharmonický sbor Brno společně s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína 24. 4. 2016 v Besedním domě v Brně Stvoření J. Haydna. Sólisté: Andrea Široká – soprán, Jaroslav Březina – tenor a David Nykl – bas. Dirigent: Vojtěch Spurný. Koncert podpořila Nadace ČEZ.

Český filharmonický sbor Brno v Obecním domě v Praze

Monumentální dílo C. Orffa Carmina burana uvedl 21. 4. 2016 v Obecním domě v Praze Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice a Dětským sborem Pueri Gaudentes. Sólisté: Luisa Albrechtová – soprán, Nikolaj Někrasov – baryton, Jan Mikušek – kontratenor. Dirigent: Norbert Baxa

Český filharmonický sbor Brno v Londýně

V Londýně (Anglie) v Royal Festival Hall, Southbank Centre 18. 4. 2016 zaznělo koncertním provedení opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českou filharmonií. Součástí koncertu je rozhlasový přenos a záznam pro BBC Radio 3. Sólisté: K. Mattila, A. Kohútková, A. Briscen, J. Březina a další. Dirigent: Jiří Bělohlávek. 

Český filharmonický sbor Brno v pražském Rudolfinu

Koncertní provedení opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa slyšeli posluchači 15. 4. 2016 v pražském Rudolfinu v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českou filharmonií. Sólisté: K. Mattila, A. Kohútková, A. Briscen, J. Březina a další. Dirigent: Jiří Bělohlávek

Český filharmonický sbor Brno v Itáliii

Na koncertním turné po Itálii – Torino, Modena, Ferrara – od 4. 4. do 12. 4. 2016 zaznělo v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) (mužská část) a Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Torino monumentální opera – oratorium Igora Stravinského Oedipus Rex. V Torinu v Auditoriu Rai „A. Toscanini“ 7. 4. a 8. 4. (7. 4. byl koncert vysílán v přímém televizním přenosu), dále 10. 4. v Teatro Comunale L. Pavarotti v Modeně a 11.4. v Teatro Comunale Ferrara. Dirigent: Juraj Valčuha

Český filharmonický sbor Brno na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně

Na závěrečném koncertě Velikonočního festivalu duchovní hudby 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně provedl 3. 4. 2016 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno Te Deum A. Dvořáka. Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Jiří Brückler – baryton. Dirigent: Libor Pešek

Český filharmonický sbor Brno v Plzni

Na závěrečném koncertě festivalu Smetanovské dny Plzeň 2016 v Měšťanské besedě 24. 3. 2016 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice Symfonii č. 2 „Chvalozpěv“ F. Mendelssohna-Bartoldyho. Sólisté: Jeannette Wernecke, Marie Fajtová – soprán, Ondřej Socha – tenor. Dirigent: Charles Olivieri-Munroe

Český filharmonický sbor Brno ve Zlíně

Na Velikonočním koncertě v Kongresovém centru ve Zlíně zaznělo 17. 3. 2016 oratorium J. Haydna: Stvoření v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Jaroslav Březina – tenor, David Nykl – bas. Dirigent: Vojtěch Spurný.

Český filharmonický sbor Brno a Pán prstenů

H. Shore: Pán prstenů – výběr hudby z filmu provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK ve dnech 9. a 10. 3. 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Dirigent: Rastislav Štůr 

6. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 6. abonentním koncertě v rámci 10. ročníku Cyklu abonentních koncertů ČFSB – Hosté Českého filharmonického sboru Brno, se představili 28. 2. 2016 v Besedním domě v Brně se skladbami K. Husy, I. Stravinského, B. Martinů, F. Mendelssohna-Bartholdyho, F. Liszta a P. Hindemitha violistka Kristina Fialová a klavírista Igor Ardašev 

Český filharmonický sbor Brno v Janáčkově divadle v Brně

Kantáta L. Janáčka Amarus zazněla 18. a 19. 2. 2016 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno v Janáčkově divadle v Brně. Sólisté: Jana Melišková – soprán, Jaroslav Březina – tenor. Dirigent: Petr Vronský

Český filharmonický sbor Brno v Belgii

V Liege (Belgie) dne 31. 1. 2016 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Orchestre Philharmonique Royal de Liege na koncertě, včetně natáčení pro rozhlas R.T.B.F.- Radio publique Belge v Salle Philharmonique de Liege, oratorium A. Honnegera: Jana z Arcu. Dirigent: Christian Arming

Český filharmonický sbor Brno v Norimberku

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Staatsphilharmonie Nürnberg provedl 22. 1. 2016 v Meistersingerhalle Nürnberg v Norimberku (Německo) XI. Symfonii L. van Beethovena. Sólisté: Ekaterina Godovanets – soprán, Mélanie Forgeron – alt, Tilmann Unger – tenor, Jochen Kupfer – basbaryton. Dirigent: Sir Roger Norrington

5. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 5. abonentním koncertě v rámci 10. ročníku Cyklu abonentních koncertů ČFS Brno 17. 1. 2016 v Besedním domě v Brně uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Moravskou filharmonií Olomouc „Slavné operetní a operní sbory“ J. Strausse, A. Borodina, J. Masseneta a G. Verdiho. Sólo: Vít Mužík – housle. Dirigent: Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na abonentním koncertě MF Olomouc „Pozdní novoroční koncert“ 14. 1. 2016 zazněly v sále Reduta v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Moravské filharmonie Olomouc Slavné operetní a operní sbory J. Strausse, A. Borodina, J. Masseneta a G. Verdiho. Sólista: Vít Mužík – housle. Dirigent: Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno na Novoročním koncertě České filharmonie v Rudolfinu

Na Novoročním koncertě České filharmonie 1. 1. 2016, natáčeném Českou televizí, uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českou filharmonií ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze kantátu C. Orffa Carmina burana. Spoluúčinkující: Královohradecký dětský sbor Jitro (sbormistr Jiří Skopal). Sólisté: Sofia Fomina – soprán, Barry Banks – tenor, Audun Iversen – bas. Dirigent Jakub Hrůša. 

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Beethovenovu IX. symfonii provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker dne 30. 12. 2015 ve Stuttgartu v Liederhalle Beethoven-Saal. Sólisté: Viktorija Kaminskaite – soprán, Annely Peebo – mezzosoprán, Endrik Wottrich  – tenor, Olafur Sigurdarson – bas Dirigent: Nicholas Milton

Český filharmonický sbor Brno v benediktinském klášteře v Rajhradě

Benediktinské opatství Rajhrad a město Rajhrad uspořádalo v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v benediktinském klášteře v Rajhradě 27. 12. 2015 Benefiční vánoční koncert, kde zazněla v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej, Mistře!“. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Martin Javorský – tenor, Tomáš Krejčí – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek

4. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě v rámci 10. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 20. 12. 2015 v 19.30 hodin v Besedním domě v Brně zazněl Koncert pro violoncello a orchestr C dur J. Haydna – sólo na violoncello Petr Nouzovský a Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ v podání Českého filharmonického sboru Brno (komorní sbor). Spoluúčinkující: Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté: Pavlína Švestková – soprán, Marie Vrbová – alt, Petr Levíček – tenor, Richard Novák – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Stanislav Vavřínek. 

Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ.

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě 20. 12. 2015 v 16.00 hodin v Besedním domě v Brně uvedl Český filharmonický sbor Brno vánoční koledy a pastorely a „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Spoluúčinkující: Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté: Markéta Szendiuchová – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Pavel Valenta – tenor, Vítězslav Šlahař – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek. Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR.

Český filharmonický sbor Brno v Beethovenhalle Bonn

Dne 16. 12. 2015 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Beeethoven Orchester Bonn v Beethovenhalle Bonn (Německo) koncertně, včetně nahrávky CD pro Musikproduktion Dabringhaus und Grimm, Symfonii č. 9 L. van Beethovena. Sólisté Elza van den Heever – soprán, Janina Baechle – alt, Johan Botha – tenor, Georg Zeppenfeld – bas Dirigent: Stefan Blunier

Český filharmonický sbor Brno na Dnech B. Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze

V rámci Dnů Bohuslava Martinů 2015 vystoupil Český filharmonický sbor Brno 5. 12. 2015 v Sále Bohuslava Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze se skladbami A. Dvořáka, L. Janáčka, V. Nováka, B. Martinů, P. Fialy a P. Řezníčka. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Richard Novák – bas, Alfréd Strejček – recitace, Martin Jakubíček – varhany, Miriam Zuziaková, Terezie Fialová – klavír. Dirigent Petr Fiala. 

Koncert zaznamená Český rozhlas Vltava. Záštitu nad koncertem převzal ministr kultury ČR Daniel Herman. Koncert finančně podpořila Nadace Bohuslava Martinů.

Český filharmonický sbor Brno v Kolíně nad Rýnem

Tři koncerty se skladbou S. Prokofjeva: Alexander Něvský, včetně nahrávky CD pro firmu OEHMSCLASSIC MUSIKPRODUKTION GmbH  MUENCHEN uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Gürzenich-Orchester Köln ve dnech 29.11. ,30. 11. a 1. 12. 2015 v Köler Philharmonie v Kolíně nad Rýnem (Německo). Dirigent: Dmitrij Kitajenko 

Český filharmonický sbor Brno v Lille

Dva koncerty s titulem G. Mahlera: Symfonie č. 2, včetně nahrávky pro Radio France, provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Orchestre National de Lille ve dnech 20. 11. a 21. 11. 2015 v Auditoriu de Nouveau Siecle v Lille (Francie). Dirigent: Jean Claude Casadesus  

3. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 3. abonentním koncertě - Sborový koncert - jubilejního 10. ročníku abonentního cyklu 2015/2016 uvedl Český filharmonický sbor Brno 15. 11. 2015 v Besedním domě skladby A. Dvořáka, L. Janáčka, V. Nováka, B. Martinů, P. Fialy a P. Řezníčka. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Richard Novák – bas, Alfréd Strejček – recitace, Martin Jakubíček – varhany, Miriam Zuziaková, Terezie Fialová – klavír. Dirigent Petr Fiala. Záštitu nad koncertem převzali ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál. Koncert finančně podpořili Státní fond kultury ČR, Nadace ČEZ a Nadace Bohuslava Martinů.

Český filharmonický sbor Brno v katedrále sv. Víta v Praze

Na koncertě česko-německého přátelství, pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana a bavorského ministra kultury Dr. Ludwiga Spaenlehov, zaznělo 9. 11. 2015 v Katedrále sv. Víta v Praze v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně Münchener Bach-Chor a PKF – Prague Philharmonia Requiem G. Verdiho. Sólisté: Daria Masiero – soprán, Rossana Rinaldi – alt, Mario Zeffiri – tenor, Carlo Colombara – bas. Dirigent: Hansjörg Albrecht. Pořadatel koncertu Europäische Kulturstiftung EUROPAMUSICALE- München, info(at)europamusicale.eu

Český filharmonický sbor Brno v Mnichově

Dne 8. 11. 2015 uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Mnichově v Gasteigu koncert společně Münchener Bach-Chor a PKF – Prague Philharmonia s provedením Verdi: Requiem. Sólisté: Daria Masiero – soprán, Rossana Rinaldi – alt, Mario Zeffiri – tenor, Carlo Colombara – bas. Dirigent: Hansjörg Albrecht. Pořadatel koncertu Europäische Kulturstiftung EUROPAMUSICALE- München, info(at)europamusicale.eu 

Český filharmonický sbor Brno v Hradci Králové

V koncertním sále Filharmonie Hradec Králové zazněly 26. 10. 2015 v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Hradec Králové skladby C. Saint-Saënse Requiem, Biblické písně a Te Deum A. Dvořáka. Sólisté: Michaela Šrůmová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Tomáš Šelc – bas. Dirigent Jaromír Michael Krygel. 

2. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 2. abonentním koncertě jubilejního 10. ročníku abonentního cyklu 2015/2016 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) 25. 10. 2015 v Besedním domě společně s Filharmonií Hradec Králové skladby C. Saint-Saënse Requiem, Biblické písně a Te Deum A. Dvořáka. Sólisté: Michaela Šrůmová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Tomáš Šelc – bas. Dirigent Jaromír Michael Krygel. Záštitu nad koncertem převzali ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál. Koncert finančně podpořili Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ

Český filharmonický sbor Brno v Dortmundu

Ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2015 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Konzerthaus Dortmund, společně s orchestrem Dortmunder Philharmoniker, Symfonii č. 2 c moll „Vzkříšení“ G. Mahlera. Dirigent: Gabriel Felz

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Carmina burana C. Orffa zazněla 17. 10. 2015 v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker ve Stuttgartu v Liederhalle Beethoven-Saal. Dirigent: Dan Ettinger. Záštitu na akci převzal primátor statutárního města Brna ing. Petr Vokřál a koncert se koná za podpory statutárního města Brna

Český filharmonický sbor Brno ve Zlíně

V rámci 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 2015 Harmonia Moraviae provedl Český filharmonický sbor Brno v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně Moteta A. Brucknera. Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Dne 10. 10. 2015 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jan Ocetek) spolu s Moravskou filharmonií Olomouc na 22. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2015 v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci v přenosu TV Noe a Českého rozhlasu Vltava Messa di Gloria G. Donizettiho. Sólisté: Nana Miriani – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš černý – tenor, Martin Gurbal´ - bas. Dirigent: Jaromír Michael Krygel   

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

V Koncertním sále Domu kultury v Teplicích zazněla 8. 10. 2015 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“ G. Mahlera. Sólisté: Sooyeon Kim – soprán (Jižní Korea), Barbora Polášková – mezzosoprán. Dirigent: Alfonzo Scarano

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

Na koncertě 12. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2015 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno 28. 9. 2015 v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánské Hory Faustovo prokletí H. Berlioze. Sólisté: Sarah van der Kemp – soprán, Sébastien Droy – tenor, Roman Janál – baryton, Martin Gurbaľ – bas. Dirigent: Philipe Bernold

Český filharmonický sbor Brno na Podzimním festivalu duchovní hudby

Dne 20. 9. 2015 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Moravskou filharmonií Olomouc na 22. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2015 v dómě sv. Václava v Olomouci Polní mši B. Martinů. Sólo: Jiří Přibyl – baryton. Dirigent: Stanislav Vavřínek    

Český filharmonický sbor Brno v Německu na Rheingau Music Festivalu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) provedl 12. 9. 2015 na Mezinárodním Rheingau Music Festivalu v bazilice Eberbach (Německo) Stabat Mater A. Dvořáka. Spoluúčinkující: Filharmonie Brno, sólisté: Eva Hornyáková – soprán, Jana Hrochová – alt, Peter Berger – tenor, Gustav Beláček – bas. Dirigent Leoš Svárovský

Slavnostní zahajovací koncert 10. ab. cyklu Českého filharmonického sboru Brno

Na Slavnostním zahajovacím koncertě 10. ročníku abonentního cyklu 2015/2016 uvedl Český filharmonický sbor Brno k 25. výročí založení sboru v televizním záznamu TV NOE 6. 9. 2015 v Besedním domě společně s PKF-Prague Philharmonia sklady W. A. Mozarta Regina coeli in C, Regina coeli in B a Requiem G. Fauré. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Igor Loškár – baryton. Dirigent: Petr Fiala. Koncert finančně podpořili Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ. 

