asistent sbormistra Jiří Najvar (*1990)

vystudoval kompozici na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (u Milana Báchorka). Ve studiu kompozice pokračoval na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (pod pedagogickým vedením doc. Dana Dlouhého). Získal řadu ocenění ve skladatelských soutěžích.

Je absolventem sbormistrovství na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (u prof. Lubomíra Mátla a prof. Blanky Juhaňákové, ArtD). Studoval také ve Vídni (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), kde byl posluchačem sbormistrovství ve třídě Erwina Ortnera a dirigování orchestru u Johannese Wildnera. Nyní pokračuje ve studiu orchestrálního dirigování na JAMU u Jakuba Kleckera.

Od roku 2015 se stal hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Pěveckého sdružení moravských učitelů, které se významně zaměřuje na díla Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů a je zakladatelem Brno Contemporary Vocal Ensemble

Doposud spolupracoval s tělesy Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Moravský komorní sbor, Ostravský dětský sbor, Vox Iuvenalis a od ledna 2017 působí jako asistent sbormistra Českého filharmonického sboru Brno.