8. ročník cyklu abonentních koncertů 2013|2014 | 23. koncertní sezona
Besední dům, Komenského nám. 8, Brno | začátky v 19.30 hodin

Záštitu nad 8. ročníkem cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno převzali

Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Roman Onderka, primátor statutárního města Brna.

Činnost Českého filharmonického sboru Brno podporuje 
Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury České republiky a statutární město Brno.
________________________________________

Ceny vstupného

Abonentní vstupenka na celý cyklus: (6 koncertů): 900 Kč

Zlevněná abonentní vstupenka na celý cyklus
pro abonenty Filharmonie Brno: 800 Kč 
děti, studenti, senioři: 600 Kč

Místa rezervovaná pro abonmá v Besedním domě:
1. polovina sálu: řada 2–8, místa 1–20
2. polovina sálu: řada 10–16, místa 1–20

Vstupenky 

pokladna Filharmonie Brno, Besední ulice (tel.: 539 092 811) 
nebo u Českého filharmonického sboru Brno, tel.: 602 711 062

plakát 8. cyklu ab. koncertů

 


 

1 | abonentní koncert | neděle 6. října 2013 

Hosté Českého filharmonického sboru Brno

ZPĚVY DOMOVA (Z. Lukáš, J. Málek, O. Mácha, P. Fiala, J. B. Foerster)

Kühnův dětský sbor (sbormistr Jiří Chvála)

Našim hostem bude jeden z nejlepších dětských sborů v Evropě, laureát řady mezinárodních soutěží.

plakát koncertu

 


 

2 | abonentní koncert | neděle 1. prosince 2013

Petr Fiala: Suita pro smyčcový orchestr
Dmitrij Šostakovič: Klavírní koncert č. 1
Andrew Lloyd Webber: Requiem 
pro soprán, tenor, chlapecký hlas, smíšený sbor a orchestr

 

Terezie Fialová klavír

Kateřina Sokolová-Rauer soprán 

Tomáš Černý tenor

sólisté chlapeckého sboru Boni pueri

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Český filharmonický sbor Brno 
(sbormistr Petr Fiala)

dirigent Stanislav Vavřínek

plakát koncertu

 


 

3 | abonentní koncert | neděle 22. prosince 2013 

Camille Saint-Saëns:Vánoční oratorium
Jakub Jan Ryba: Česká mše půlnoční

 

Hana Škarková, Veronika Pacíková soprán

Marie Vrbová alt

Pavel Valenta tenor

Tomáš Krejčí bas

Martin Jakubíček varhany

Čeští komorní sólisté 
(umělecký vedoucí Ivan Matyáš)

Český filharmonický sbor Brno

dirigent Petr Fiala

plakát koncertu

 


 

4 | abonentní koncert | neděle 2. února 2014

Georg Friedrich Händel: Mesiáš, 
oratorium pro sóla, sbor a orchestr

 

Michaela Šrůmová soprán

Lucie Hilscherová alt

Jaroslav Březina tenor

Jaromír Nosek bas

Severočeská filharmonie Teplice 

Český filharmonický sbor Brno 

dirigent Petr Fiala 

plakát koncertu

 


 

5 | abonentní koncert | neděle 23. února 2014

Ludwig van Beethoven: Missa solemnis 
pro sóla, smíšený sbor a orchestr

 

Jarmila Baxová soprán

Jana Sýkorová alt

Jaroslav Březina tenor

Martin Gurbaĺ bas

Čeští komorní sólisté 
(umělecký vedoucí Ivan Matyáš)

Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala)

dirigent Jakub Klecker

plakát koncertu

 


 

6 | abonentní koncert | neděle 30. března 2014

Sborový koncert
ze skladeb Francise Poulenca, Henryka Góreckého, 
Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka

 

Petr Levíček tenor 

Tomáš Badura baryton

Vladimír Krátký recitace

Pavla Kopecká harfa

Martin Jakubíček varhany

Český filharmonický sbor Brno 
(sbormistr Petr Fiala)

dirigent Jan Ocetek

plakát koncertu

 


 

 

Novinky e-mailem

To nejdůležitější o sboru do vašeho e-mailu.

Odebírat