Český filharmonický sbor Brno v Ludgeřovicích

V kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích zazněla v rámci 12. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2015 3. 9. Moteta a Mše č.2 e moll Antona Brucknera v podání Českého filharmonického sboru Brno společně s Martinem Jakubíčkem – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

Dne 1. 9. 2015 na zahajovacím koncertě 12. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2015 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánské Hory Die Jahreszeiten (Roční období) Josepha Haydna. Sólisté: Johana Winkel – soprán, Roman Payer – tenor, Henryk Böhm – baryton. Dirigent: Tomáš Brauner


Český filharmonický sbor Brno na MHF Petra Dvorského v Jaroměřicích n. Rokytnou

Na závěrečném koncertě Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jan Ocetek) společně s Moravskou filharmonií Olomouc 15. 8. 2015 v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou Stabat Mater G. Rossiniho. Sólisté: Jana Šrejma Kačírková-soprán, Václava Krejčí Housková-alt, Aleš Briscen-tenor, Martin Gurbal´-bas. Dirigent: Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno v Rakousku

Dne 26. 7. 2015 (původní termín koncertu 25. 7. byl pořadatelem přeložen – nepříznivé počasí) provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Moravskou filharmonií Olomouc na zámku v Kirchstettenu (Rakousko) monumentální dílo Carla Orffa Carmina burana. Dirigent Hooman Khalatbari

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms 2015 zazěly 12. 7. 2015 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českým národním symfonickým orchestrem Chichesterské žalmy L. Bensteina a monumentální dílo Carla Orffa Carmina burana. Sólisté: Kiri Deonarine – soprán, Ryland Angel – kontratenor, Edward Parks – baryton. Dirigent: Steven Mercurio

Český filharmonický sbor Brno v Rakousku

V Schloss Grafenegg, Wolkentur (Rakousko) zazněly 11. 7. 2015 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Tonküstler-Orchester Niederöstereich operní sbory – O.Nikolai, R.Wagnera a C.M. von Webera. Sólo: Petr Sonn – tenor. Dirigent Claus Peter Flor

Český filharmonický sbor Brno v Německu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) nastudoval a provedl v červenci společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker na Opernfestspiele Heidenheim 2015 (Německo) v Schloss Hellenstein 10 představení Verdiho opery Macbeth a 19. 7. 2015 v Abtaikirche Kloster Neresheim sborový koncert J. Gallus, A. Bruckner, P. Fiala. Dirigent: Marcus Bosch a Petr Fiala (19.7.) 


Český filharmonický sbor Brno v Litomyšli

Na 57. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2015 zazněla 21. 6. 2015 česká premiéra vokální symfonie Johna Debney Umučení Krista v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno. Sólisté: Alžběta Poláčková – soprán, Lisbeth Scott – mezzosoprán, Aleš Briscein – tenor, Pedro Eustache – etnické dechové nástroje. Dirigent: John Debney

Český filharmonický sbor Brno v Norimberku

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) provedl společně s Norimberským symfonickým orchestrem ve St. Lorenz Kirche v Norimberku 20. 6. 2015 Te Deum A. Brucknera a Die Himmel erzehlen H. Schütze. Dirigent: Marcus Bosch  

Český filharmonický sbor Brno v Katowicích

Na závěrečném koncertě festivalu Katowice Kultura Natura dne 24. 5. 2015 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) s orchestrem Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia v koncertním sále orchestru v Katowicích (Polsko) skladbu E. Griega: Peer Gynt. Sólisté Marita Solberg – soprán, Anna Lubańska – mezzosoprán. Dirigent: Alexander Liebreich

6. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na závěrečném abonentním koncertě 9. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 2014/2015 v Koncertě pro dva klavíry vystoupili 17. 5. 2015 v Besedním domě v Brně jako hosté Terezie Fialová a Karel Košárek – klavíry se skladbami D. Milhauda, L. Janáčka, B. Smetany, A. Dvořáka, G. Gerschwina a N. Kapustina. 

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Na dvou abonentních koncertech JF Ostrava provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava v Domě kultury Ostrava ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2015 Symfonii č. 2 c moll „Vzkříšení“ G. Mahlera. Sólisté Kateřina Kněžíková – soprán, Kateřina Jalovcová – alt. Dirigent: Heiko Mathias Förster 

Český filharmonický sbor Brno v Bruselu

Pod záštitou Evropského parlamentu a prezidentů České a Slovenské republiky mělo zaznít v evropské premiéře velkolepé protiválečné dílo rockové opery Dušana Rapoše Pietro e Lucia v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Českým národním symfonickým orchestrem dne  4. 5. 2015 v koncertní aréně Forest National v Bruselu. Dirigent: Marcello Rota. 
Koncert byl pořadatelem přeložen. Termín včas oznámíme.

Český filharmonický sbor Brno ve Zlíně

V rámci Abonentního koncertu  FBM Zlín vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jan Ocetek) 30. 4. 2015 společně s Filharmonií Bohuslava Martinů v Kongresovém centru ve Zlíně, kde uvedl skladby J. Tavenea Svyati a R. Geesina (Pink Floyd) Atom Heart Mother. Sólista: Jiří Bárta – violoncello. Dirigent: Stanislav Vavřínek


Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Monumentální dílo Carla Orffa Carmina burana zaznělo v Dvořákově síni Rudolfina v Praze 29. 4. 2015 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala). Spoluúčinkující: Severočeská filharmonie Teplice. V první části koncertu zazněly ještě nejznámější sborové scény A. Dvořáka, G. Verdiho, R. Wagnera a A. Borodina. Dirigent: Norbert Baxa

Český filharmonický sbor Brno v Německu (Bonn)

Dne 26. 4. 2015 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) s orchestrem Beeethoven Orchester Bonn v Beethovenhalle Bonn (Německo) Missu solemnis L. van Beethovena. Sólisté Aga Mikolaj – soprán, Christine Rice – alt, Jeremy Ovenden – tenor, Matthew Rose – bas. Dirigent: John Nelson

5. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 5. abonentním koncertě 9. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s orchestrem Čeští komorní sólisté (umělecký vedoucí Ivan Matyáš) 19. 4. 2015 v Besedním domě v Brně Vesperae solennes de confesore a Korunovační mše W. A. Mozarta. Sólisté Hana Škarková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Petr Julíček – tenor, Aleš Janiga – basbaryton. Dirigent Jan Ocetek

Koncert finančně podpořila Nadace ČEZ

Český filharmonický sbor Brno na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně

Na závěrečném koncertě 24. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby 2015 v Brně „Chvalte ho zvukem polnice“ provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno 12. 4. 2015 v katedrále sv. Petra a Pavla skladby A. Brucknera Ecce sacerdos magnus, Mši č. 3 f moll a Žalm 150. Sólisté Lívia Obručník Venósová – soprán, Kateřina Jalovcová – alt, Josef Moravec – tenor, David Szendiuch – bas, Petr Kolář – varhany. Dirigent Aleksandar Marković

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na abonentním koncertě Moravské filharmonie Olomouc „V hlavní roli zpěv“ zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Moravskou filharmonií Olomouc 9. 4. 2015 v Olomoucké Redutě skladby J. Tavenera Svyati, R. V. Williamse Flos campi a F. Poulenca Gloria. Sólisté Kristina Nouzovská-Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello, Michaela Šrůmová – soprán. Dirigent Tomáš Brauner. Z koncertu pořídí záznam Český rozhlas.

Český filharmonický sbor Brno v Rakousku (Grafenegg)

V Aditoriu Grafenegg (Rakousko) 5. 4. 2015 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Tonküstler-Orchester Niederöstereich Mozartovo Vespreae solennes a jeho Korunovační mši. Dirigent Ivor Bolton

Český filharmonický sbor Brno v Obecním domě v Praze

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem hlavního města FOK provedl 1. 4. 2015 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze Stabat Mater A. Dvořáka. Sólisté: Pavla Vykopalová – soprán, Michaela Kapustová – alt, Aleš Briscein – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno v Plzni

Na závěrečném koncertu 35. ročníku Mezinárodního festivalu Smetanovské dny Plzeňské filharmonie vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Plzeňskou filharmonií 29. 3. 2015 v Měšťanské besedě, kde provedl v přímém přenosu Českého rozhlasu Vltava (přejímají národní rozhlasy sítě Evropské vysílací unie) Slavnostní oratorium J. J. Ryby Stabat Mater. Sólisté Christina Johnston – soprán, Jana Horáková-Levicová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Roman Hora – bas. Dirigent Vojtěch Spurný  

4. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 4. abonentním koncertě 9. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno zazněly v televizním přenosu TV Noe v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Moravskou filharmonií Olomouc 15. 3. 2015 v Besedním domě v Brně skladby J. Tavenera Svyati, R. V. Williamse Flos campi, Balada a motto perpetuo, G. Faurého Elegie a F. Poulenca Gloria. Sólisté Kristina Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello, Michaela Šrůmová – soprán. Dirigent Tomáš Brauner. Koncert finančně podpořila Nadace ČEZ a knihkupectví Barvič a Novotný Brno.

Český filharmonický sbor Brno a Faustovská kantáta v Brně

„Faustovskou kantátu“ A. Schnittkeho „Seid nüchtern und wachtet…“ (Buďte rozvážní a bdělí…) uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Filharmonie Brno ve dnech 5.3. a 6. 3. 2015 v Janáčkově divadle v Brně. Sólisté: Iva Bittová – kontraalt, Jan Mikušek – kontratenor, Tomáš Kořínek – tenor, Roman Janál – basbaryton. Dirigent Andreas Sebastian Weiser


Český filharmonický sbor Brno v Poznani

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Filharmonia Poznaňska provedl 27. 2. 2015 v Aule Uniwersytecke v Poznani oratorium R. Schumanna Ráj a Peri. Sólisté: Marita Solberg – soprán, Marta Boberska – soprán, Ingeborg Danz – mezzosoprán/alt, Benjamin Bruns – tenor, Johannes Weisser – bas. Dirigent: Jérémie Rhorer

Český filharmonický sbor Brno, slavnostní koncert Jihomoravského kraje

Na slavnostním koncertě „Jihomoravský kraj – 15 let pro Vás“ zazněly 15. 2. 2015 v Besedním domě v Brně Slavné sbory z českých a světových oper B. Smetany – Prodaná nevěsta, A. Dvořáka – Rusalka, G. Verdiho – Trubadúr, Nabucco, R. Wagnera – Lohengrin a A. Borodina – Polovecké tance v podání Českého filharmonického sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) a Moravské filharmonie Olomouc. Dirigent: Jakub Klecker 

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Kantátu Z. Lukáše Celý svět zpívá, uvedl 21. 1. 2015 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českým národním symfonickým orchestrem. Dirigent: Libor Pešek  

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Ve dnech 7. a 8. 1. 2015 zazněly ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK Planety G. Holsta. Dirigent: Rastislav Štůr

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Beethovenovu IX. symfonii provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker dne 30. 12. 2014 ve Stuttgartu v Liederhalle Beethoven-Saal Dirigent: Herman Bäumer

Český filharmonický sbor Brno v Mnichově

Dne 28. 12. 2014 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Komorním orchestrem Národního divadla Praha v hudebním sále Gasteig v Mnichově, kde uvedli Carmina burana od C. Orffa. Dirigent: Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

V sále pražského Rudolfina provedl 22. 12. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu skladbu Missa brevis, jejímž autorem je Jiří Pavlica. Dirigent: Marek Šedivý

3. ab. koncert 9. ročníku Cyklu ab. koncertů Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě v rámci 9. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 21. 12 2014 v 19.30 hodin v Besedním domě v Brně uvedl Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) Grand Rondeau  J. V. H. Voříška a Českou mši vánoční J. J. Ryby „Hej, Mistře!“. Spoluúčinkující: Eben trio, Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Pavel Valenta – tenor, Václav Jeřábek – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Petr Fiala.
Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ.

width="150"      width="82"

plakát koncertu


Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě 21. 12. 2014 v 16.00 hodin v Besedním domě v Brně zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno (komorní sbor) vánoční koledy a pastorely a „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Spoluúčinkující: Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Pavel Valenta – tenor, Václav Jeřábek – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek. Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR.

Český filharmonický sbor Brno na galakoncertě k Roku české hudby 2014 v Praze

Na Závěrečném vánočním galakoncertě k Roku české hudby 2014, pořádaném Asociací hudebních festivalů České republiky a Asociací symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky, vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s českými profesionálními orchestry a sborem dne 17. 12. 2014 v Praze v O2 areně. Zazněla díla B. Smetany a A. Dvořáka. Sólisté: Anna María Martínez, Eva Urbanová, Miroslav Dvorský a Adam Plachetka. Dirigent: Jakub Hrůša

Český filharmonický sbor Brno a Epos o Gilgamešovi v Brně

Celovečerní oratorium monumentálního Eposu o Gilgamešovi B. Martinů provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Filharmonií Brno ve dnech 11. a 12. 12. 2014 v Janáčkově divadle v Brně. Koncert snímala Česká televize. Dirigent: Alexandar Markovič.  

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

Na abonentním cyklu Severočeské filharmonie Teplice 27. 11. 2014 v koncertním sále Domu kultury v Teplicích uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu SF Teplice Českou rapsodii B. Martinů. Sólista Roman Janál – tenor.  Dirigent: Charles Olivieri-Munroe

2. ab. koncert 9. ročníku Cyklu ab. koncertů Českého filharmonického sboru Brno

Na druhém koncertě 9. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno zazpíval Český filharmonický sbor Brno 23. 11. 2014 v Besedním domě v Brně Duchovní moteta a Mši e-moll A. Brucknera. Spoluúčinkoval Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala. Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ.

width="150"      width="82"

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

V abonentním cyklu A – Sláva na nebesích… Moravské filharmonie Olomouc provedl 6. 11. 2014 v sále Reduta v Olomouci Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s MF Olomouc skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho Lauda Sion a G. Pucciniho Messa di Gloria. Sólisté Kateřina Kněžíková – soprán, Lucie  Hilscherová – alt, Tomáš Černý – tenor, Martin Gurbal´ – bas. Dirigent: Stanislav Vavřínek.

Český filharmonický sbor Brno v Plzni

V rámci Roku české hudby zaznělo 2. 11. 2014 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Plzeňskou filharmonií v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni Requiem A. Dvořáka. Sólisté Alžběta Poláčková – soprán, Václava Krejčí-Housková – alt, Miroslav Dvorský – tenor, Jan Šťáva – bas. Dirigent: Tomáš Brauner

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Na 23. Benefičním koncertě Arcidiecézní charity Praha vystoupil ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 31. 10. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, kde uvedl Glagolskou mši L. Janáčka. Sólisté: Barbora Perná – soprán, Jana Wallingerová – alt, Aleš Briscein – tenor, Jan Šťáva – bas, Daniela Valtová Kosinová – varhany. Dirigent Jan Kučera 

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Na koncertě 25. 10. 2014 zazněla v Liederhalle, Beethoven Saal ve Stuttgartu (Německo) Verdiho Messa da Requiem v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker. Dirigent Marcus Bosc

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na 21. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2014 v přímém přenosu TV Noe a ČR Vltava uvedl 12. 10. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s Filharmonií Hradec Králové v chrámu sv. Mořice v Olomouci skladby A. Brucknera Te Deum a C. Saint-Saënse Requiem. Sólisté Veronika Džioeva – soprán (Rusko), Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Taras Štonda – bas (Ukrajina). Dirigent Jaromír M. Krygel

1. ab. koncert 9. ročníku Cyklu ab. koncertů Českého filharmonického sboru Brno

Na zahajovacím koncertě 9. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno provedl Český filharmonický sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) 11. 10. 2014 v Besedním domě v Brně Lauda Sion od F. Mendelssohna-Bartholdyho a Messa di Gloria od G. Pucciniho. Spoluúčinkující: Moravská filharmonie Olomouc, sólisté Kateřina Kněžíková – soprán, Lucie  Hilscherová – alt, Tomáš Černý – tenor, Martin Gurbal´ – bas. Dirigent Stanislav Vavřínek.
Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR a Nadace ČEZ.

width="150"      width="82"

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

V rámci 20. výročí vzniku PKF zazněly 1. 10. 2014 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu s PKF-Prague Philharmonia a Kalandos Ensamble Budapest ve Smetanově síni Obecního domu v Praze skladby J. Strausse ml., E. Kalmána a G. Verdiho. Sólistka Julia Kamenik – soprán. Dirigent: Kaspar Zehnder

Český filharmonický sbor Brno v Belgii

Na koncertním turné 22. 9. – 28. 9. 2014 hostoval Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Belgii, kde provedl celkem 3 koncerty včetně natáčení pro rozhlas. V Palas de Beaux v Bruselu a v Salle Philharmonique v Liége zazpíval Janáčkovu Glagolskou mši a Sibeliovu Findladii společně s Orchestre Philharmonique Royal de Liége. Sólisté: Mélanie Diener, Dagmar Pecková, Domagoj Dorotić a Peter Mikuláš. Dirigent Christian Arming. V Liege ještě vystoupil na sborovém koncertu ? cappella se skladbami F. Poulenca, H. Góreckého, B. Martinů, A. Brucknera a P. Fialy za řízení svého sbormistra Petra Fialy. 

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Dvořákova Praha

Od 15. 9. do 17. 9. 2014 se Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala)  podílel společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu na nahrávce a koncertním provedení Dvořákovy opery Alfréd v rámci festivalu Dvořákova Praha v Rudolfinu. Dirigent: Heiko Mathias Förster

Český filharmonický sbor Brno v Saarbrückenu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) 14. 9. 2014 hostoval v Saarbrückenu, kde v Congresshalle s rozhlasovým orchestrem Deutsche Radio Philharmonie zazpíval Beethovenovu IX. symfonii. Dirigent: Karel Mark Chichon

Český filharmonický sbor Brno na Rheingau Music Festivalu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedl 5. 9. 2014 na Mezinárodním Rheingau Music Festivalu v bazilice Eberbach (Německo) kantátu H. Berlioze Romeo a Julie v koncertním vystoupení s rozhlasovým záznamem. Spoluúčinkující: Filharmonie Brno, sólisté: Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Gustav Beláček – bas. Dirigent Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu v Ostravě

V rámci 11. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu Ostrava provedl Český filharmonický sbor Brno 2. 9. 2014 v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku Místku koncert  ? cappella se skladbami F. Poulenca, H. Góreckého, B. Martinů Hora tří světel,  L. Janáčka Zdrávas Maria a Otče náš. Sólisté Petr Levíček – tenor, Tomáš Badura – baryton, Pavla Kopecká – harfa, Vladimír Krátký – recitace, Leoš Zavadilík – housle, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu v Ostravě

Na zahajovacím koncertě 11. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu Ostrava zaznělo v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách 1. 9. 2014 Requiem A. Dvořáka. Spoluúčinkující: Janáčkova filharmonie Ostrava, sólisté Simona Šaturová – soprán, Veronika Hajnová – mezzosoprán, Richard Samek – tenor, Martin Gurbal´ – bas (Slovensko). Dirigent: Jakub Hrůša

Český filharmonický sbor Brno v Moravských Budějovicích

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Hradec Králové provedl 23. 8. 2014 v rámci festivalu Václav Hudeček a jeho hosté v Městském kulturním středisku v Moravských Budějovicích titul Carmina Burana C. Orffa. Dirigent Stanislav Vavřínek

Český filharmonický sbor Brno se podílí na natáčení CD tenoristy B. Hymela

Na natáčení profilového CD světoznámého tenora Bryana Hymela ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 21. 8. 2014 byla přizvána mužská část Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s PKF-Prague Philharmonia. Dirigent Emmanuel Villaume

Český filharmonický sbor Brno na Hudebních slavnostech Emy Destinnové

V rámci Hudebních slavností Emy Destinnové zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno v kostele sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích 20. 8. 2014 skladby A. Dvořáka Hospodine pomiluj ny, Mše D-dur a Te Deum. Spoluúčinkují Čeští komorní sólisté (umělecký vedoucí Ivan Matyáš), sólisté Jarmila Baxová – soprán, Tomáš Šelc – bas. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Německu

V Heidenheimu  (Německo) na Schloss Hellenstein – open air,  provedl 17. 7. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker Verdiho Messa da Requiem. Dirigent: Marcus Bosch 

Český filharmonický sbor Brno v Luhačovicích

Na zahajovacím koncertě 23. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice uvedl 14. 7. 2014 Český filharmonický sbor Brno spolu s orchestrem Českých komorních sólistů (umělecký vedoucí Ivan Matyáš) v kostele svaté Rodiny v Luhačovicích skladby A. Vivaldiho, W .A. Mozarta a L. Janáčka. Sólisté: Hana Škarková, Eva Daňhelová – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Petr Levíček – tenor, Pavla Kopecká – harfa, Leoš Zavadilík – housle, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala 

Český filharmonický sbor Brno v Litomyšli

V rámci 56. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl zaznělo 5. 7. 2014 v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže oratorium G. F. Händela Mesiáš v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a orchestru Českých komorních sólistů (umělecký vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté: Gabriela Eibenová – soprán, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Václav Čížek – tenor, Roman Janál – bas. Dirigent: Vojtěch Spurný

Český filharmonický sbor Brno v Litomyšli

Na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl na koncertě s názvem GUSTAV MAHLER – VZKŘÍŠENÍ uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu 4. 7. 2014 na II. nádvoří státního zámku v Litomyšli Symfonii č. 2  c moll „Vzkříšení“ Gustava Mahlera (v přímém přenosu Českého rozhlasu). Sólisté: Eva Hornyáková – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán. Dirigent: Ondrej Lenárd

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Na dvou koncertních vystoupeních 28. a 29. 6. 2014 zazněla v Liederhalle, Beethoven Saal ve Stuttgartu (Německo) Beethovenova 9. Symfonie v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker. Dirigent: Nicolas Milton  

Český filharmonický sbor Brno v Litomyšli

V rámci 56. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl v koncertu s názvem PLANETY A ČESKÁ RAPSODIE provedl Český filharmonický sbor Brno spolu se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK 25. 6. 2014 na Státním zámku, II. nádvoří symfonickou suitu Gustava Holsta Planety a kantátu Bohuslava Martinů Česká rapsodie. Sólisté: Roman Janál – baryton (Česká rapsodie). Dirigent: Rastislav Štůr

Český filharmonický sbor Brno v Berlíně

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Koncerthausorchester Berlin se představil na třech koncertních provedeních 19., 20. a 21. 6. 2014 v Große Saal Koncerthaus Berlin (Německo) s chorální symfonií Sergeje Rachmaninova Zvony. Sólisté: Anna Samuil – soprán, Dmytro Popov – tenor, Alexander Vinogradov – bas. Dirigent: Dmitrij Kitajenko 

Český filharmonický sbor Brno ve Frankfurtu nad Mohanem

Na dvou koncertních provedeních 11. a 12. 6. 2014 včetně rozhlasového přenosu Hessischer Runfung Frankfurt am Main (Německo) uvedl v Alte Oper Frankfurt Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s HR Sinfonieorchester Frankfurt 3. Sinfonii Kaddisch Leonarda Bernsteina. Dirigent: Eliahu Inbal  

Český filharmonický sbor Brno ve Welsu

Ve dnech 5. a 6. 6. 2014 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno v Theater im Greif na dvou provedeních Bludného Holanďana v rámci Richard Wagner Festival Wels (Rakousko). Dirigent: Ralf Weikert

Český filharmonický sbor Brno v Hustopečích

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae uvedl Český filharmonický sbor Brno 4. 6. 2014 v kostele sv. Václava a Anežky České v Hustopečích Mši D dur Antonína Dvořáka, kantáty Bohuslava Martinů Hora tří světel a Otčenáš Leoše Janáčka. Sólisté: Petr Levíček – tenor, Tomáš Badura – baryton, Vladimír Krátký – recitace, Pavla Kopecká – harfa, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Janáčkově divadle

Na Slavnostním koncertě k 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie uvedl v přímém přenosu České televize 1. 5. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno v Janáčkově divadle Symfonii č. 9 L. van Beethovena. Sólisté: Eva Dřízgová-Jirušová soprán, Jana Wallingerová mezzosoprán, Tomáš Juhás tenor, Richard Novák bas. Dirigent: Aleksander Markovič. 

Český filharmonický sbor Brno v Belgii

V sále Concertgebow Brugge (Belgie) provedl 24. 5. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Budapest Festival Orchestra koncertní provedení opery A. Dvořáka Rusalka včetně rozhlasové nahrávky. Dirgent Iván Fischer.

Český filharmonický sbor Brno v Maďarsku a Německu

 

Na koncertním turné v Maďarsku a Německu od 7. 5. – 17. 5. 2014 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Budapest Festival Orchestra na 3 koncertních provedení opery A. Dvořáka Rusalka v Palace of Arts v Budapešti a další dva koncerty v Koncerthaus v Dortmundu, kde zaznělo ještě kromě Rusalky také Dvořákovo Requiem. Dirigent: Iván Fischer. Ze čtyř koncertů byly pořízeny rozhlasové nahrávky. Na koncertní cestu finančně přispěl Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR. . 


 

Český filharmonický sbor Brno v Theatr im Greif (Rakousko)

V květnu 2014 v termínech 2.–5. 5. a 28. 5.–1. 6. proběhly zkoušky Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) v Theater im Greif na představení Bludného Holanďana v rámci Richard Wagner Festival Wels (Rakousko). 

Český filharmonický sbor Brno na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně

V rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby 2014 zazněla 27. 4. 2014 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně Janáčkova Glagolská mše v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Filharmonie Brno. Sólisté: Adriana Kohútková – soprán, Michaela Kapustová – alt, Otokar Klein – tenor, Richard Novák – bas. Dirigent Petr Altrichter

Český filharmonický sbor Brno v Grafeneggu

V Aditoriu Grafenegg (Rakousko) 20. 4. 2014 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Tonküstler-Orchester Niederöstereich Brucknerovo Locus iste a Messe e moll. Dirigent Jun Märkl

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

Na Velikonočním koncertě abonentního cyklu Severočeské filharmonie Teplice uvedl 17. 4. 2014 v Domě kultury v Teplicích Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice Pucciniho Messa di Gloria. Dirigent: Alfonso Scarano

Český filharmonický sbor Brno v Theater an der Wien ve Vídni

V rámci festivalu Osterklang  zazněla 16. 4. 2014 v Theater an der Wien ve Vídni Beethovenova Missa solemnis v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a orchestru Wiener Akademie. Sólisté: Malin Hartelius-soprán, Catlin Hulcup-alt, Daniel Behle-tenor, Stefan Cerny- bas Dirigent: Martin Haselböck

Český filharmonický sbor Brno ve Waršavě

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Filharmonia Poznaňska provedl 9. 4. 2014 v sále Národní filharmonie ve Waršavě Beethovenovu Missu solemnis. Sólisté: Olena Tokar – soprán, Agnieszka Rehlis – mezzosoprán, Markus Schäfer – tenor, Adam Palka – bas. Dirigent Jérémie Rhorer

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síní Obecního domu

Ve Smetanově síní Obecního domu v Praze uvedl 2. a 3. 4. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) spolu se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK Beethovenovu Missu solemnis. Sólisté: Lucie Silkenová – soprán, Kismara Pessatti – alt, Sebastian Kohlepp – tenor, Iván García – bas. Dirigent Helmuth Rilling

Sborový koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na závěrečném koncertě 8. ročníku abonentního cyklu Českého filharmonického sboru Brno – Sborový koncert 30. 3. 2014 v Besedním domě - byly v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedeny skladby F. Poulenca, H. Góreckého, B. Martinů: Hora tří světel a L. Janáčka: Otče náš. Sólisté: Petr Levíček – tenor, Tomáš Badura – baryton, Vladimír Krátký – recitace, Pavla Kopecká – harfa a Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek   

Český filharmonický sbor Brno na Prague Proms 2014

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms 2014 – na mimořádném koncertu Proms GALA – zazněla 25. 3. 2014 ve Smetanově síní Obecního domu v Praze v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Jan Ocetek) a Českého národního symfonického orchestru hudba Danny Elfmana k filmům Tima Burtona. Dirigent John Mauceri

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českou filharmonií provedl ve dnech 12., 13. a 14. 3. 2014 v Rudolfinu v Praze díla H. Góreckého a F. Poulenca. Sólistka Christiane Karg – soprán. Dirigent Manfred Honeck

Český filharmonický sbor Brno v Poznani

Dne 21. 2. 2014 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Filharmonia poznańska v Poznani (Polsko) v Aule Uniwersytecke Beethovenovu Missu solemnis. Sólisté Olena Tokar – soprán, Agnieszka Rehlis – mezzosoprán, Markus Schäfer – tenor, Adam Palka – bas. Dirigent Jérémie Rhorer

5. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na svém 5. abonentním koncertě uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš) Missu solemnis L. van Beethovena. Sólisté Jarmila Baxová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Martin Gurbaĺ – bas. Dirigent Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno v Richard Adam Gallery v Brně

V nadžánrové abonentní řadě Filharmonie Brno se představil v Richard Adam Gallery (Wannieck Gallery) v Brně na dvou koncertech 30. a 31. 1. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Jan Ocetek) společně s Filharmonií Brno ve skladbě J. Tavenera Svyati a v originální verzi Pink Floyd Atom Heart Mother. Dirigent: Stanislav Vařínek

4. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

V rámci abonentního cyklu Českého filharmonického sboru Brno provedl Český filharmonický sbor Brno společně se Severočeskou filharmonií Teplice 2. 2. 2014 v Besedním domě v Brně dílo G. F. Händela Mesiáš. Sólisté: Michaela Šrůmová – soprán, Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Jaroslav Březina – tenor, Jaromír Nosek – bas. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

V rámci abonentního cyklu Severočeské filharmonie Teplice provedl 23. 1. 2014 v koncertním sále Domu kultury v Teplicích Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice dílo G. F. Händela Mesiáš. Sólisté: Michaela Šrůmová – soprán, Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Jaroslav Březina – tenor, Tomáš Šelc – bas. Dirigent: Alfonso Scarano

Slavnostní koncert hejtmana Jihomoravského kraje k zahájení Roku české hudby 2014

V Besedním domě v Brně uvedl 12. 1. 2014 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Moravskou filharmonií Olomouc na Slavnostním koncertě hejtmana Jihomoravského kraje k zahájení Roku české hudby 2014 skladby P. Fialy, B. Smetany, A. Dvořáka a Leoše Janáčka. Sólisté: Tomáš Černý – tenor, Richard Novák – bas. Dirigent Petr Šumník. Koncert finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR Rok české hudby 2014

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Monumentální dílo Carla Orffa Carmina burana zaznělo v aule GONG Ostrava 11. 1. 2014 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala). Spoluúčinkující: Severočeská filharmonie Teplice, Dětský sbor Brno (sbormistr Valerie Maťašová). V první části koncertu provedli ještě nejslavnější sbory světových oper G. Verdiho, R. Wagnera a A. Borodina. Dirigent: Norbert Baxa

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na mimořádném Novoročním koncertě MFO k Roku české hudby 2014 „Jen ve zpěvu život Čechů“ uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Moravskou filharmonií Olomouc 9. 1. 2014 v sále Reduta v Olomouci skladby B. Smetany, A. Dvořáka a Leoše Janáčka. Sólisté: Tomáš Černý – tenor, Richard Novák – bas. Dirigent Petr Šumník

Český filharmonický sbor Brno v Kongresovém centru Praha

Monumentální dílo Carla Orffa Carmina burana zaznělo v Kongresovém centru Praha 4. 1. 2014 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala). Spoluúčinkující: Severočeská filharmonie Teplice, dětský sbor Pueri Gaudentes (sbormistr Zdena Součková). V první části koncertu provedli ještě nejslavnější sbory světových oper G. Verdiho, R. Wagnera a A. Borodina. Dirigent: Norbert Baxa

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Ve Stuttgartu v Liederhalle Beethoven-Saal provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker 30. 12. 2013 Beethovenovu IX. symfonii. Dirigent Christoph König

Český filharmonický sbor Brno v Rajhradě

Benediktinské opatství Rajhrad a Nadace ORA ET LABORA pořádalo v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v benediktinském klášteře v Rajhradě 26. 12. 2013 vánoční koncert, kde zazněly v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) vánoční koledy a pastorely A. M. Michny z Otradovic, J. I. Linky a J. J. Ryby. Sólisté Romana Pávková – soprán, Marie Vrbová – alt, Pavel Drápal – baryton, Martina Matušínská – flétna, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek

3. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě v rámci 8. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno 22. 12 2013 v 19.30 hodin v Besedním domě v Brně uvedl Český filharmonický sbor Brno Vánoční oratorium C. Saint-Saënse a Českou mši půlnoční J. J. Ryby. Spoluúčinkovali Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté Hana Škarková, Veronika Pacíková – soprán, Marie Vrbová – alt, Pavel Valenta – tenor, Tomáš Krejčí – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Petr Fiala. Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR.

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě 22. 12. 2013 v 16.00 hodin v Besedním domě v Brně zazněl v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) cyklus A. M. Michny z Otradovic O narození Páně, vánoční koledy a „Hej, Mistře!“ J. J. Ryby. Spoluúčinkovali Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté Eva Daňhelová – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Jakub Tuček – tenor, Václav Jeřábek – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek

Český filharmonický sbor Brno pro Nadační fond Kociánka

Dne 17. 12. 2013 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Besedním domě v Brně pro Nadační fond Kociánka s koledami a Českou mší vánoční J. J. Ryby. Dirigent Jan Ocetek

Mimořádné vánoční koncerty Filharmonie Brno

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedl spolu s Filharmonií Brno 15. 12. 2013 v 16.30 hodin a v 19.30 hodin v Besedním domě na dvou mimořádných vánočních koncertech Filharmonie Brno Vánoční mši J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ Sólisté Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Petr Levíček – tenor, Jan Šťáva – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno ve Zlíně

V rámci Abonentního cyklu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s FBM Zlín 28. 11. 2013 v Kongresovém centru Zlín Requiem A. Lloyd Webbera. Sólisté: Kateřina Sokolová-Rauer – soprán, Tomáš Černý – tenor, sólisté Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Dirigent Stanislav Vavřínek. 

Český filharmonický sbor Brno v Německu

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedl v Německu dne 22. 11. 2013 ve Freiheitzhalle Hof  Beethovenovu Symfonii č. IX společně s orchestrem Hofer Symphoniker, dirigent Arn Goerke a 25. 11. 2013 v Alte Oper ve Frankfurtu s HR Sinfonieorchestrem Frankfurt dílo B. A. Zimmermanna Requiem pro mladého básníka včetně rozhlasové a televizní nahrávky. Dirigent Matthias Pintscher

Český filharmonický sbor Brno v ostravském Gongu

Na mimořádném koncertě WAGNER GALA 15. 11. 2013 představil v aule GONG v Ostravě Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava výběr nejslavnějších scén z oper Tannhäuser, Bludný Holanďan, Tristan a Isolda, Parsifal a Mistři pěvci norimberští. Sólisté Maida Hundeling – soprán, Tomasz Konieczny – basbaryton. Dirigent: Robert Jindra

Český filharmonický sbor Brno v Itálii

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2013 v Auditoriu Rai „A.Toscanini“ v Torině (Itálie) uvedlRequiem G. Verdiho společně s  Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai včetně rozhlasové a televizní nahrávky pro Radio 3 dal vivo. Sólisté Hui He – soprán, Marianna Pizzolato – mezzosoprán, Francesco Meli – tenor, Alexandr Tsymbalyuk – bas. Dirigent Juraj Valčuha

1, ab. koncert 8. ab. cyklu Českého filharmonického sboru Brno

Na zahajovacím koncertě 8. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno vystoupil 6. 10. 2013 v Besedním domě v Brně jako hosté Kühnův dětský sbor s programem „Zpěvy domova“. Provedl skladby Z. Lukáše, J. Málka, O. Máchy, P. Fialy, J. B. Foerstera a Z. Lukáše včetně pásma písní a tanců. Spoluúčinkující: Ivana Motýlová – flétna a Daniel Wiesner – klavír. Choreografie Živana Vajsarová, výprava a kostýmy: ak.mal. Alena Holbová. Sbormistr: Jiří Chvála Na koncert finančně přispěl Státní fond kultury ČR.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

Na jubilejním 10. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu zaznělo v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách 3. 10. 2013 duchovní drama J. Masseneta Marie Magdeleine. Spoluúčinkující: Janáčkova filharmonie Ostrava, sólisté Eva Dřízgová-Jirušová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Martin Gurbaĺ – bas (Slovensko). Dirigent: Paollo Gatto (Itálie)

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu

Na jubilejním 10. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu provedl Český filharmonický sbor Brno v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze 29. 9. 2013 duchovní moteta F. Poulenca, dále díla O. Messiaena, A. Brucknera a dvě skladby Petra Fialy, jako připomínku k jeho letošním sedmdesátým narozeninám. Sólisté: Eva Daňhelová – soprán. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na Podzimním festivalu duchovní hudby

Na koncertě 20. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2013 uvedl Český filharmonický sbor Brno v chrámu sv. Michala v Olomouci 25. 9. 2013 Mozartovy Duchovní skladby a oratorium Petra Fialy Křest svaté Ludmily. Spoluúčinkují Čeští komorní sólisté. Sólisté:  Hana Škarková – soprán, Alfréd Strejček – recitace. Dirigent: Petr Fiala.

Na zahajovacím koncertě 20. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2013 zaznělo v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) v dómu sv. Václava v Olomouci 22. 9. 2013 Stvoření J. Haydna. Jihočeská komorní filharmonie, sólisté Michaela Šrůmová – soprán, Jaroslav Březina – tenor, Martin Gurbaĺ – bas. Dirigent: István Dénes.

 

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

V rámci abonentního cyklu SOČR zazpíval Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v Rudolfinu v Praze 23. 9. 20103 Quatro pezzi sacri G. Verdiho. Dirigent: Ondrej Lenárd. 

Český filharmonický sbor Brno v Hradci Králové

V sále Filharmonie Hradec Králové na abonentním koncertě FHK 19. 9. 2013 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonie Hradec Králové Requiem A. Dvořáka. Sólisté: Gabriela Beňačková – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Andreas Sebastian Weiser.

Český filharmonický sbor Brno v Budapešti

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve dnech 13. 9. a 14. 9. 2013 v Palace of Arts v Budapešti (Maďarsko) společně s Budapest Festival Orchestra uvedl koncertně, včetně nahrávky pro maďarský rozhlas, Requiem A. Dvořáka. Sólisté Juliane Banse – soprán, Jolana Fogašová – alt, Peter Berger – tenor, Alejandro Marco-Buhrmester – bas. Dirigent Iván Fischer. Na koncertní cestu finančně přispěl Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR. 

Český filharmonický sbor Brno na Hudebních slavnostech Emy Destinnové

V rámci Hudebních slavností Emy Destinnové zaznělo v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) v kostele sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích 10. 9. 2013 Verdiho Requiem. Filharmonie Brno, sólisté Katia Pellegrino – sopran, Stella Grigorian – mezzosoprán, Hector Sandoval – tenor, Giorgio Giuseppini – bas. Dirigent: Leoš Svárovský.

Český filharmonický sbor Brno ve Švýcarsku a Německu

Na koncertním turné ve Švýcarsku a Německu ve dnech 1. 9. – 9. 9. 2013 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Berner Münster v Bernu (Švýcarsko) kde provedl  3. 9. a 4. 9. spolu s Berner Symphonieorchester Beethovenovu Missu Solemnis. Dirigent Mario Venzago. V sále Berliner Philharmonie v Berlíně (Německo) ve dnech 7. 9. a 8. 9. zazpíval Český filharmonický sbor Brno za doprovodu Berliner Filharmoniker Glagolskou mši Leoše Janáčka. Sólisté: Ljuba Orgonášová – soprán, Mihuko Fujimura – mezzosoprán, Stuart Skelton – tenor, Christian Gerhaher – baryton. Dirigent Simon Rattle. 

 

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uskutečnil koncertním turné po Německu a Francii ve dnech 21. 8. – 28. 8. 2013. Na Rheingau Music Festivalu v Kloster Eberbach (Německo) v Basilice provedl 22. 8. spolu s Filharmonií Brno Verdiho Requiem. Dirigent Leoš Svárovský. 

http://www.rheingau-musik-festival.de/rmf,de,home.html

Ve Francii ve Vézelay v Basilique Sainte Marie Madeleine dne 23. 8. zazněly a capella skladby F. Poulence, O. Messiaena, F. Mendelssohna, A. Brucknera, L. Janáčka a P. Fialy. Dirigent Petr Fiala. S Orchestre National de Lorraine, řízeným dirigentem Jaques Mercierem, zaznělo také 2x Verdiho Requiem ve dnech 25. 8. a 26. 8. v La Chaise-Dieu v Abbatiale Saint Robert a v La Puy-en Veley v Eglise des Carmes zazpíval Český filharmonický sbor Brno a capella koncert pod vedením Petra Fialy.

 

Český filharmonický sbor Brno na Mezinárodním hudebním festivalu Špilberk

 

Na Mezinárodním hudebním festivalu Špilberk na Velkém nádvoří hradu Špilberk v Brně zaznělo v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) 20. 8. 2013 Verdiho Requiem.  Filharmonie Brno, sólisté Adriana Kohútková – soprán, Jana Sýkorová – mezzosoprán, Michal Lehotský – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent Leoš Svárovský.

http://www.filharmonie-brno.cz/mezinarodni-hudebni-festival-spilberk-p190.html

 

Český filharmonický sbor Brno v Německu

 

Na zámecké louce před zámkem Wendlingausen Am Schloss Dörentrup v Detmoldu (Německo) vystoupil 11. 8. 2013 v rámci literárně hudebního festivalu „Wege durch das Land“ („prožít noc v krajině plné muzikantů, herců a překvapení včetně ranního zpívání“) Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala), a uvedl skladby J. Galluse, W. A. Mozarta, A. Brucknera, A. Dvořáka, P. Fialy. Spoluúčinkoval Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Jan Ocetek.

http://wege-durch-das-land.de/programm/kalender.html?tx_cimo_events_pi1%5Bmonth_uid%5D=8

 

Český filharmonický sbor Brno na MHF Petra Dvorského

„Sborový koncert k životnímu jubileu Petra Fialy“ se uskutečnil v rámci 15. Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského 6. 8. 2013 v chrámu sv. Markéty v Jaroměřicích na Rokytnou, kde Český filharmonický sbor Brno provedl skladby J. Galluse, F. Poulenca, A. Brucknera a A. Dvořáka. Spoluúčinkuje Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala 

http://www.arskoncert.cz/mhfpd/cz/

 

Český filharmonický sbor Brno v klášteře Neuberger Münster

Na zahajovacím koncertě Neuberger Kulturtage v klášteře Neuberger Münster zazněla 6. 7. 2013 Symfonie č. 9 L. v. Beethovena v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala). Spoluúčinkující: Filharmonie Brno, sólisté:  Illeana Tonce – soprán, Stefanie Iranyi – mezzzosoprán, Michael Baba – tenor a Luca Pisaroni – bas. Dirigent: Stefan Vladar

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Smetanova Litomyšl

Závěrečný koncert jubilejního 55. ročníku Smetanovy Litomyšle 2013 vyvrcholil 30. 6. 2013 na Státním zámku – II. nádvoří provedením vokálně-instrumentálních kompozic Leonarda Bernsteina Chichesterské žalmy, Wojciecha Kilara Exodus a Miklóse Rozsy Ben Hur v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala). Spoluúčinkující: Pražská komorní filharmonie Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK. Sólisté: David Cizner – chlapecký soprán. Dirigent: Rastislav Štůr

Slavnostní koncert Velehrad

Český filharmonický sbor Brno pořádal v sobotu 22. června 2013 v 16.00 hodin v Bazilice Velehrad Slavnostní koncert k 1150 výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V podání Českého filharmonického sboru Brno zazněly skladby Jana Bernátka Te Deum, Petra Fialy Bratři ze Soluně a Leoše Janáčka Glagolská mše. Spoluúčinkující: Moravská filharmonie Olomouc, sólisté Eva Dřízgová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Petr Levíček – tenor Richard Novák – bas a Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Petr Fiala.
Generální partneři – Nadace ČEZ a SoNet, spol. s.r.o. Nad Slavnostním koncertem převzali záštitu Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký, Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Jan Husák, poslanec Parlamentu České republiky. Vstup volný

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Smetanova Litomyšl

Na 55. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2013 zazněla v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) 16. 6. 2013 na II. zámeckém nádvoří poema Sergeje Rachmaninova Zvony a Carmina Burana Carla Orffa. Spoluúčinkující: Filharmonie Brno, dětský sbor Kantiléna (sbormistr Jakub Klekr). Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Richard Samek – tenor, Vladimír Chmelo – baryton. Dirigent Jakub Hrůša

Český filharmonický sbor Brno na koncertním turné v Německu

Na koncertním turné v Německu provedl 24. 5. a 25. 5. 2013 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Rozhlasovým orchestrem Frankfurt v sále Alte Oper ve Frankfurtu dva koncerty Mahlerovy symfonie č. 8, spojené s televizním a rozhlasovým natáčením. Dirigent: Paavo Järvi. Na koncertní cestu finančně přispěl Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR. 

Český filharmonický sbor Brno v Drážďanech

V Drážďanech (Německo) ve Frauenkirche zazněl 18. 5. 2013 v podání Českého filharmonického sboru Brno (mužská část) společně s Staatskapelle Dresden skladba R. Wagnera „Liebesmahl der Apostel“. Dirigent:Christian Thielemann

Český filharmonický sbor Brno v Bayeruthu

Skladbu R. Wagnera „Liebesmahl der Apostel“ a operní sbory R. Wagnera a G. Verdiho přednesl 11. 5. 20013 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v sále Stathalle Bayreuth (Německo). Dirigent: Viktor Lukas

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Dne 6. 5. 2013 uvedl v Rudolfinu v Praze Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Requiem G. Verdiho. Sólisté: Eva Hornyáková – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Tomáš Juhás – tenor, Josef Benci – bas. Dirigent: Ondrej Lenárd

Český filharmonický sbor Brno v Mnichově

Koncertní provedení opery R. Wagnera Rienzi a sborové scény z oper R. Wagnera uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno dne 4. 5. 2013 v sále Gasteig v Mnichově (Německo). Dirigent: Aleksandar Markovič

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na zahajovacím koncertě festivalu Dvořákova Olomouc zazněla 1. 5. 2013 v chrámu sv. Mořice v Olomouci orchestrální skladba Petra Fialy Pocta Antonínu Dvořákovi a Brahmsovo Německé requiem v podání Českého filharmonického sboru Brno společně s Moravskou filharmonií Olomouc. Dirigent: Petr Fiala

7. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Vzhledem k náhlému onemocnění  sbormistra Komorního sboru Martinů Voices pana Lukáše Vasilka byl uveden náhradní program na abonentním koncertě 21.4.2013 – recitál vynikajícího českého violoncellisty Jiřího Bárty za doprovodu klavíristky Terezie Fialové.

Slavnostní koncert Jihomoravského kraje

Na Slavnostním koncertě Jihomoravského kraje k 1150 výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, pořádaného pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, zazněla 13. 4. 2013 v Besedním domě v Brně světová premiéra skladby Petra Fialy Bratři ze Soluně a Mše k poctě Cyrila a Metoděje Michaela Haydna v podání Českého filharmonického sboru Brno společně s Českými komorními sólisty (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté: Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Tomáš Kořínek – tenor, Richard Novák – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na VFDH 2013

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Velikonočním festivalu duchovní hudby provedl 7. 4. 2013  Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno Psalm 114, Lauda Sion a Gloria F. Mendelssohna Bartholdyho. Sólisté: Marie Janková, Hana Škarková, Lucie Hilscherová, Jaroslav Březina, Tomáš Šelc. Dirigent: Andreas Sebastian Weiser

Český filharmonický sbor v Obecním domě v Praze

Ve Smetanově síní Obecního domu v Praze uvedl ve dnech 27. 3. a 28. 3.2013 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK Requiem A. Dvořáka. Sólisté: Simona Šaturová – soprán, Kateřina Jalovcová – mezzosoprán, Miroslav Dvorský – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Ondrej Lenárd

Český filharmonický sbor v Linci

Oratorium J. Masseneta Marie Magdeleine provedl 24. 3 2013 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno na koncertě v Grosser Saal v Brucknerhausu v Linci (Rakousko). Sólisté:  Adriana Kohútková – soprán, Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Jaroslav Březina – tenor, Gustáv Beláček – bas. Dirigent: Leoš Svárovský

Pocta Petru Fialovi v Českých Budějovicích

V rámci abonentního cyklu JKF ČB „Pocta Petru Fialovi“ uvedl Český filharmonický sbor Brno společně s Jihočeskou komorní Filharmonií České Budějovice 21. 3. 2013 v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Č. Budějovicích Mši c-moll W. A. Mozarta a Chorální fantazii L. van Beethovena. Sólisté: Hana Škarková, Veronika Pacíková – soprán, Pavel Valenta – tenor, Miroslav Urbánek – bas,Terezie Fialová – klavír. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor v Obecním domě v Praze

Ve Smetanově síní Obecního domu v Praze zazněla 20. 3. 2013 v rámci abonentního koncertu ČNSO v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Českého národního symfonického orchestru Glagolská mše Leoše Janáčka. Sólisté: Adriana Kohútková – soprán, Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Tomáš Černý – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Libor Pešek

6. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 6. koncertě 7. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno, věnovaného k 70. výročí narození Petra Fialy zazněla 17. 3. 2013 v sále Besedního domu v Brně jeho skladby Píseň sestry Anežky a bratra Františka, Píseň pro ještě nenarozeného, Křest svaté Ludmily, Pocta Janu Sarkandrovi a Dvořákovo Te Deum v podání Českého filharmonického sboru Brno společně s Českými komorními umělci (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté: Simona Šaturová, Hana Škarková– soprán, Lucie Hilscherová– alt, Tomáš Badura – baryton, Richard Novák – bas, Helena Fialová – klavír, Martin Jakubíček – varhany, Máša Málková, Alfréd Strejček – recitace. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno ve Francii

Ve dnech 27. 2. až 8. 3. 2013 uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) koncertní turné do Francie, kde provedl společně s Orchestre National de Lille Verdiho Requiem na koncertech v Lille v Auditorium de Nouveau Siecle a v Paříži v Salle Pleyel Paris včetně rozhlasové nahrávky pro Radio France. Dirigent: Jean Claude Casadesus. Na koncertní cestu finančně přispěl Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR. 

Český filharmonický sbor Brno v Obecním domě v Praze

Ve Smetanově síní Obecního domu v Praze zazněl ve dnech 20. 2. a 21. 2.2013 v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Jan Ocetek) a Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK Heroická korunovační opera A. Rejchy Argene, regina di Granada. Sólisté: Kateřina Kněžíková, Jana Šrejma Kačírková, Michaela Šrůmová-soprán, Martin Slavík-tenor, Zdeněk Plech-bas. Dirigent: Vojtěch Spurný

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Ve dnech 13., 14. a 15. 2. 2013 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze kantátu I. Hurníka Maryka společně s Českou filharmonií. Sólo: Kateřina Kněžíková-soprán. Dirigent: Jakub Hrůša

4. ab. koncert 7. ročníku Cyklu ab. koncertů Českého filharmonického sboru Brno

Na 4. koncertě 7. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Moravskou filharmonií Olomouc   20. 1. 2013 v sále Besedního domu v Brně „Slavné operní sbory a předehry“ (B. Smetana, A. Dvořák, R. Wagner, A. Borodin a G. Verdi). Dirigent: Hooman Khalatbari

Český filharmonický sbor Brno v Olomouci

Na abonentním koncertě Moravské filharmonie Olomouc „Kouzelný svět opery“ uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s MFO 17. 1. 2013 v sále Reduta „Slavné operní sbory a předehry“ (B. Smetana, A. Dvořák, R. Wagner, A. Borodin a G. Verdi). Dirigent: Hooman Khalatbari

Český filharmonický sbor Brno v Kongresovém centru Praha

Nejznámější a nejpopulárnější árie a sborové scény G. Verdiho (Aida, Nabucco, Il Trovatore, Traviata) a monumentální dílo C. Orffa Carmina Burana provedl v Kongresovém centru v Praze na dvou koncertech 5. 1. 2013 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Severočeskou filharmonií Teplice. Dirigent: Norbert Baxa 

Český filharmonický sbor Brno na Novoročním koncertě v Jihlavě

Na tradičním Novoročním benefičním koncertě v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě uvedl 1. 1. 2013 Český filharmonický sbor Brno Mši č. 2 G-dur Fr. Schuberta, dále klenoty českých vánoc A. Michny z Otradovic, J. I. Linky a J. J. Ryby. Sólisté: Hana Škarková-soprán, Marie Vrbová-alt, Pavel Valenta-tenor, Pavel Drápal-baryton, Martina Matušínská-flétna, Martin Jakubíček-varhany. Dirigent: Petr Fiala 

Český filharmonický sbor Brno v Rajhradě

Na tradičním vánočním koncertě pro Benediktinské opatství Rajhrad provedl 30. 12. 2012 v Kapitulní síni benediktinského kláštera v Rajhradě Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) vánoční koledy, skladby A. Michny z Otradovic, J. I. Linky, J. J. Ryby. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Pavel Drápal – baryton, Martin Jakubíček – varhany, Martina Matušínská – flétna. Dirigent Jan Ocetek 

Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na vánočním koncertě 7. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno uvedl 16. 12. 2012 v Besedním domě v Brně Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš) Chorální fantazii L. van Beethovena a Českou mši vánoční J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ Sólisté: Terezie Fialová – klavír, Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Petr Levíček– tenor, Richard Novák – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Petr Fiala 

Odpolední Vánoční koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na odpoledním vánočním koncertě Českého filharmonického sboru Brno uvedl 16. 12. 2012 v Besedním domě v Brně Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš) vánoční koledy a Českou mši vánoční J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ Sólisté: Eva Daňhelová – soprán, Marie Vrbová – alt, Jakub Tuček – baryton, Aleš Procházka – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek 

Český filharmonický sbor Brno v Berlíně

V rámci festivalu českého umění a kultury ve Spolkové republice Německo Český filharmonický sbor Brno-komorní sbor (sbormistr Petr Fiala) reprezentoval v Berlíně české umění koncertem 13. 12. 2012 v slavnostním sále Berlínské Radnice, kde uvedl skladby P. Fialy, J. Haydna, A. Michny z Otradovic, J. I. Linky a J. J. Ryby. Spoluúčinkovali: Eben trio (T. Fialová – klavír, R. Patočka – housle, M. Kubínová – violoncello). Sólisté: Eva Daňhelová – soprán, Marie Vrbová – alt, Jakub Tuček – baryton, Martina Matušínská – flétna. Dirigent Jan Ocetek 

Vánoční koncert pro Kociánku

Na vánočním koncertě pro Nadační fond Kociánka vystoupil s koledami a Českou vánoční mší J. J. Ryby „Hej, Mistře!“ 12. 12. 2012 v Besedním domě v Brně Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté: Eva Daňhelová – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Tomáš Badura – tenor, Aleš Procházka – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent Jan Ocetek 

Český filharmonický sbor Brno v Hradci Králové

Na abonentním koncertě filharmonie Hradec Králové uvedl v sále FHK Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s FHK Hradec Králové 6. 12. 2012 duchovní drama J. Masseneta Marie Magdeleine. Sólisté: Adriana Kohútková – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Richard Haan – bas. Dirigent Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno v Basileji a Poznani

Na koncertním turné ve dnech 26. 11.–1. 12. 2012 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Basilejskými symfoniky v sále Casino v Basileji (Švýcarsko) Symfonii č. 2 G. Mahlera – dirigent Dennis Russell Davies a v Poznani (Polsko) společně s Poznaňskou filharmonií v  sále Poznaňské filharmonie Stabat Mater A. Dvořáka. Účinkující: Adriana Kohútková – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Tomasz Zagorski – tenor, Peter Mikuláš – bas. Dirigent: Libor Pešek

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Na abonentních koncertech Janáčkovy filharmonie Ostrava uvedl ve společenském sále Domu kultury v Ostravě Český filharmonický sbor Brno společně s JF Ostrava ve dnech 22. a 23. 11. 2012 Německé Requiem J. Brahmse. Sólisté: Veronika Holbová – soprán, Michal Stískal – baryton. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Ve Smetanově síni provedl 21. 11. 2012 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českým národním symfonickým orchestrem na jeho ab. koncertě oratorium G. F. Händela Mesiáš. Sólisté: Michaela Šrumová – soprán, Stanislava Jirků – alt, Jaroslav Březina – tenor, Mathias Hausmann – bas. Dirigent: Helmuth Rilling.

2. koncert 7. ročníku Cyklu ab. koncertů Českého filharmonického sboru Brno

Na 2. koncertu 7. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno se představili 18. 11. 2012 v Besedním domě v Brně hosté ČFSB – mužské vokální kvarteto Q VOX (Petr Julíček, Tomáš Badura, Tomáš Krejčí, Aleš Procházka) se skladbami P. Fialy Flos et ventus, De amicitia a L. Janáčka Český orloj. Spoluúčinkující: Martin Jakubíček – varhany, Magda Múčková – cimbál a Hana Košíková – balet.

Český filharmonický sbor Brno v Dobrušce

V rámci 2. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka 2012 provedl Český filharmonický sbor Brno 4. 11. 2012 společně s Komorní filharmonií Pardubice v kostele sv. Václava v Dobrušce Requiem W. A. Mozarta. Sólisté: Eva Daňhelová – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Tomáš Badura – tenor, Miroslav Urbánek – bas. Dirigent: Jan Ocetek

Český filharmonický sbor Brno v Dvořákově síni Rudolfina

Na zahajovacím koncertě sezony 2012/2013 Pražské komorní filharmonie v Dvořákově síni Rudolfina v Praze uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) 21. 10. 2012 společně s Pražskou komorní filharmonií Stabat Mater A. Dvořáka. Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Jana Wallingerová – mezzosoprán, Richard Samek – tenor, Josef Benci (Slovensko) – bas. Dirigent: Jakub Hrůša.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavského hudebního festivalu 2012

Na 9. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2012 v Ostravě Mariánské Hory v kostele Panny Marie Královny provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) 18. 10. 2012 společně s Pražskou komorní filharmonií Stabat Mater A. Dvořáka. Sólisté: Kateřina Kněžíková  – soprán, Jana Wallingerová – mezzosoprán, Richard Samek – tenor, Josef Benci (Slovensko) – bas. Dirigent: Jakub Hrůša.

1 ab. koncert 7. ročníku abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno

7. ročník Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno zahájil 1. koncertem v Besedním domě v Brně 14. 10. 2012 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín oratoriem J. Masseneta Marie Magdeleine. Sólisté: Eva Dřízgová-Jirušová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Martin Gurbal´ – bas. Dirigent: Stanislav Vavřínek

Český filharmonický sbor Brno na Podzimního festivalu duchovní hudby 2012

Na 19. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2012  provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) 13. 10. 2012 společně s Moravskou filharmonií Olomouc v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci Schubertovu Mši G dur a Requiem A. L. Webbera. Sólisté: Adriana Kohútková – soprán, Tomáš Černý – tenor, Tomáš Badura – baryton. Dirigent: Jaromír Michael Krygel

Český filharmonický sbor Brno v Kongresovém centru ve Zlíně

V Kongresovém centru ve Zlíně 11. 10. 2012 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Bohuslav Martinů Zlín oratorium J. Masseneta Marie Magdeleine. Sólisté: Eva Dřízgová-Jirušová – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Martin Gurbal´ – bas. Dirigent: Stanislav Vavřínek

Český filharmonický sbor Brno v Beethovenhalle Bonn

Dne 28. 9. 2012 uskutečnil v Beethovenhalle Bonn Český filharmonický sbor Brno společně s Beethoven Orchester Bonn koncert s titulem A. Schönberg: Gurrelieder. Dirigent Stefan Blunier

Český filharmonický sbor Brno na MHF Dvořákova Praha

Ve Dvořákově síni pražského Rudolfina na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha 16. 9. 2012 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českou filharmonií Brahmsovo Schicksalslied a Dvořákovo Te Deum. Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Svatopluk Sem – baryton. Dirigent: James Gaffigan

CD Petr Fiala: De amicitia

K 70. Výročí narození Petra Fialy natočil Český filharmonický sbor Brno v Husově sboru v Brně 8. 9. 2012 skladeby Capriccio a Gratia Musa tibi do nového CD Petr Fiala: De amiciti

Vánoční CD

Dne 2. 9. 2012 natočil Český filharmonický sbor Brno společně s Českými komorními sólisty vánoční CD v Besedním domě v Brně. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Petr Levíček – tenor, Richard Novák – bas. Dirigent Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Passau

Dvořákovo Te Deum, Janáčkovo Věčné evangelium a Bachovu Kantátu č. 31 uvedl v Passau (Německo) 17. 7. 2012 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno. Dirigent: Caspar Richter

Český filharmonický sbor Brno na zámku v Kirchstettenu

Dne 19. 8. 2011 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) na zámku v Kirchstettenu (Rakousko) společně s Moravskou filharmonií Olomouc Beethovenovu IX. symfonii. Dirigent: Hooman Khalatbari

Český filharmonický sbor Brno v Eberbachu

Na koncertním turné ve dnech 20. 6. – 25. 6. 2012 uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) se Sinfonieorchestrem Frankfurt v bazilice v Eberbachu (Německo) na Rheingau Musikfestivalu kantátu C. Orffa Carmina Burana. Dirigent: Paavo Järvi

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

 

Ve dnech 15. – 17. 6. 2011 provedl a natočil Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu  (Liederhalle, Beethoven Saal) s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker balet O. Respighiho Belkis, Královna ze Sáby. Dirigent Gabriel Felz.

 

 

Český filharmonický sbor Brno na turné s Beeethoven Orchester Bonn

Na koncertním turné ve dnech 10. 5. – 16. 5. 2012 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) s orchestrem Beeethoven Orchester Bonn v Beethovenhalle Bonn (Německo) koncertně i studiově (natočení CD) kantátu G. Mahlera Das klagende Lied. Dirigent: Stefan Blunier

Český filharmonický sbor Brno v České Třebové

V kostele sv. Jakuba v České Třebové provedl 7. 5. 2012 Český filharmonický sbor Brno společně s Filharmonií Brno Verdiho Requiem. Účinkující: Anneta Baranovská – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Richard Novák – bas. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na velikonočním koncertu v Teplicích

Na velikonočním koncertu 5. 4. 2012 v koncertním sále Domu kultury v Teplicích zaznělo Mozartovo Requiem. Účinkují: Zdena Kloubová – soprán, Veronika Hajnová – alt, Josef Moravec – tenor, Roman Vocel – baryton, Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala), Severočeská filharmonie Teplice. Dirigent: Charles Olivieri-Munroe

Závěrečný koncert 6. ab. cyklu Českého filharmonického sboru Brno

Na závěrečném 6. abonentním koncertě Českého filharmonického sboru Brno zaznělo 22. 4. 2012 v Besedním domě v Brně Německé Requiem J. Brahmse. Účinkují: Alena Miro – soprán, Dario Grbić – baryton, Moravská filharmonie Olomouc a Český filharmonický sbor Brno. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu

Ve dnech 27. 4. - 1. 5. 2012 uskuteční Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) koncertní turné do Německa, kde vystoupí ve Stuttgartu v Liederhalle v Beethovensaal se skladbami I. Stravinskeho Les nosces a C. Orffa Carmina burana. Dirigent: Gabriel Felz

Český filharmonický sbor Brno v Berlíně

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedl ve velkém sále Koncerthausu v Berlíně (Německo) ve dnech 29., 30. a 31. 3. 2012 Verdiho Requiem. Dirigent: Yutaka Sado

5. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 5. ab. koncertě Českého filharmonického sboru Brno 25. 3. 2012 v Besedním domě v Brně zazněly skladby E. Granadose, J. Turina a A. Dvořáka v podání hostů Českého filharmonického sboru Brno – Tria Kandinsky ze Španělska. Účinkovali: Corrado Bolsi – housle, Emili Brugalla – klavír a Amparo Lacruz – violoncello.

Český filharmonický sbor Brno v Bochumi

Dne 16. 3. 2012 uskutečnil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) s orchestrem Bochumer Symphoniker  v Jahhrhunderthalle Bochum (Německo) koncert z děl Schnittkeho, Hervé, Busoniho, Berlioze, Newmana, Schumana, Spohra, Eggerta a Engelmana. Dirigent Steve Sloane, moderátor koncertu Harald Schmidt.

harmonický sbor Brno v Dvořákově síni Rudolfina

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uvedl ve dnech 8. a 9. 3. 2012 v Praze ve Dvořákově síni Rudolfina s Českou filharmonií Dafnis a Chloé M. Ravela. Dirigent Eliahu Inbal

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Oratorium Marie Magdeleine J. Masseneta zaznělo 5. 3. 2012 v Praze v Rudolfinu v provedení Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Spoluúčinkují E. Dřízgová – soprán, B. Polášková – mezzosoprán, J. Zedník – tenor a Z. Plech – bas. Dirigent Vladimír Válek

Český filharmonický sbor Brno v Českých Budějovicích

V rámci Jarního abonentního cyklu B Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice 2011/2012 uvedl Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) s JKF ČB  dne 23. 2. 2012 v Koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích Duchovní skladby a moteta W. A. Mozarta.  Sólisté: Hana Škarková – soprán, Eva Daňhelová – soprán, dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Dvořákově síni Rudolfina

V Cyklu mimořádných abonentních koncertů Pražské komorní filharmonie 2011/2012 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) s PKF 22. 2. 2012 v Dvořákově síni Rudolfina v Praze skladbu Zuzany Lapčíkové Orbis Pictus, vokálně-instrumentální projekt na texty J. A. Komenského. Sólisté: Zuzana Lapčíková kvintet ( Z. Lapčíková – cimbál, zpěv, J. Fečo – kontrabas, R. Fraš – saxofon, O. Krajňák – klavír a K. Slezák – bicí). Dirigent Stanislav Vavřínek

4. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 4. ab. koncertě Českého filharmonického sboru Brno 19. 2. 2012 v Besedním domě v Brně zazněla Koncertantní symfonie Es-dur a Velká mše c-moll W. A. Mozarta. Účinkovali: Václav Hudeček – housle, Kristina Fialová – viola, Hana Škarková – soprán, Jana Wallingerová – mezzosoprán, Jakub Tuček – tenor, Miroslav Urbánek – bas, Čeští komorní sólisté (um. vedoucí Ivan Matyáš) a Český filharmonický sbor Brno. Dirigent Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno natočí 7. Sinfonii F. Weingartnera

7. Sinfonii F. Weingartnera natočil a provedl ve dnech 12.–16. 2. 2012 v Basileji (Švýcarsko) v Musiksaal Stadt-Casino Basel Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se Sinfonieochester Basel. Spoluúčinkují: M. Boog, F.Gottwald, R. Romei a Ch. Bolduc. Dirigent Marko Lentonja

Český filharmonický sbor Brno pro RAI-Radiotelevisione Italiana Spa Roma

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) uskutečnil pro RAI-Radiotelevisione Italiana Spa Roma ve dnech 26. a 27. 1. 2012 v Aiditoriu della Rai „A.Toscanini“ v Torinu (Itálie) televizní a radiové natáčení koncertu se skladbou A. Dvořáka Stabat Mater.

Český filharmonický sbor Brno v Mnichově

Dne 18. 1. 2012 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Mnichově (Německo) v sále  Gasteig  (www.musikerlebnis.de) společně s Filharmonií Brno Beethovenovu IX. symfonii a Fantazii c-moll. Spoluúčinkovali: T. Einarsdottir – soprán, A. K. Naidu – alt, M. Brutscher – tenor a H. Ch. Begemann. Dirigent: Petr Altrichter

http://www.musikerlebnis.de/navigation-1/konzerte-kuenstler/konzerte-nach-monaten.html

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vystoupila 16. 1. 2012 v rámci 4. abonentního koncertu ČNSO ženská část Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Českým národním symfonickým orchestrem se skladbou  G. Mahlera Symfonie č. 3. Dirigent: Libor Pešek

3. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 3. abonentním koncertě Českého filharmonického sboru Brno uvedl 15. 1. 2012 v Besedním domě v Brně komorní sbor Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Jan Ocetek) výběr písní a sborů s cimbálem od L. Janáčka Rákós Rákóczy a Zuzana Lapčíková kvintet ( Z. Lapčíková – cimbál, zpěv, J. Fečo – kontrabas, R. Fraš – saxofon, O. Krajňák – klavír a K. Slezák – bicí) Moravské lidové inspirace – skladby Z. Lapčíkové a L. Janáčka. 

Český filharmonický sbor Brno v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

V rámci Ekumenické bohoslužby za vlast, kterou celebroval Otec arcibiskup Dominik Duka v katedrále svatého Víta v Praze, zaznělo 27. 10. 2011 v podání Českého filharmonického sboru Brno (mužský sbor) oratorium Petra Fialy „Píseň sestry Anežky a bratra Františka“. Sólisté - Ivana Valešová – recitace, Hana Škarková – soprán a Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu 2011

Dne 26. 10. 2011 provedl v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze na 8. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2011 Český filharmonický sbor Brno skladbu J. Brahmse: Marienlieder,  Brucknerova Moteta a oratorium P. Fialy „Píseň sestry Anežky a bratra Františka“. Hana Škarková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Tomáš Badura – tenor, Ivana Valešová – recitace a Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu 2011

Na 8. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2011 vystoupil v Evangelickém kostele v Třinci 24. 10. 2011 Český filharmonický sbor Brno se skladbou J. Brahmse: Marienlieder, Brucknerovými Motety a oratoriem P. Fialy „Píseň sestry Anežky a bratra Františka“. Hana Škarková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Tomáš Badura – tenor,  Ivana Valešová – recitace a Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Drážďanech

Ve dnech 20. –  23. 10. 2011 vystoupil Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Drážďanech (Německo) ve Frauenkirche se skladbou B. Brittena Válečné Requiem.

Český filharmonický sbor Brno na MHFB - Moravský podzim 2011

Na 48. Mezinárodním hudebním festivalu Moravský podzim provedl v Besedním domě v Brně 16. 10. 2011 Český filharmonický sbor Brno společně s Moravskou filharmonií  Olomouc díla L. Janáčka Otče náš,  Amarus a F. Schuberta Mše G dur. Spoluúčinkující: Eva Daňhelová – soprán, Petr Levíček – tenor, Ivan Kusnjer – baryton a Martin Jakubíček – varhany. Dirigenti: Petr Fiala, Stanislav Vavřínek.

Významné ocenění nové nahrávky Dvořákova Requiem v Japonsku

Nová live nahrávka Dvořákovy skladby Requiem (UP 0130), kterou společnost ArcoDiva natočila v listopadu 2010 v Brně k jubileu Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr a zároveň dirigent celé nahrávky Petr Fiala) se sólisty Simonou Houda Šaturovou, Janou Sýkorovou, Tomášem Černým, Petrem Mikulášem a Filharmonií Brno, získala letos v září prestižní ocenění na japonském gramofonovém trhu. Nejvýznamnější kritický časopis Geijutsu Disc Review udělil této nahrávce ocenění TOKUSEN, což je obdoba Editor´s Choice z časopisu Gramophone nebo Diapason d´Or. Kritika hodnotí nahrávku po všech stránkách jako mimořádně zdařilou a oceňuje kvality všech interpretů i nahrávky. Na nahrávce se podíleli zvukoví mistři Václav Roubal, Karel Soukeník, hudební režie Jiří Štilec.

Český filharmonický sbor Brno na Podzimním festivalu duchovní hudby 2011

Na 18. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby 2011 vystoupil 15. 10. 2011 v chrámu sv. Mořice v Olomouci Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava se skladbou G. Verdiho Requiem. Sólisté L. Hudson – soprán, J. Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor a Z. Plech – bas. Dirigent: J. M. Krygel.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu 2011

Na 8. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2011 provedl 14. 10. 2011 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Pražskou komorní filharmonií v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánské Hory skladbu W. A. Mozarta Mši c moll. Sólisté Kateřina Kněžíková – soprán, Jana Wallingerová – soprán, Jaroslav Březina – tenor a Martin Gurbaĺ – bas. Dirigent: Jakub Hrůša.

Český filharmonický sbor Brno na MHFB - Moravský podzim 2011

Na 48. Mezinárodním hudebním festivalu Moravský podzim vystoupil v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně 11. 10. 2011 Český filharmonický sbor Brno se skladbou J. Brahmse: Marienlieder a oratoriem P. Fialy „Píseň sestry Anežky a bratra Františka“. Spoluúčinkující: Hana Škarková – soprán Ivana Valešová – recitace a Martin Jakubíček – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno pro Arcibiskupství Olomoucké

V rámci 800. výročí narození svaté Anežky České uvedl pro Arcibiskupství Olomoucké 8. 10. 2011 ve Štípě v Mariánském kostele Český filharmonický sbor Brno (mužský sbor) oratorium Petra Fialy „Píseň sestry Anežky a bratra Františka“ společně s Ivanou Valešovou – recitace, Hanou Škarkovou – soprán a Martinem Jakubíčkem – varhany. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno na Svatováclavském hudebním festivalu 2011

Na 8. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2011 provedl 7. 10. 2011 Český filharmonický sbor Brno společně s Moravskou filharmonií Olomouc v kostele Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci skladbu G. Rossiniho Stabat Mater. Sólisté Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Tomáš Černý – tenor a Richard Novák – bas. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v holandském Eindhovenu

V holandském Eindhovenu v Musziekgebouw 30. 9. a v Rotterdamu v de Doelen  1. 10. 2011 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Het Brabants Orkest dílo G. Verdiho Requiem. Dirigent: Kees Bakels.

Český filharmonický sbor Brno na turné v Německu a Itálii

V rámci koncertního turné Konstanz (Německo), Torino, Milano (Itálie) ve dnech 12. – 18. 9. 2011 uvedl Český filharmonický sbor Brno (mužská část) dílo C. Orffa Carmina Burana.

Český filharmonický sbor Brno obětem 11. září

Na Benefičním koncertě k uctění obětí teroru a násilí „Americké Requiem“ vystoupil Český filharmonický sbor Brno 11. 9. 2011 v ČEZ Aréně v Pardubicích, kde uvedl skladby W. A. Mozarta, G. Verdiho, J. Ruttera, A. Dvořáka, A. l. Webbera a G. Fauré, společně s Komorní filharmonií Pardubice. Dirigent: Peter Feranec.

Český filharmonický sbor Brno v Rakousku

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Tonkünstler-Orchester Niederöstereich ve Wolkentru v rakouském Grafeneggu lyrické monodrama H. Berlioze Lelio. Sólisté Michal Schade – tenor,  Adrian Eöd – baryton. Robert Stadlober – recitátor. Dirigent: Andréz Orozco-Estrada.

Český filharmonický sbor Brno na Hudebních slavnostech Emy Destinové

Na slavnostním zahajovacím koncertě 22. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu „Hudební slavnosti E. Destinnové“ provedl Český filharmonický sbor Brno (ženský sbor) společně s Českými komorními sólisty (um. vedoucí I. Matyáš) v Klášterním kostele P. Marie v Českých Budějovicích skladby W. A. Mozarta Jubilate exultate a J.Kř.Vaňhala Stabat Mater. Sólisté Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – alt. Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno na zámku v Kirchstettenu

Dne 30. 7. 2011 provedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) na zámku v Kirchstettenu (Rakousko) společně s Moravskou filharmonií Olomouc Slavné operní a operetní sbory. Dirigent: Hooman Khalatbari

Český filharmonický sbor Brno v Osterhofen

Na koncertě v Osterhofen (Německo) vystoupil Český filharmonický sbor Brno 20. 7. 2011 v Klostenkirche St. Margaretha, kde uvedl Duchovní skladby W. A. Mozarta společně s Českými komorními sólisty (um. vedoucí Ivan Matyáš). Sólisté: Hana Škarková, Eva Daňhelová - soprán. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na Prague Proms

Jako vrchol mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms zazněla v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) a Českého národního symfonického orchestru ve dnech 14. a 15. 7. 2011 v Obecním domě v Praze kantáta pro sbor a orchestr Vuoto D´Anima Piena a výběr z filmové hudby Ennia Morriconeho, držitele Oscara za celoživotní dílo. Sólisté Pavlína Švestková, Lívia Vénosová - soprán. Dirigent: Ennio Morricone

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Smetanova Litomyšl

Na koncertě 53. ročníku „Smetanova Litomyšl“ provedl 29. 6. 2011 Český filharmonický sbor Brno (mužská část, sbormistr Petr Fiala společně se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK  na II. zámeckém nádvoří v Litomyšli Symfonii č. 13 „Babi Jar“ D. Šostakoviče. Sólista: Peter Mikuláš – basbaryton. Dirigent: Zdeněk Mácal

Český filharmonický sbor Brno ve Francii

23. 6. 2011 ve Strasbourgu v Salle Erasme a 25. 6. 2011 v Paříži v Salle Pleyel uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Orchestre Philharmonique de Strasbourg dílo A. Schönberga Gurrelieder. Dirigent: Marc Albrecht

Český filharmonický sbor Brno v Německu

V Baden-Baden (Německo) ve Festspielhaus vystoupil dne 19. 6. 2011 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Chor der Bamberger Symphoniker, Aurelius Sängerknaben Calw a orchestrem Bamberger Symhoniker. Uvedl Symfonii č. 8. G. Mahlera. Dirigent: Jonathan Nott

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Smetanova Litomyšl

Na slavnostním zahajovacím koncertě 53. ročníku „Smetanova Litomyšl“ provedl 10. 6. 2011 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně s Filharmonií Brno na II. zámeckém nádvoří v Litomyšli kantátu B. Smetany Česká píseň a Symfonii č. 9 s ódou Na radost L. van Beethovena. Sólisté: Simona Šaturová – soprán, Stanislava Jirků – mezzosoprán, Tomáš Juhás – tenor, Zdeněk Plech – bas. Dirigent: Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno v Polsku

Na koncertě v Mikolowě vystoupil ženský komorní sbor Českého filharmonického sboru Brno 1. 6. 2011 v kostele sv. Vojtěcha, kde uvedl Stabat Mater J. K. Vaňhala. Dirigent: Petr Fiala

Prémiový koncert 5. ab. cyklu ČFSB

Na závěrečném Prémiovém koncertě 5. ročníku Cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno vystoupil v neděli 29. 5. 2011 v Besedním domě v Brně sólisté Českého filharmonického sboru Brno – Hana Škarková, Eva Daňhelová, Veronika Pacíková – soprán, Lucie Hilscherová, Pavla Zbořilová, Jana Janků – alt, Jakub Tuček, Roman Kopřiva – tenor, Miroslav Urbánek – bas. Uvedli díla G. B. Pergolesiho, A. Caldary, J. K. Vaňhala, F. J. Haydna a W. A. Mozarta za doprovodu Českých komorních sólistů (um. vedoucí I. Matyáš). Dirigent: Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Concentus Moraviae

Na Mezinárodním hudebním festivalu 13 měst Concentus Moraviae uvedl Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) 28. 5. 2011 v bazilice sv. Prokopa v Třebíči Missu brevis Z. Fibicha a Te Deum A. Dvořáka společně s Filharmonií Brno. Dirigent: Kaspar Zehnder

Český filharmonický sbor Brno na CD

Ve dnech 24. a 25. 5. 2011 natočil na CD Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) v Domě kultury v Ostravě Mši Es-dur a kantátu Lobet den Herrn, alle Heiden, díla Jána Levoslava Belly, společně s Janáčkovou Filharmonií Ostrava a holandským dirigentem Davidem Porcelijnem.

Český filharmonický sbor Brno v Uničově

Dne 21. 5. 2011 vystoupil Český filharmonický sbor Brno ve farním kostele v Uničově. Na koncertu se skladbami Z. Fibicha, A. Brucknera a W. A. Mozarta spoluúčinkoval Jaroslav Fric – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na Pražském jaru 2011

Na 66. mez. hudebním festivalu Pražské jaro ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uvedl 19. 5. 2011 Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) společně se San Francisco Symphony Symfonii č. 2 „Vzkříšení“ G. Mahlera. Sólisté: Laura Claycomb – soprán, Katarina Karneus – mezzosoprán. Dirigent: Michael Tilson Thomas

Český filharmonický sbor Brno na festivalu Mahler 2011

Na Festivalu Mahler Jihlava 2011 – Hudba tisíců vystoupil 17. 5. 2011 v kostele Povýšení  sv. Kříže v Jihlavě Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala) a společně s Filharmonií Brno a uvedel Requiem G. Verdiho. Sólisté: Anda-Louise Bogza – soprán, Barbora Polášková – mezzosoprán, Valentin Prolat – tenor, Roman Vocel – bas. Dirigent: Petr Altrichter

Český filharmonický sbor Brno ve Stadthalle v Bayreuthu

Dne 8. 5. 2011 zaznělo ve Stadthalle  v Bayreuthu (Německo) vrcholné dílo J. S. Bacha Mše h-moll v podání Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala). Spoluúčinkující:  Bach – Trompetenensemble München, sólisté: Daniela Zanger – soprán, Carolin Masur – mezzosoprán, Clemens Bieber – tenor a Ralf  Lukas – bas. Dirigent: Viktor Lukas

Český filharmonický sbor Brno v Schlosskirche v Bayreuthu

Dne 6. 5. 2011 uskutečnil Český filharmonický sbor Brno v Schlosskirche v Bayreuthu (Německo) koncert a capella se skladbami J. Galluse, G. Allegriho, A. Brucknera, O. Messiaena a P. Fialy. Sólisté: Alexandra Polarczyk – soprán, Tomáš Badura – tenor, Jaroslav Fric – varhany. Dirigent: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Groningen

Dne 29. 4. 2011 uskutečnil Český filharmonický sbor Brno v sále De Oosterpoort v Groningen (Nizozemí) koncert a capella se skladbami J. Galluse, G. Allegriho, J. S. Bacha, Z. Fibicha, A. Brucknera a P. Fialy. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Tomáš Badura – tenor. Dirigent – Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno na VFDH 2011

Na koncertě Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně vystoupil 27. 4. 2011 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala a společně s Filharmonií Brno uvedl skladby A. Dvořáka a A. Brucknera: Te Deum. Sólisté: Pavla Vykopalová –soprán, Kateřina Jalovcová – alt, Peter Berger – tenor, Ivan Kusnjer – bas. Dirigent – Marko Ivanovič

Český filharmonický sbor Brno na VFDH 2011

V kostele sv. Janů v Brně, v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby, provedl 19. 4. 2011 Český filharmonický sbor Brno   skladby Galluse, Allegriho, Brucknera a Messiaena. Sólisté: Alexandra Polarczyk, Petra Hamerníková – soprán, Zdeněk Nečas – tenor, Jiří Černý – baryton, Miroslav Urbánek – bas, Martin Jakubíček – varhany. Dirigent – Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno na VFDH 2011

Na zahajovacím koncertě Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně vystoupil 17. 4. 2011 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala a společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín uvedl Rossiniho Stabat Mater. Sólisté: Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Tomáš Černý – tenor, Gustav Beláček – bas. Dirigent: Petr Vronský

Český filharmonický sbor Brno ve Smetanově síni Obecního domu

Slavné árie a sbory A. Vivaldiho a W. A. Mozarta uvedl 12. 4. 2011 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze Český filharmonický sbor Brno (komorní sbor) spolu s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš), a sólisty Hanou Škarkovou, Evou Daňhelovou – soprán a Pavlou Zbořilovou – alt. Dirigent – Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Rudolfinu

Dne 11. 4. 2011 zaznělo v Praze v Rudolfinu dílo G. Mahlera Symfonie č. 3 v podání SOČRu,  Českého filharmonického sboru Brno (ženský sbor), sbormistr Petr Fiala , Kühnova dětského sboru, sbormistr Jiří Chvála. Annamaria Popescu – alt. Dirigent –  Ondrej Lenárd

6. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 6. abonentním koncertě Českého filharmonického sboru Brno, sbormistr Petr Fiala byly uvedeny dne 3. 4. 2011 v Besedním domě v Brně skladby G. B.  Pergolesiho: Stabat Mater a M. Haydna: Mše ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Hrají Čeští komorní sólisté (umělecký vedoucí Ivan Matyáš), sólisté: Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Tomášem Kořínek – tenor, Richard Novák  – bas. Dirigent – Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Jahrhundrthalle Bochum

Dne 24. 3. 2011 provedl Český filharmonický sbor Brno – sbormistr Petr Fiala v Jahrhundrthalle Bochum (Německo) Slavné sbory z opery Lohengrin a Meistersinger  skladatele R. Wagnera a symfonii L. Bernsteina Kaddish. Orchestr Bochumer Symphoniker, dirigent – Steven Sloane

Dvořák: Stabat Mater ve Smetanově síni Obecního domu

Oratorium A. Dvořáka: Stabat Mater uvedl Český filharmonický sbor Brno – sbormistr Petr Fiala v Praze ve Smetanově síni Obecního domu dne 16. 3. 2011 spolu s Českým národním symfonickým orchestrem a sólisty: Danou Burešovou – soprán, Janou Sýkorovou – alt, Jaroslavem Březinou – tenor a Zdeňkem Plechem – bas. Dirigent – Libor Pešek

Slavnostní uvedení 2CD oratoria A. Dvořáka: Requiem

V rámci oslav 20. výročí trvání sboru bylo v Janáčkově divadle v Brně ve dnech 10. 3. a 11. 3. 2011, vždy před koncertem, slavnostně uvedeno do života  2CD oratorium A. Dvořáka: Requiem, natočené v listopadu minulého roku Českým filharmonickým sborem Brno, Filharmonií Brno a sólisty Simonou Šaturovou – soprán, Janou Sýkorovou – alt, Tomášem Černým – tenor, Petrem Mikulášem – bas. Dirigent – Petr Fiala.

Schumannovo oratorium Ráj a Peri

Ve dnech 10. 3. a 11. 3. 2011 zaznělo v Janáčkově divadle v Brně Schumannovo oratorium Ráj a Peri. Účinkují Český filharmonický sbor Brno – sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, soprán Iwona Sobotka, soprán Snezana Savicic, mezzosoprán Jana Wallingerová, tenor Jaroslav Březina, tenor Ilker Arcayürek, basbaryton Martin Achrainer. Dirigent Aleksandar Marković.

Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu (Liederhalle, Beethoven Saal)

Dne 12. 2. 2011 uvedl Český filharmonický sbor Brno ve Stuttgartu s orchestrem Stuttgarter Philharmoniker Pucciniho La  Bohéme. Dirigent Gabriel Felz.

Stabat Mater J. K. Vaňhala pro Český rozhlas Brno

Stabat Mater J. K. Vaňhala natočil Český filharmonický sbor Brno pro Český rozhlas Brno dne 25. 2. 2011 v Husově sboru spolu s Českými komorními sólisty (umělecký vedoucí Ivan Matyáš). Sólové party: Hana Škarková – soprán a Lucie Hilscherová – alt, dirigent Petr Fiala

5. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

5. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala) s podtitulem „Hosté Českého filharmonického sboru Brno“ v Besedním domě v Brně, uvedl 27. 2. 2011: Beethoven, Brahms, Dvořák, Martinů v provedení Igora Františáka – klarinet, Petra Nouzovského – violoncello, Terezie Fialové – klavír a Matěje Arendárika – klavír.

Český filharmonický sbor Brno v Teplicích

V rámci abonentní koncertní sezóny 2010–2011 Severočeské filharmonie Teplice vystoupil 27. 1. 2011 Český filharmonický sbor Brno v v Domě kultury v Teplicích, kde uvedl dílo J. Brahmse Německé Requiem. Sólisté: Martina Zadro – soprán, Onay Gunay – baryton, dirigent Charles Olivieri-Munroe.

4. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 4. ab. koncertě Českého filharmonického sboru Brno (sbormistr Petr Fiala)  zazněly dne 23. 1. 2011 v Besedním domě v Brně Slavné oratorní árie a sbory. Spoluúčinkovali Eva Daňhelová, Alexandra Polarczyk – soprán, Pavla Zbořilová – alt, Čeští komorní sólisté (umělecký vedoucí Ivan Matyáš), dirigent Jan Ocetek

Mahler – „Symfonie tisíců“

Vrcholné dílo G. Mahlera – Symfonie č. 8 „Symfonie tisíců“ uvedl Český filharmonický sbor Brno společně s Českým národním symfonickým orchestrem Praha, osmi mezinárodními sólisty a dětským sborem Kantiléna 19. 1. 2011 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Dirigent – Libor Pešek. Ve dnech 19. a 20. ledna se toto dílo natáčelo na CD pro významné japonské vydavatelství.

Český filharmonický sbor Brno v Praze: Dafnis a Chloe

Ve dnech 12. a 13. 1. 2011 uvedl Český filharmonický sbor Brno v Praze ve Smetanově síni Obecního domu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK dílo M. Ravela: Dafnis a Chloe. Dirigent – Wilson Hermato

Na úspěšné světové premiéře rockové opery Dušana Rapoše: Pietro e Lucia vystoupil Český filharmonický sbor Brno dne 2. 12. 2010 v Tesla Aréně v Praze. Účinkovali italští sólisté, moskevský balet, dirigoval Marcello Rota.

Rozhovor Petra Fialy s PhDr. Jiřím Štilcem

Petr Fiala patří k nejvýraznějším osobnostem soudobé hudební scény. Je vynikajícím sbormistrem světové úrovně, zakladatelem Českého filharmonického sboru Brno a jeho uměleckým šéfem i hybatelem, ale je i pedagogem a skladatelem

Dvořákovo Requiem v Janáčkově divadle

V rámci oslav 20. výročí trvání sboru bylo uvedeno ve dnech 11. a 12. 11. 2010 Českým filharmonickým sborem Brno a Filharmonií Brno v Janáčkově divadle v Brně oratorium A. Dvořáka: Requiem. Sólisté: Simona Houda – Šaturová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Peter Mikuláš – bas, dirigent – Petr Fiala.

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Český filharmonický sbor Brno vystoupil 14. 11. 2010 v kostele Panny Marie Královny v Ostravě, kde uvedl s Janáčkovou filharmonií Ostrava Beethovenovu IX. symfonii – Ódu na radost. Dirigent – Juraj Valčuha.

2. ab. koncert Českého filharmonického sboru Brno

Na 2. abonentním koncertě Českého filharmonického sboru Brno dne 21. 11. 2010 zazněly v Besedním domě v Brně Duchovní skladby W. A. Mozarta. Spoluúčinkovaly Hana Škarková, Eva Daňhelová – soprán. Čeští komorní sólisté (umělecký vedoucí Ivan Matyáš). Dirigent – Petr Fiala.

Český filharmonický sbor na Mezinárodním festivalu Janáček Brno 2010

Na slavnostním závěrečném koncertě Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2010 uvedl dne 28. 11. 2010 Český filharmonický sbor Brno s Filharmonií Brno kantáty L. Janáčka Na Soláni čarták a Věčné evangelium. Dirigent – Zsolt Nagy.

Český filharmonický sbor Brno v Rakousku

Český filharmonický sbor Brno vystoupil 18. a 19. 10. 2010 v Graz (Rakousko) v Stephaniensall a 20. a 21. 10 v Salzburg (Rakousko) v Großen Festspielhaus s Filharmonií Brno a Kantilénou, kde uvede dílo G. Mahlera: Symfonie č. 3. Sólistka – Dagmar Pecková, diriguje – Aleksandar Markovič.

Český filharmonický sbor Brno v Ostravě

Dne 22. 10. 2010 vystoupil Český filharmonický sbor Brno v rámci 7. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu v kostele Panny Marie Královny, kde uvede společně se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK dílo G. Mahlera: Symfonie č. 2. Sólisté: Simona Houda-Šaturová – soprán, Jana Sýkorová – alt, dirigent – Tomáš Netopil

Český filharmonický sbor Brno v Brně

Dne 26. 10. 2010 uvedl Český filharmonický sbor Brno s Filharmonií Brno k 10. výročí obnovení krajů v Brně v  Besedním domě skladbu A. Dvořáka: Te Deum. Sólisté: Dana Burešová – soprán, Richard Novák – bas, dirigent – Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno v Rakousku

Dne 29. 10. 2010 vystoupil Český filharmonický sbor Brno v Linz (Rakousko) v Brucknerhaus, kde uvedl společně s Bruckner Orchester Linz dílo R. Schumana: Das Paradies und die Peri.
Dirigent – Dennis Russel Davies

Czech Philharmonic Choir Brno sang for the King of Thailand

In the first December days the members of the Czech Philharmonic Choir Brno for the first time arrived to Thai Bangkok to perform together with Thailand Philharmonic Orchestra, their chief conductor Gudni A. Emilsson (Island) and good-sized choirs of Mahidol University, College of Music Beethoven Symphony No. 9.
The audience in the fully seated concert hall of the Mahidol Universtiy, College of Music highly appreciated both concerts and gave storm of applaus to almost 240 performers. Beethoven music fascinated the local audience and the concerts became the part of the grandiose birthday celebrations of the Thai King Rama IX.

The Czech Philharmonic Choir of Brno Has Been Awarded Another Prestigious Prize

In January 2009 the Czech Philharmonic Choir of Brno was awarded another prestigious prize, namely, the Preis der deutschen Schallplattenkritik (German Record Reviewers’ Prize) for its recording of the Requiem for a Young Poet by B. A. Zimmermann.